Право на майно у цивільному шлюбі

Право на майно у цивільному шлюбі

Право на майно жінки та чоловіка у цивільному шлюбі

Нині у вжитку плутаються два терміни: «цивільний шлюб» та «фактичне проживання».

Спочатку під терміном «цивільний шлюб» розуміли сімейні стосунки, не освячені таїнством вінчання, але ви­знані державою.

В СРСР цивільний шлюб виник як противага тра­диційного церковного.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Яке право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою? Які правові наслідки породжує спільне проживання чоловіка ї жінки без реєстрації шлюбу?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визначення поняття цивільний шлюб

У юриспруденції під цивільним шлюбом нині розуміють відносини між тими парами, які оформили свої стосунки офіційно.

На даний час існує суперечність у регулюванні такого питання, як фактичні шлюбні відносини, тому що з одного боку, закон не ви­знає дану форму співжиття між чоловіком та жінкою, як офіційну, проте, з іншого боку, у Сімейному кодексі України існують норми, які регулюють дану сферу суспільних відносин, а саме: аліментні відносини та відносини майнового характеру між особами, які про­живають у фактичних шлюбних відносинах.

У ст. 21 Сімейного кодексу України (далі – СКУ) закріплено по­няття «шлюбу».

У п.1 даної статті сказано, що «шлюб – це сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному органі реє­страції актів громадянського стану».

Протлумачивши дану статтю, доходимо висновку, що шлюбом визнається лише ті відносини, які зареєстровані у визначеному порядку.

Проте у СКУ існує певне протиріччя, тому що хоча він й ви­знає лише єдину можливу форму сімейного життя чоловіка і дружи­ни, проте в деяких правових питаннях він урівнює зареєстрований шлюб та незареєстрований.

Даний факт є неузгодження норм СКУ із принципами сімейного законодавства.

Варто зазначити, що нау­ковій літературі достатньо часто можна побачити вживання такого терміну, як «конкубінат».

Конкубінат – це тривала, стійка спільність жінки та чоловіка, характеризується відкритістю та відсутністю формальних перешкод до шлюбу.

Адвокатська діяльність при розподілі спільного майна подружжя.

У зв’язку із вищенаведеним, пропонуємо ввести поняття «конкубінату» (ознаки якого дають нам підстави вважати його сино­німічним поняттю «фактичні шлюбні відносини») у законодавство і визначати його як іспитовий термін, який надаватиме можливість молодятам оцінити справжнє ставлення одне до одного.

Проаналізуємо вищезгадані статті СКУ, а саме: у п. 2 ст. 21 СКУ закріплено, що проживання однією сім’єю чоловіка та жінки, без шлюбу, не є підставою для виникнення у них шлюбних прав та обов’язків.

З іншого боку, у ст. 74 СКУ прописано, що якщо чоло­вік та дружина проживають однією сім’єю, але не одружені між со­бою, майно, набуте ними під час спільного проживання, належить їм на праві спільної власності, якщо інше не встановлено письмо­вим договором між ними.

Тут також слід зауважити й про п. 2 ст. 91, у якому сказано, що жінка та чоловік, які не перебувають у шлю­бі між собою, мають право на утримання в разі проживання з нею, ним, їхньої дитини.

До прийняття Сімейного кодексу України діяв Кодекс про шлюб та сім’ю, у якому таких колізійних питань не було.

У Постанові Пленуму Верховного суду України № 16 від 12 червня 1992 року «Про вживання судами деяких норм кодексу про шлюб та сім’ю» зазначено, що у справах про розірвання шлюбу не можуть брати участь треті особи й предметом судового розгляду не можуть бути вимоги щодо майна, право на яке оспорюється у встановленому порядку.

Тобто учасники фактичних відносин не мають право при­ймати участь у процесі розірвання шлюбу, так як шлюбні відносиниміж ними відсутні.

Участь адвоката у сімейних та спадкових справах

Існування – спільно нажите майно віднесено законодавцем у ст. 74 СКУ до спільної сумісної власності, а відносини щодо цього майна отримали однакове правове регулювання як між особами, які пере­бувають у шлюбі, так і між чоловіком і жінкою, які спільно прожи­вають без реєстрації шлюбу.

Ми не погоджуємося із даною позицією законо­давця і вважаємо, що держава не має врегульовувати відносини між чоловіком і дружиною у разі їх співжиття, що за суттю та природою відносин є фактичними шлюбними відносинами, тому що це є осо­бистою й приватною справою кожного із них.

Держава може врегульовувати правом виключно ті правовідносини, які виникли між чоловіком та жінкою, які спільно проживають без офіційної реє­страції у відповідних органах держави, які пов’язані із народженням дитини.

Уснує інша думка з приводу того, що конкубінат – це сімейний союз чоловіка і жінки. Відсутність державної реєстрації не робить цей союз актом цивільного стану. Й такі особи мають статус сім’ї, про­те не мають статусу подружжя. Тому законодавець має надавати таким особам не прав та обов’язків подружжя, а прав та обов’язків осіб, які проживають однією сім’єю. Фактично, дані права можуть бути тотожними, але підстави їх виникнення – різні.

Фактичні шлюбні відносини за своєю суттю – це ті самі шлюбні відносини, але без визнання їх державою. Інколи на практиці ці відносини називають фактичним шлюбом, але такий термін в українську правову площину не приживеться.

Щодо права на майно жінки та чоловіка, які проживають од­нією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь- якому іншому шлюбі, то необхідно зазначити, що, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної су­місної власності, якщо інше не встановлено письмовим догово­ром між ними (ч. 1 ст. 74 СКУ).

А відповідно до ч. 2 цієї ж статті на майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, поширюють­ся положення глави 8 СК, що передбачає право спільної сумісної власності подружжя.

Таким чином, дана стаття поширює на осіб, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім’єю, положення СК, пов’язані з набуттям за час спільного проживання права на придбан­ня майна, що регулюють аналогічні відносини між особами, які пе­ребувають у зареєстрованому шлюбі.

Консультація адвоката по сімейним справам при праві на майно у цивільному шлюбі

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при праві на майно у цивільному шлюбі, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах в сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про право на майно у цивільному шлюбі на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

  • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
  • швидко зібрати необхідний пакет документів;
  • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
  • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про право на майно у цивільному шлюбі! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про право на майно у цивільному шлюбі, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Чи можуть вважатися шлюбом відносини чоловіка та жінки, які проживають разом як сім'я, але не зареєстровані в ДРАЦС?
Чи вважається майно, набуте чоловіком та жінкою за час сумісного проживання, їх спільною власністю, якщо їх стосунки офіційно не зараєстровані?
Чи має чоловік/жінка право на утримання, якщо вони офіційно не зараєстрували свої відносини?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Право на майно у цивільному шлюбі”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни в сфері законодавства України і актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

  1. Майнові відносини подружжя;
  2. Законний режим майна подружжя;
  3. Договірний режим подружнього майна;
  4. Укладання та розірвання шлюбного договору;
  5. Особливості шлюбного договору;
  6. Розірвання шлюбного договору.
advokat-zaporozhye.com

ГУГЛ

судова практика цивільний шлюб

право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою

цивільний шлюб поділ майна

цивільний шлюб сімейний кодекс

ЯНДЕКС

цивільний шлюб скільки років

фактичний шлюб

цивільний шлюб: за і проти

які правові наслідки породжує спільне проживання чоловіка ї жінки без реєстрації шлюбу

Оцените статью
АДВОКАТ
Право на майно у цивільному шлюбі
Адвокат по спадковим справам
Адвокат по спадковим справам
Чи можуть вважатися шлюбом відносини чоловіка та жінки, які проживають разом як сім'я, але не зареєстровані в ДРАЦС?
Ні, згідно п.1 ст. 21 Сімейного кодексу України по­няття «шлюб визначається, як сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному органі реє­страції актів громадянського стану».
Чи вважається майно, набуте чоловіком та жінкою за час сумісного проживання, їх спільною власністю, якщо їх стосунки офіційно не зараєстровані?
Якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної су­місної власності, якщо інше не встановлено письмовим догово­ром між ними (ч. 1 ст. 74 СКУ).
Чи має чоловік/жінка право на утримання, якщо вони офіційно не зараєстрували свої відносини?
Згідно п. 2 ст. 91 СК жінка та чоловік, які не перебувають у шлю­бі між собою, мають право на утримання в разі проживання з нею, ним, їхньої дитини.
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Ні. Ми цінуємо час наших Клієнтів і супроводжуємо судові процеси «під ключ» без їх участі. В результаті Ви отримуєте рішення суду яке набуло законної сили.
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?
Ми надаємо юридичні послуги дистанційно, онлайн та при особистій зустрічі за адресою: 69000 м Запоріжжя, Пр. Соборний 91, офіс каб. 12 (Орієнтир: зупинка "Малий ринок", кінотеатр "Зірка") Час роботи: Пн.-Пт. 08-00 до 20-00, Сб. 11-00 до 15-00. Попередній запис на консультацію:
+38 (066) 777 37 33
+38 (097) 403 73 05
(Viber, WhatsApp, Telegram)