Виникнення особистих немайнових прав

Виникнення особистих немайнових прав

Підстави виникнення особистих немайнових прав батьків та дітей

Підстави виникнення особистих немайнових прав батьків та дітей

Народження дитини є значущою подією для її батьків. З право­вої точки зору народження дитини є юридичним фактом, з яким нор­ми права пов’язують виникнення різноманітних прав та обов’язків.

У момент народження фі­зичної особи виникає її цивільна правоздатність.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які підстави виникнення особистих немайнових прав? Як захистити особисті немайнові права? Які види особистих немайнових прав?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визначення походження дитини

Визначення походження дитини

Визначення походження дитини ґрунтується на кровному спо­рідненні між нею та батьками. Спорідненням визнається зв’язок між особами, які походять одна від одної або від спільного пред­ка. Отже, споріднення як юридичний факт має триваючий характер (стан). Різне юридичне значення мають спорідненість по прямій та боковій лінії, а також спорідненість різного ступеня. Безперечно, найбільший обсяг прав та обов’язків породжує спорідненість пер­шого ступеня прямої лінії, тобто між батьками та дітьми.

Стосунки між батьками та дітьми можуть мати духовний, мораль­ний, особистий чи майновий характер. Саме по собі біологічне по­ходження спричиняє встановлення лише моральних обов’язків бать­ків та дітей. Духовні та моральні відносини між батьками та дітьми можуть існувати незалежно від того, народжена дитина у шлюбі чи поза шлюбом, записані батьки як такі в книзі реєстрації актів цивіль­ного стану чи ні.

Виникнення юридичного зв'язку між батьками та дітьми

Виникнення юридичного зв’язку між батьками та дітьми

Факт народження дитини породжує виникнення біологічного та морального зв’язку між нею та її батьком і матір’ю. Юридичне значення факт походження дитини набуває лише з мо­менту його засвідчення в державному органі ДРАЦС.

Народження фізичної особи належить до актів цивільного стану, що підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація в та­ких випадках є зовнішнім вираженням існування певної обстави. Вона свідчить про виникнення права й водночас породжує це пра­во, тобто має правовстановлюючий характер. Державна реєстрація народження та походження дитини, як і будь-якого іншого акту ци­вільного стану, проводиться шляхом складення актового запису ци­вільного стану. Саме з моменту державного засвідчення походження дитини остання визнається дитиною своїх батьків не тільки біоло­гічно, але й юридично.

З цього моменту виникає юридичний зв’язок між батьками та дітьми.

Отже, у сфері сімейного права походження дитини від певних батьків стає юридичним фактом лише за умови його засвідчення компетентним державним органом – органом реєстрації актів ци­вільного стану.

Проте, це не означає, що батьками дитини не можуть бути запи­сані інші особи, які набули батьківські права та обов’язки не пере­буваючи в кровній спорідненості з дитиною.

У випадках, коли по­ходження дитини презюмується самим фактом перебування батьків в шлюбі, або коли відбувається імплантація ембріона, кровна спо­рідненість не завжди присутня.

Батьківські права та обов'язки

Батьківські права та обов’язки

Навіть усиновлення породжує між усиновлювачами та усиновленою дитиною права та обов’язки, що прирівнюються до батьківських.

Отже, якщо відсутність кровної спорідненості не завжди унеможливлює виникнення батьківських прав та обов’язків, то відсутність державної реєстрації походження дитини від певної особи, навпаки перешкоджає виникненню у неї батьківських прав і обов’язків.

Так, права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні ди­тини від них, засвідченому державним органом ДРАЦС

Питання щодо визначення поход­ження дитини, зокрема:

 • визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою;
 • визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка;
 • визна­чення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір’ю ;
 • визначення походжен­ня дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
 • визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою;
 • визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини;
 • визнання батьківства за рішенням суду.

Реєстрація дитини в органах ДРАЦС

Реєстрація дитини в органах ДРАЦС

Дитина має бути зареєстрована зразу ж після наро­дження і з моменту народження має право на ім’я і набуття грома­дянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування.

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження, а в разі народження дитини мерт­вою – не пізніше трьох днів.

Реєстрація зазначених актів цивільного стану відбувається в порядку, встановленими Правилами реєстрації актів цивільного стану  на підставі : реєстрації народження дитини видається свідоцтво про народження, в якому засвідчується походження дитини від зазначених у ньому батьків (одного з батьків).

Крім того, слід враховувати  питання усиновлення, у зв’язку з чим можна також го­ворити про виникнення батьківських прав та обов’язків щодо уси­новленої дитини.

Походження дитини від певних чоловіка та жінки, засвідчене державним органом ДРАЦС, є підставою виникнення не тільки їх взаємних прав та обов’язків, але й правового зв’язку між дитиною та родичами батька та матері.

Між дитиною, з одного боку, та її батьками з іншого, встановлюється споріднений зв’язок, що є під­ставою виникнення більшої частини сімейних правовідносин.

Виникнення особистих немайнових прав

Консультація адвоката по сімейним справам при виникненні особистих немайнових прав

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при виникненні особистих немайнових прав, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про виникнення особистих немайнових прав на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про виникнення особистих немайнових прав! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про виникнення особистих немайнових прав, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Коли виникає юридичний зв'язок між батьками та дітьми?
Який строк надається для здійснення реєстрації дитини у ДРАЦС?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс та як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Виникнення особистих немайнових прав”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Права батьків та дітей;
 2. Види немайнових відносин батьків та дітей;
 3. Встановлення походження дитини;
 4. Визнання батьківства через суд;
 5. Батьківські обов’язки;
 6. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 7. Позбавлення батьківських прав;
 8. Майнові правовідносини батьків та дітей;
 9. Договори батьків щодо дітей.
Оцените статью
АДВОКАТ
Виникнення особистих немайнових прав
Визначення шлюбу за сімейним правом
Визначення шлюбу за сімейним правом