Право на майно у цивільному шлюбі

Право на майно у цивільному шлюбі

Право на майно жінки та чоловіка у цивільному шлюбі

Право на майно жінки та чоловіка у цивільному шлюбі

Нині у вжитку плутаються два терміни: «цивільний шлюб» та «фактичне проживання».

Спочатку під терміном «цивільний шлюб» розуміли сімейні стосунки, не освячені таїнством вінчання, але ви­знані державою.

В СРСР цивільний шлюб виник як противага тра­диційного церковного.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Яке право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою? Які правові наслідки породжує спільне проживання чоловіка ї жінки без реєстрації шлюбу?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визначення поняття цивільний шлюб

Визначення поняття цивільний шлюб

У юриспруденції під цивільним шлюбом нині розуміють відносини між тими парами, які оформили свої стосунки офіційно.

На даний час існує суперечність у регулюванні такого питання, як фактичні шлюбні відносини, тому що з одного боку, закон не ви­знає дану форму співжиття між чоловіком та жінкою, як офіційну, проте, з іншого боку, у Сімейному кодексі України існують норми, які регулюють дану сферу суспільних відносин, а саме: аліментні відносини та відносини майнового характеру між особами, які про­живають у фактичних шлюбних відносинах.

У ст. 21 Сімейного кодексу України (далі – СКУ) закріплено по­няття «шлюбу».

У п.1 даної статті сказано, що «шлюб – це сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному органі реє­страції актів громадянського стану».

Протлумачивши дану статтю, доходимо висновку, що шлюбом визнається лише ті відносини, які зареєстровані у визначеному порядку.

Проте у СКУ існує певне протиріччя, тому що хоча він й ви­знає лише єдину можливу форму сімейного життя чоловіка і дружи­ни, проте в деяких правових питаннях він урівнює зареєстрований шлюб та незареєстрований.

Даний факт є неузгодження норм СКУ із принципами сімейного законодавства.

Варто зазначити, що нау­ковій літературі достатньо часто можна побачити вживання такого терміну, як «конкубінат».

Конкубінат – це тривала, стійка спільність жінки та чоловіка, характеризується відкритістю та відсутністю формальних перешкод до шлюбу.

Адвокатська діяльність при розподілі спільного майна подружжя.

Адвокатська діяльність при розподілі спільного майна подружжя.

У зв’язку із вищенаведеним, пропонуємо ввести поняття «конкубінату» (ознаки якого дають нам підстави вважати його синонімічним поняттям «фактичні шлюбні відносини») у законодавство і визначати його як іспитовий термін, який надаватиме можливість молодятам оцінити справжнє ставлення одне до одного.

Проаналізуємо вищезгадані статті СКУ, а саме: у п. 2 ст. 21 СКУ закріплено, що проживання однією сім’єю чоловіка та жінки, без шлюбу, не є підставою для виникнення у них шлюбних прав та обов’язків.

З іншого боку, у ст. 74 СКУ прописано, що якщо чоло­вік та дружина проживають однією сім’єю, але не одружені між со­бою, майно, набуте ними під час спільного проживання, належить їм на праві спільної власності, якщо інше не встановлено письмо­вим договором між ними.

Тут також слід зауважити й про п. 2 ст. 91, у якому сказано, що жінка та чоловік, які не перебувають у шлю­бі між собою, мають право на утримання в разі проживання з нею, ним, їхньої дитини.

До прийняття Сімейного кодексу України діяв Кодекс про шлюб та сім’ю, у якому таких колізійних питань не було.

У Постанові Пленуму Верховного суду України № 16 від 12 червня 1992 року «Про вживання судами деяких норм кодексу про шлюб та сім’ю» зазначено, що у справах про розірвання шлюбу не можуть брати участь треті особи й предметом судового розгляду не можуть бути вимоги щодо майна, право на яке оспорюється у встановленому порядку.

Тобто учасники фактичних відносин не мають право брати участь у процесі розірвання шлюбу, через те, що шлюбні відносини між ними відсутні.

Участь адвоката у сімейних та спадкових справах

Участь адвоката у сімейних та спадкових справах

Існування – спільно нажите майно віднесено законодавцем у ст. 74 СКУ до спільної сумісної власності, а відносини щодо цього майна отримали однакове правове регулювання як між особами, які пере­бувають у шлюбі, так і між чоловіком і жінкою, які спільно прожи­вають без реєстрації шлюбу.

Ми не погоджуємося із даною позицією законо­давця і вважаємо, що держава не має врегульовувати відносини між чоловіком і дружиною у разі їх співжиття, що за суттю та природою відносин є фактичними шлюбними відносинами, тому що це є осо­бистою й приватною справою кожного із них.

Держава може врегульовувати правом виключно ті правовідносини, які виникли між чоловіком та жінкою, які спільно проживають без офіційної реє­страції у відповідних органах держави, які пов’язані із народженням дитини.

Уснує інша думка з приводу того, що конкубінат – це сімейний союз чоловіка і жінки. Відсутність державної реєстрації не робить цей союз актом цивільного стану. Й такі особи мають статус сім’ї, про­те не мають статусу подружжя. Тому законодавець має надавати таким особам не прав та обов’язків подружжя, а прав та обов’язків осіб, які проживають однією сім’єю. Фактично, дані права можуть бути тотожними, але підстави їх виникнення – різні.

Фактичні шлюбні відносини за своєю суттю – це ті самі шлюбні відносини, але без визнання їх державою. Інколи на практиці ці відносини називають фактичним шлюбом, але такий термін в українську правову площину не приживеться.

Щодо права на майно жінки та чоловіка, які проживають од­нією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, то необхідно зазначити, що, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної су­місної власності, якщо інше не встановлено письмовим догово­ром між ними (ч. 1 ст. 74 СКУ).

А відповідно до ч. 2 цієї ж статті на майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, поширюють­ся положення глави 8 СК, що передбачає право спільної сумісної власності подружжя.

Таким чином, дана стаття поширює на осіб, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім’єю, положення СК, пов’язані з набуттям за час спільного проживання права на придбан­ня майна, що регулюють аналогічні відносини між особами, які пе­ребувають у зареєстрованому шлюбі.

Консультація адвоката по сімейним справам при праві на майно у цивільному шлюбі

Консультація адвоката по сімейним справам при праві на майно у цивільному шлюбі

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при праві на майно у цивільному шлюбі, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про право на майно у цивільному шлюбі на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

  • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
  • швидко зібрати необхідний пакет документів;
  • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
  • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про право на майно у цивільному шлюбі! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про право на майно у цивільному шлюбі, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи можуть вважатися шлюбом відносини чоловіка та жінки, які проживають разом як сім'я, але не зареєстровані в ДРАЦС?
Чи вважається майно, набуте чоловіком та жінкою за час сумісного проживання, їх спільною власністю, якщо їх стосунки офіційно не зараєстровані?
Чи має чоловік/жінка право на утримання, якщо вони офіційно не зараєстрували свої відносини?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Право на майно у цивільному шлюбі”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

  1. Майнові відносини подружжя;
  2. Законний режим майна подружжя;
  3. Договірний режим подружнього майна;
  4. Укладання та розірвання шлюбного договору;
  5. Особливості шлюбного договору;
  6. Розірвання шлюбного договору.
Оцените статью
АДВОКАТ
Право на майно у цивільному шлюбі
Адвокат по сімейним справам Запоріжжя
Адвокат по сімейним справам Запоріжжя