Аліменти з іноземця

Аліменти з іноземця

Особливості аліментних зобов'язань з участю іноземних громадян

Особливості аліментних зобов’язань з участю іноземних громадян

Не припиняють права дитини на утримання такі обставини, як переїзд дитини чи одного із батьків – платника аліментів на постій­не місце проживання за кордон та зміна ними громадянства.

Закон України «Про міжнародне приватне право» закріплює, що права та обов’язки батьків і дітей визначаються особистим законом дитини або правом, яке має тісний зв’язок із відповід­ними відносинами і якщо воно є більш сприятливим для дитини (ст. 66).

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як стягнути аліменти з іноземця? Як скласти позовну заяву про стягнення аліментів з іноземця? Які можливості надає Конвенція про стягнення аліментів за кордоном?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Аліментні зобов'язання батьків

Аліментні зобов’язання батьків

Відповідно до ст. 67 Закону зобов’язання щодо утриман­ня, які виникають із сімейних відносин, крім випадків, передбаче­них статтею 66 цього Закону, регулюються правом держави, у якій має місце проживання особа, яка має право на утримання.

Якщо дана особа не може одержати аліменти відповідно до вказаного вище права, застосовується право їхнього спільного особистого закону.

Якщо це неможливо й за останнім правом, застосовувати­меться право держави, у якій особа, яка зобов’язана надати утри­мання, має місце проживання.

Окрему норму присвячено розв’язання колізійної проблеми щодо утримання родичів та інших членів сім’ї (крім батьків та дітей) (ст. 68).

Відповідно до закону вимога про утримання вказаних осіб не може бути задоволена, якщо відповідно до права місця прожи­вання особи, яка зобов’язана надати утримання, такого зобов’язання про утримання не існує.

Стягнення аліментів з батьків, які проживають за кордоном

Стягнення аліментів з батьків, які проживають за кордоном

У випадку виїзду одного з батьків за кордон на постійне про­живання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти стягуються в порядку, встановлено­му Кабінетом Міністрів України.

Реалізується це положення згідно з Порядком стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одно­го з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про надання правової допомоги, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1203.

Даним Порядком передбачено, що у разі виїзду одного з бать­ків, який є громадянином України, на постійне місце проживан­ня до іноземної держави, з якою Україна не має договору про на­дання правової допомоги, він зобов’язаний виконати аліментні зобов’язання щодо утримання дитини (дітей) до досягнення нею (ними) повноліття.

Ці зобов’язання оформлюються у вигляді дого­вору між цією особою та тим із батьків, з ким залишається дитина (діти), або її опікуном, піклувальником, чи договору про припи­нення права на аліменти на дитину (дітей) у зв’язку з переданням нрава власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Невиконання аліментних зобов'язань

Невиконання аліментних зобов’язань

У випадку невиконання аліментних зобов’язань особою, яка виїжджає за кордон, стягнення аліментів провадиться за рішенням суду.

З метою запобігання ухилення батьків від виконання обов’язку утримувати дітей до їх повноліття встановлено, що особа, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання, од­ночасно із завою про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або оформлення відповідної сторінки у паспор­ті за наявності дитини (або дітей), яка залишається проживати в Україні, подає до паспортної служби органу внутрішніх справ за місцем її постійного проживання в Україні, договір про сплату аліментів на дитину або нотаріально засвідчену заяву про відсут­ність в одержувача аліментів вимог щодо стягнення аліментних платежів, чи копію рішення суду про плату аліментів.

До моменту одержання паспорта зазначена особа зобов’язана подати до орга­ну внутрішніх справ за місцем її постійного проживання в Україні відповідний документ, що підтверджує виконання нею аліментних зобов’язань, – нотаріально засвідчену заяву про відсутність в одержувача аліментів вимог щодо стягнення аліментних плате­жів (якщо така заява не подавалася раніше) або нотаріально за­свідчену копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження (якщо стягнення аліментів провадилось за рішенням суду).

У разі невиконання аліментних зобов’язань на момент одер­жання паспорта до особи, яка виїжджає на постійне місце прожи­вання за кордон, застосовуються обмеження, передбачені чинним законодавством.

Особа, яка виїхала за межі України для тимчасового перебу­вання і має в Україні малолітню або неповнолітню дитину (дітей), у разі порушення клопотання про залишення для постійного про­живання за кордоном подає до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном документи, передбачені пунктом 2 цього Порядку (а саме, договір про виплату аліментів, або нотаріально засвідчену заяву про відсутність в одержувача алімен­тів вимог щодо стягнення аліментних платежів, або копію рішення суду про виплату аліментів).

У випадку наявності неврегульованих аліментних зобов’язань керівник дипломатичного представництва або консульської устано­ви України за кордоном відмовляє в задоволенні клопотання до усу­нення обставин, які цьому перешкоджають.

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном

20 липня 2006 року Україна приєдналася до Конвенції про стяг­нення аліментів за кордоном.

Сторонами цієї конвенції є 61 дер­жава світу (Австралія, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо, Ватикан, Великобританія, Гаїті, Гватемала, Греція, Данія, Еквадор, Естонія’ Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Казахстан, Кіпр, Киргизстан, Колумбія, Німеччина, Ліберія, Люксембург, Македонія’ Мексика, Молдова, Монако, Марокко, Нігер, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Пакистан, Польща, Португалія, Румунія, Сейшели, Сербія, Словаччина, Словенія, Суринам, Туніс, Туреччина, Уругвай, Угорщина, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія).

Конвенція дозволяє не лише визнати й виконати рішення суду України на територіях указаних держав, а й на підставі нада­них документів прийняти рішення про стягнення аліментів у цих державах.

Зокрема, у разі, коли відсутнє рішення суду України про стяг­нення аліментів з відповідача, який проживає за кордоном, до дер­жави через Міністерство юстиції надсилаються документи, необхід­ні для розгляду справи по суті.

Звернення про вирішення питання про стягнення аліментів па підставі Конвенції оформлюється позивачем письмово в довіль­ній формі.

До звернення додається заява про стягнення аліментів на під­ставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, а також пере­клад заяви та документів, що до неї додаються, на офіційну мову тієї країни, на території якої пропонується стягнути аліменти, а якщо це неможливо, – на англійську чи французьку мову.

Заява надсилається до Міністерства юстиції України через тери­торіальне управління юстиції.

Міністерство юстиції надсилає заяву органу країни, де знаходиться відповідач, протягом місяця від дня її надходження.

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном надає мож­ливість також виконання рішення українського суду про стягнен­ня аліментів.

Консультація адвоката по сімейним справам при стягненні аліментів з іноземця

Консультація адвоката по сімейним справам при стягненні аліментів з іноземця

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при стягненні аліментів з іноземця, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про стягнення аліментів з іноземця на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

  • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
  • швидко зібрати необхідний пакет документів;
  • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
  • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про стягнення аліментів з іноземця! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про стягнення аліментів з іноземця, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Часті запитання сімейному адвокату про аліменти з іноземця

Часті запитання сімейному адвокату про аліменти з іноземця

Як саме оформлюються аліментні зобов'язання особи, яка від'їжджає на постійне проживання за кордон?
Які можливості надає Конвенція про стягнення аліментів за кордоном?
Куди відправляти заяву про стягнення аліментів на під­ставі Конвенції?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Аліменти з іноземця”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

  1. Поняття аліментів;
  2. Аліментні зобов’язання;
  3. Обов’язок батьків утримувати дитину;
  4. Адвокат при оформленні договорів про утримання;
  5. Обов’язок дітей утримувати батьків;
  6. Права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання;
Оцените статью
АДВОКАТ
Аліменти з іноземця
Швидке розлучення
Швидке розлучення