Договірний режим подружнього майна

Договірний режим подружнього майна

Договірний режим подружнього майна

Договірний режим подружнього майна

Майнові відносини подружжя можуть визначатися не тільки законом, а й договором. У цьому випадку регулювання має інди­відуальний характер, тому що грунтується на правилах, вироблених самими сторонами, які беруть участь у правовідношенні.

Звичайно, договірний режим майна подружжя з необхідністю включає і нор­мативний елемент, без якого в принципі було б неможливим його іс­нування.

Стаття 64 СК містить загальне правило про те, що дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом, щодо як спільного, так і роздільного майна.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Який договірний режим майна подружжя? Який правовий режим майна подружжя? Які поняття та види правового режиму майна подружжя?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Укладення майнового договору подружжя

Укладення майнового договору подружжя

У структурі договірного режиму майна подружжя договір відіграє ключову роль.

Однак не кожний подружній договір тягне за со­бою виникнення договірного режиму, а тільки той, яким встанов­люються правила поведінки в майновій сфері, які мають характер, відмінний від установлених у законі, тобто в зміні законного режи­му майна подружжя для максимального пристосування цього режи­му до потреб подружжя.

Якщо ж подружжя не змінює своїм дого­вором тих норм і правил, які встановлені для всіх суб’єктів, то вони продовжують залишатися в рамках законного режиму майна.

Таким чином, договірний режим – це режим-виняток із загального прави­ла, що має силу тільки щодо конкретного подружжя.

Договірний режим майна подружжя – відносно новий інститут сучасного сімейного законодавства, введення якого узгоджується з загальними правовими тенденціями відновлення приватноправо­вих способів регулювання майнових відносин.

Заміна імператив­ного регулювання майнових відносин подружжя диспозитивним надає громадянам необхідну свободу вибору, дозволяє більшою мі­рою враховувати різноманітність інтересів різних соціальних груп і окремих громадян, що розрізняються по майновому і соціальному статусу.

Договірний режим майна подружжя на основі використан­ня принципу диспозитивності відкриває для громадян шлях більш вільного визначення режиму майна як спільного сумісного, так і особистого майна кожного з подружжя, порядку та умов надання подружжям взаємної матеріальної підтримки, а також дозволяє вре­гулювати майнові відносини на випадок розірвання шлюбу.

Під договірним режимом майна подружжя слід розуміти за­снований на їх угоді, відмінний від закріпленого законом правовий режим, який встановлюється щодо майна, нажитого подружжям за час шлюбу, особистого майна кожного з подружжя і (або) майна, яке буде набуте подружжям у майбутньому, а також визначає долю майна і встановлює зобов’язання по взаємному утриманню на ви­падок розірвання шлюбу.

Види договорів, що тягнуть за собою виникнення договірного ре­жиму майна

Види договорів, що тягнуть за собою виникнення договірного ре­жиму майна

До договорів, що тягнуть за собою виникнення договірного ре­жиму майна подружжя, можна віднести:

 • договір про відчуження од­ним із подружжя на користь другого з подружися своєї частки у пра­ві спільної сумісної власності без виділу цієї частки (ч. 2 ст. 64 СК);
 • договір про порядок користування майном (ст. 66 СК);
 • договір про поділ майна подружжя (статті 69,70 СК);
 • договір про виділ частки нерухомого майна одного з подружжя зі складу усього майна (ч. 2 ст. 69 СК);
 • договір про надання утримання (ст. 78 СК);
 • договір про припинення права на утримання взамін набуття права власності на майно (ст. 89 СК);
 • шлюбний договір (статті 92-103 СК).

Договори подружжя можуть бути поділені на дві групи:

 • а) до­говори щодо майна подружжя
 • б) договори про надання утримання одному з них.

До першої групи належать договори, які укладаються щодо спільного або роздільного майна подружжя (договори про по­діл майна або виділ з нього частки, договори щодо користування майном тощо).

До другої – договори, які укладаються стосовно на­дання утримання одному з подружжя.

Однак, основою договірного режиму майна подружжя є шлюбний договір.

Шлюбний договір можна визначити як угоду подружжя, яка встановлює майнові права та обов’язки подружжя у шлюбі і (або) у разі його розірвання.

Правовою метою шлюбного договору є визначення режиму майна подружжя та інших майнових взаємин на майбутній час.

Консультація адвоката по сімейним справам при договірному режимі подружнього майна

Консультація адвоката по сімейним справам при договірному режимі подружнього майна

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при договірному режимі подружнього майна, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про договірний режим подружнього майна на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про договірний режим подружнього майна! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про договірний режим подружнього майна, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Що розіміється під договорним режимом майна?
Що полягає в основу договірного режиму майна подружжя?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Договірний режим подружнього майна”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Майнові відносини подружжя;
 2. Законний режим майна подружжя;
 3. Право на майно у цивільному шлюбі;
 4. Укладання та розірвання шлюбного договору;
 5. Особливості шлюбного договору;
 6. Розірвання шлюбного договору.
Оцените статью
АДВОКАТ
Договірний режим подружнього майна
Спадкування окремих видів майна, прав та обов'язків
Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків