Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

Закінчення строку для прийняття спадщини зумовлює припи­нення суб’єктивного права на прийняття спадщини.

Для того, щоб не допустити пропуску строку для прийняття спадщини, нотаріус роз’яснює спадкоємцям право подачі заяви про прийняття спадщи­ни чи про відмову від її прийняття (Про затвердження Порядку вчи­нення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5).

Згідно ст. 1272 ЦК України існують дві можливості для спад­коємця, який пропустив строк для прийняття спадщини, вступити у спадкові відносини.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Який додатковий строк для прийняття спадщини? Як поновити строк на прийняття спадщини? Які правові наслідки прийняття спадщини?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Прийняття спадщини за згодою інших спадкоємців

Якщо спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, бажає прийняти спадщину, то може звернутися до спадкоємців, які отри­мали спадщину, з проханням надати йому письмову згоду на вклю­чення його до кола спадкоємців.

Звісно, ці спадкоємці повинні бути однієї черги зі спадкоємцем, що пропустив строк для прийняття спадщини.

У разі, коли спадкоємці, які прийняли спадщину, дають на це згоду, то спадкоємець, який не отримав спадщину, може звер­нутися до нотаріуса за місцем її відкриття з відповідною заявою.

Можливість прийняти спадщину за рішенням суду

Відповідно за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з по­важних причин, суд може визначити йому додатковий строк, достат­ній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Термін «продовження» строку для прийняття спадщини, який містився у ст. 550 ЦК УРСР не одержав єдиного тлумачення, оскіль­ки не зрозуміло на скільки днів, чи до якого терміну продовжити строк для прийняття спадщини.

Тому у ч. З ст. 1273 ЦК України цей термін замінено на «додатковий строк» та передбачена можливість надання додаткового строку на прийняття спадщини.

Практика розгляду судами справ про надання спадкоємцям до­даткового строку на прийняття спадщини є досить поширеною.

Додатковий строк визначається у разі, якщо суд визнає причини про­пуску строку для прийняття спадщини поважними.

Також у зазна­ченій категорії справ є обов’язковим обґрунтування в мотивувальній частині судового рішення поважності причин пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Якщо суд встановить, що причини пропуску строку для прийняття спадщини були поважни­ми, в такому разі суд виносить рішення, в якому зазначає додатковий строк, достатній для подання особою заяви про прийняття спадщини.

Оскільки у ст. 1272 ЦК України йдеться про «додатковий строк, достатній для подання заяви про прийняття спадщини» без жодних обмежень його певною кількістю днів чи місяців, вважається, що лише суд встановлює, скільки часу може знадобитися спадкоємцю для подання заяви про прийняття спадщини.

Додатковий строк для прийняття спадщини

Також, визначаючи спадкоємцеві додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини, суд не повинен вирішувати питання про визнання за ним права на спадщину.

Спадкоємець після визначення йому додаткового строку для прийняття спадщини має право прийняти спадщину в по­рядку, встановленому ст. 1269 ЦК України, та набути право на спад­щину відповідно до ч. 5 ст. 1268, статей 1296 – 1299 ЦК України.

При розгляді судами справ про надання спадкоємцеві додатко­вого строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщи­ни, судам варто звернути увагу на тривалість пропущеного спадко­ємцем строку для прийняття спадщини.

Питання про надання спадкоємцеві додаткового строку для при­йняття спадщини згідно ч.З ст.1272 ЦК України вирішується в по­зовному порядку.

Дана норма є логічним продовженням позиції Пленуму Верховного Суду України, викладеною у пункті 3 постано­ви «Про практику розгляду судами справ про спадкування», відпо­відно до якої «заяви по спорах про спадкове майно, в тому числі зая­ви про продовження строку на прийняття спадщини, розглядаються за правилами позовного провадження».

Перебіг позовної давності починається в окремому випадку в свій день:

 • від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права;
 • початок позовної давності на вимоги про надан­ня додаткового строку для прийняття спадщини можна пов’язувати з моментом порушення інтересів спадкоємця, що запізнився, тобто з одержанням заперечення від інших спадкоємців, що прийняли спад­щину, на включення його до свого кола;
 • початком позовної давнос­ті може бути закінчення строку для прийняття спадщини.

Консультація адвоката по сімейним справам при наслідках пропущення строку для прийняття спадщини

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при наслідках пропущення строку для прийняття спадщини, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про наслідки пропущення строку для прийняття спадщини на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про наслідки пропущення строку для прийняття спадщини! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про наслідки пропущення строку для прийняття спадщини, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Чи можливе прийняття спадщини при пропущенні відповідного сроку?
Які особливості прийняття спадщини за згодою спадкоємців?
Яка умова для прийняття спадщини за рішенням суду?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Відмова від прийняття спадщини;
 2. Спадкова трансмісія та спадкування;
 3. Відумерлість спадщини;
 4. Поділ та перерозподіл спадщини;
 5. Відповідальність за боргами спадкодавця;
 6. Охорона та управління спадщиною;
 7. Оформлення спадкових прав;
 8. Спадковий договір;
 9. Сторони спадкового договору.
Оцените статью
АДВОКАТ
Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини
Розлучення під ключ
Розлучення під ключ