Момент припинення шлюбу

Момент припинення шлюбу

Момент припинення шлюбу у разі його розірвання

Момент припинення шлюбу у разі його розірвання

Встановлення моменту припинення шлюбу при його розірванні має дуже велике значення, оскільки саме з цього часу між подруж­жям припиняються особисті та майнові правовідносини, що ви­никають від дня державної реєстрації шлюбу в державному органі РАЦС.

Стаття 104 СК України містить у собі норми, які не існували у сімейному законодавстві України до 1 січня 2004 року, оскіль­ки раніше КпШС України передбачав, що моментом припинення шлюбу в разі його розірвання є день державної реєстрації рішен­ня суду про розірвання шлюбу у книзі реєстрації актів цивільного стану за заявою одного або обох подружжя, у зв’язку з чим до рі­шення суду про розірвання шлюбу фактично не застосовувалися норми ЦПК України щодо набрання рішенням суду законної сили.

Чинний СК України усунув зазначену неузгодженість норм сімей­ного та процесуального законодавства, закріпивши норми, що міс­тяться у ст. 104 СК України, при цьому зазначене вирішення про­блеми є обгрунтованим з правової точки зору і відповідає вимогам цивільно-процесуального законодавства України щодо набрання рішенням законної сили.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які правові наслідки розірвання шлюбу? Чи отримує колишнє подружжя Свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо розірвання шлюбу відбулося у суді? Коли можна вважати, що між подружжям остаточно припинені особисті та майнові правовідносини?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визначення моменту припинення шлюбу

Визначення моменту припинення шлюбу

Враховуючи вищезазначене, момент припинення шлюбу у разі його розірвання визначається з урахуванням застосованого по­рядку розірвання шлюбу, оскільки для двох порядків розірвання шлюбу (через суд і через державні органи РАЦС) існують два про­цесуальних рішення.

У разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день вине­сення ним відповідної постанови.

Припинення шлюбу через смерть одного з подружжя

Припинення шлюбу через смерть одного з подружжя

У житті можуть виникнути певні колізії між двома порядками припинення шлюбу.

Це може статися у випадку, якщо подружжя (один з них) звернулося до суду із заявою (позовом) про розірвання шлюбу, а потім один з подружжя помер.

Стаття 104 СК України ви­рішує цю колізію таким чином: якщо один з подружжя помер до на­брання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті.

Якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання.

Розв’язання зазначеного питання має значення для визначен­ня підстав та порядку припинення шлюбу у зазначених ситуаціях.

Враховуючи вищезазначене, головним є визначення дня смерті од­ного з подружжя – до набрання чинності рішенням суду або безпо­середньо у сам день набрання чинності судовим рішенням.

У пер­шому випадку припинення шлюбу підтверджується свідоцтвом державного органу РАЦС щодо смерті особи, а в другому – відпо­відним рішенням суду щодо розірвання шлюбу.

В такому випадку момент припинення шлюбу заздалегідь ви­значений законом і не залежить від наявності факту реєстрації розірвання шлюбу, в тому числі від певних дій (реєстрація розірвання шлюбу в держав­ному органі РАЦС) або бездіяльності (не реєстрація рішення суду в державному органі РАЦС) подружжя.

Апеляційна скарга

Апеляційна скарга

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження (десять днів з дня про­голошення рішення), якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано.

Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у відповідний строк (протягом двадцяти днів після подання заяви на апеляційне оскарження), який встановлений нормами ЦПК України, рішення суду набирає законної сили після закінчення цього строку.

У разі подання апеляційної скар­ги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом, тобто рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення.

Державна реєстрація розірвання шлюбу передбачена ст. 115 СК України.

Судове рішення про розірвання шлюбу

Судове рішення про розірвання шлюбу

Якщо суд виносить рішення про розірвання шлюбу, то шлюб припиняється в день набрання чинності цим рішенням суду (ч. 2 п. 114 СК України).

Таке рішення спрямовується судом до державного органу РАЦС за місцем його ухвалення для внесення ві­домостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Документом, який засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

При цьо­му слід враховувати, що Свідоцтво про розірвання шлюбу у такому разі не видається.

Вказані правила діють щодо тих судових рішень про розірваний шлюб, які виносилися після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Відповідно до п. 1 Прикінцевих та перехідних положень вищезазначеного Закону, він (тобто, Закон) набув чинності з моменту його опублі­кування.

Якщо ж розірвання шлюбу судом здійснювало­ся до моменту набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», то судове рішення про розі­рвання шлюбу (якщо воно набуло законної сили) підлягає державній реєстрації в державному органі РАЦС незалежно від строку, що ми­нув після постановления його судом.

На підставі цього судового рі­шення за письмовою заявою подружжя або одного з них державний орган РАЦС також видає Свідоцтво про розірвання шлюбу.

День припинення шлюбу

День припинення шлюбу

Отже, саме день набрання чинності рішенням суду про розі­рвання шлюбу вважається днем припинення шлюбу, у зв’язку з чим саме з цим днем і пов’язані для подружжя всі правові наслідки ро­зірвання шлюбу.

Рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало чинності, є остаточним документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу і позбавляє необхідності виконання особами зайвих проце­суальних дій щодо реєстрації розірвання шлюбу.

Таким чином, відповідно до ст. 114 СК України саме з моменту набрання рішенням суду законної сили, між подружжям припиня­ються особисті та майнові правовідносини на майбутнє (статті 51-56 СК України), хоча деякі сімейні правовідносини продовжують існувати (це правовід­носини щодо поділу майна, надання утримання, щодо дітей тощо).

У зв’язку з цим, у випадку примирення подружжя після набрання рі­шенням суду законної сили, але до його державної реєстрації в орга­нах РАЦС, шлюб вважається припиненим, що не позбавляє подруж­жя вирішити зазначене питання згідно вимог ст. 117 СК України.

Консультація адвоката по сімейним справам при моменті припинення шлюбу

Консультація адвоката по сімейним справам при моменті припинення шлюбу

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при моменті припинення шлюбу, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про момент припинення шлюбу на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про момент припинення шлюбу! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про момент припинення шлюбу, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Який день вважається датою припинення шлюбу, якщо справа вирішувалась у судовому порядку?
Чи отримує колишнє подружжя Свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо розірвання шлюбу відбулося у суді?
Коли можна вважати, що між подружжям остаточно припинені особисті та майнові правовідносини?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Момент припинення шлюбу”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Швидке розлучення;
 2. Документи для розлучення;
 3. Міжнародний адвокат з розлучень;
 4. Розлучення без дітей;
 5. Розлучення без документів;
 6. Розлучення без згоди;
 7. Розлучення за спільною згодою;
 8. Розлучення без прописки;
 9. Розлучення при наявності дітей;
 10. Як швидко оформити розлучення з іноземцем.
Оцените статью
АДВОКАТ
Момент припинення шлюбу
Перекладач під час розірвання шлюбу
Перекладач під час розірвання шлюбу