Розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя

Розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя

Розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя

Розірвання шлюбу органом РАЦС за заявою одного з подружжя

Розірвання шлюбу органом РАЦС за заявою одного з подружжя

Відповідно до ст. 107 СК України шлюб з особою, що визна­на безвісно відсутньою або недієздатною розривається тільки в дер­жавному органі РАЦС за заявою одного з подружжя.

При цьому не­має правового значення наявність або відсутність у подружжя дітей.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як розірвати шлюб через РАЦС за заявою подружжя? Чи потрібні заяви на розлучення від обох подряжжя, якщо один з них був визнаний недієздатним? В якому випадку особа визнається безвісно відсутньою?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Підстави для розірвання шлюбу

Підстави для розірвання шлюбу

У такому випадку закон дає вичерпний перелік випадків, коли мож­ливе розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя в адміністра­тивному порядку, і чітко формулює їх підстави.

Однією з підстав розірвання шлюбу державним органом РАЦС є визнання судом одного з подружжя безвісно відсутнім, якщо про­тягом одного року в місці його постійного проживання немає відо­мостей про місце його перебування (ч. 1 ст. 43 ЦК України).

Рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, яке набрало чинності, ще не свідчить про припинення шлюбу між по­дружжям.

Воно є підставою для розірвання шлюбу, яке здійснюєть­ся державними органами РАЦС за заявою іншого з подружжя.

Копія рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або витяг з нього додається до заяви про розірвання шлюбу, яка подається до відділу державного органу РАЦС за місцем проживання заявника.

У випадку з’явлення подружжя, який був визнаний безвісно відсут­нім, застосовуються правила, передбачені ст. 118 СК України.

Односторонне розырвання шлюбу за заявою одного з подружжя державними орга­нами РАЦС проводиться також з подружжям, недієздатним внаслі­док душевної хвороби або слабоумства.

Неправильне розуміння да­ного положення іноді призводить до помилок стосовно подальшого життя подружжя, яким відмовляють у розірванні шлюбу на цих під­ставах.

Це викликано тим, що сам факт наявності душевної хвороби або слабоумства ще не є підставою для розірвання шлюбу в спро­щеному порядку, оскільки для цього необхідно, щоб на підставі ви­сновку судово-психіатричної експертизи громадянин був визнаний судом недієздатним, у зв’язку з чим саме рішення суду про недієз­датність людини є підставою для розірвання шлюбу з нею в одно­бічному порядку.

Оскільки вважається, що недієздатний внаслідок душевної пороби або слабоумства один з подружжя не усвідомлює своїх дій і не може керувати ними, його згода на розірвання шлюбу не по­трібна, тому про подану заяву про розірвання шлюбу його не повідомляють.

Опікун так само не наділений правом дати згоду за­мість нього, оскільки в такому випадку мова йде про суто особисті відносини, у яких виявлення волі недієздатного не допускається.

Разом з тим, з метою охорони прав недієздатного подружжя про подану заяву сповіщається опікун останнього, якщо ж опікуном є дієздатний з подружжя, то про це він повинен сповістити орган опіки та піклування та інші уповноважені органи.

У повідомленні встановлюється термін, що не повинен перевищувати одного мі­сяця, по закінченні якого необхідно повідомити, чи є спори щодо дітей, про розподіл майна, яке є спільною власністю подружжя, чи суперечка про виплату аліментів тому з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги.

Розірвання шлюбу в державних органах РАЦС за заявою одно­го з подружжя при будь-яких інших обставинах, крім встановлених ст. 117 СК України, не допускається.

Порядок розірвання шлюбу

Порядок розірвання шлюбу

У зв’язку з цим, передбачений законом порядок розірвання шлюбу не застосовується до випадків розірвання шлюбу з особами, обмеженими в дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами.

У цих випадках розірвання шлюбу проводиться в загальному поряд­ку – шляхом подачі позовної заяви в суд, а якщо у подружжя не­має дітей і вони обоє згодні на розлучення, то за спільною заявою – в державному органі РАЦС.

Оскільки будь-який майновий спір може розглядатися судом незалежно від наявності або відсутності шлюбу між сторона­ми, у ст. 107 СК України закріплюється право державного органу РАЦС розривати шлюб незалежно від наявності або відсутності майнового спору між подружжям.

Зазначений майновий спір може бути вирішений подружжям і після розірвання шлюбу як самостій­но (при досягненні згоди), так і шляхом подання в межах строку позовної давності позовної заяви до суду про розподіл спільного майна тощо.

Консультація адвоката по сімейним справам при розірванні шлюбу через РАЦС за заявою подружжя

Консультація адвоката по сімейним справам при розірванні шлюбу через РАЦС за заявою подружжя

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при розірванні шлюбу через РАЦС за заявою подружжя, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

В якому випадку особа визнається безвісно відсутньою?
Чи потрібні заяви на розлучення від обох подряжжя, якщо один з них був визнаний недієздатним?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Порядок розірвання шлюбу;
 2. Розірвання шлюбу через РАЦС без дітей;
 3. Розірвання шлюбу в суді;
 4. Розірвання шлюбу за позовом подружжя;
 5. Момент припинення шлюбу;
 6. Режим окремого проживання подружжя;
 7. Швидке розлучення;
 8. Документи для розлучення;
 9. Міжнародний адвокат з розлучень.
Оцените статью
АДВОКАТ
Розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя
Режим окремого проживання подружжя
Режим окремого проживання подружжя