Адвокат в сімейних правовідносинах

Адвокат в сімейних правовідносинах

Адвокат в сімейних правовідносинах

Адвокат в сімейних правовідносинах

Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інші законодавчі акти України.

Адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, вста­новленому цим Законом.

Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.

З метою забезпечення належного здійснення адвокатської ді­яльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту про­фесійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності ад­вокатів в Україні діє адвокатське самоврядування.

Правові засади адвокатської діяльності

Правові засади адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність в сімейних спорах здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфі­денційності та уникнення конфлікту інтересів.

Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій те­риторії України та за її межами, якщо інше не передбачено міжна­родним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуаль­но або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи ад­вокатського об’єднання.

Адвокат іноземної держави в сімейних спорах здійснює ад­вокатську діяльність на території України відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Адвокатура є незалежною від органів державної влади, орга­нів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та за­безпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності (ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Адвокати на практиці вирішують сімейні спори, як майнового так і немайнового характеру.

Адвокат допомагає розробити та уклас­ти шлюбний договір, оформити розлучення та встановити місце проживання дитини, вирішити майновий спір, оформити спадщину, врегулювати питання щодо місця проживання дитини та т.д.

Види адвокатської діяльності

Види адвокатської діяльності

Видами адвокатської діяльності є:

 • надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фі­зичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самовряду­вання, держави;
 • складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
 • захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екс­традицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 • надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
 • представництво інтересів потерпілого під час розгляду спра­ви про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпі­лого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 • представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у су­дах під час здійснення цивільного, господарського, адміністратив­ного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
 • представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, дер­жави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встанов­лено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Перелік послуг адвоката

Перелік послуг адвоката

Тому адвокат на практиці може надати наступні послуги:

 • складання шлюбних договорів;
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо визнан­ня шлюбу недійсним (фіктивним);
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо оспорювання недійсності (фіктивності) шлюбу;
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо розір­вання шлюбу,
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо понов­лення шлюбу після його розірвання;
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо вста­новлення режиму окремого проживання подружжя;
 • складання договорів та позовних заяв про розподіл майна подружися;
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо стяг­нення аліментів (як на утримання дитини, так і на утримання іншого з подружжя, на утримання батьків);
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо виз­нання батьківства, оспорювання батьківства;
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо позбав­лення батьківських прав;
 • складання позовних заяв, представництво в суді щодо визна­чення місця проживання дитини;
 • надання юридичної допомоги при усиновленні дитини та при патронаті над дітьми;
 • надання юридичних консультацій щодо прав та обов’язків осіб, які проживають у громадському (цивільному) шлюбі;
 • складання позовних заяв та представництво інтересів в суді щодо поділу майна громадського (цивільного) подружжя;
 • юридична консультація з питань отримання дозволу на виїзд дитини за кордон.

Консультація адвоката по сімейним справам при сімейних правовідносинах

Консультація адвоката по сімейним справам при сімейних правовідносинах

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при сімейних правовідносинах, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про сімейні правовідносини на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про сімейні правовідносини! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про сімейні правовідносини, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Адвокат в сімейних правовідносинах”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Здійснення сімейних прав;
 2. Виконання сімейних обов’язків;
 3. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 4. Право на шлюб неповнолітніх осіб;
 5. Умови та перешкоди укладання шлюбу;
 6. Порядок державної реєстрації шлюбу;
 7. Час та місце реєстрації шлюбу;
 8. Адвокат при визнанні шлюбу недійсним;
 9. Визнання шлюбу неукладеним;
 10. Розлучення через РАЦС: процедура розірвання шлюбу.
Оцените статью
АДВОКАТ
Адвокат в сімейних правовідносинах
Адвокат при оформленні договорів про утримання
Адвокат при оформленні договорів про утримання