Зміна і припинення спадкового договору

Зміна і припинення спадкового договору

Зміна і припинення спадкового договору

Зміна і припинення спадкового договору можливі на загальних або на спеціальних підставах. За загальним правилом, це допускається лише за згодою сто­рін.

При цьому правочин, спрямований на зміну або припинення договору, вчиняється в такій самій формі, у якій був вчинений до­говір.

Проте угодою сторін може бути передбачений спрощений порядок зміни або припинення спадкового договору за погоджен­ням сторін.

Оскільки спадковий договір є підставою виникнення зобов’язань, то при вирішенні питань його зміни, розірвання, припинення тощо, мають враховуватися відповідні загальні вимоги щодо зобов’язань.

Загальним принципом зміни зобов’язань є згода на це всіх учасників зобов’язання.

Одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна умов договору не допус­каються, за винятком випадків, передбачених законом (ст. 525 ЦК України).

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як оскаржити спадковий договір? Як розірвати спадковий договір? Які особливості спадкового договору?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Підстави для припинення дії спадкового договору

Найбільш бажаною підставою припинення спадкового договору є його виконання.

Однак зобов’язання, що виникають на його осно­ві, припиняються лише у випадку належного спадкового договору, тобто, відповідно до умов договору і вимог актів цивільного законо­давства, норм моральності суспільства тощо.

Спадковий договір може бути також припинений шляхом передання відступного, але за умови, що на те є згода сторін договору. Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами (ст. 600 ЦК України).

Припинення зобов’язання, що ґрунтується на спадковому дого­ворі, можливе також шляхом прощення боргу, тобто звільнення кре­дитором боржника від його обов’язків (ст. 605 ЦК України).

Припинення спадкового договору смертю фізичної особи має місце в тих випадках, коли виконання неможливе без особистої участі боржника або виконання призначене особисто для кредито­ра, або зобов’язання в інший спосіб нерозривно пов’язане з особою кредитора.

Таким чином, це можливо, швидше, у вигляді винятку – необхідною умовою є особистий характер зобов’язання.

У іншому випадку зобов’язання зберігаються внаслідок правонаступництва.

Зобов’язання припиняється також ліквідацією юридичної осо­би, яка є набувачем, крім випадків, передбачених законом (напри­клад, вимоги потерпілих про відшкодування шкоди, заподіяної жит­тю і здоров’ю, в порядку правонаступництва переходять до вищої організації або до організації, вказаної в рішенні про ліквідацію юридичної особи).

Разом із тим, зобов’язання, що виникають при спадковому до­говорі, не можуть бути припиненні шляхом зарахування зустрічних вимог, оскільки в даному випадку це суперечило б інтересам відчужувача, котрий прагне саме виконання конкретних дій.

Тому в такому випадку в порядку аналогії закону має застосовуватися правило ст. 602 ЦК України, згідно з яким не допускається зарахування зу­стрічних вимог щодо довічного утримання (догляду).

Розірвання спадкового договору

Ст. 1308 ЦК України передбачає, що спадковий договір може бути розірваний в односторонньому порядку, як на вимогу відчужувача, так і на вимогу набувача.

Зокрема, спадковий договір може бути розірвано судом на вимо­гу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.

Крім того, спадковий договір може бути розірвано судом на ви­могу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

Варто звернути увагу на те, що можливість такого розірвання договору на вимогу відчужувача іноді пов’язується з невиконан­ня набувачем його розпоряджень, тобто застосовується як санкція за правопорушення, яка одночасно є засобом захисту інтересів відчужувача.

Разом із тим, розірвання спадкового договору на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача не є санкцією за порушення договору, а слугує лише засобом захисту інтересів набувача

Варто підкреслити, що й в одному, й в іншому випадку розі­рвання спадкового договору можливе лише у судовому порядку.

Саме суд має встановити факт порушення спадкового договору або неможливість його невиконання.

У разі, коли спадковий договір змінюється або розривається за рішенням суду, зобов’язання змінюється або припиняється з мо­менту набрання чинності рішення суду про зміну або розірвання спадкового договору.

Забезпечення виконання спадкового договору

Забезпечення виконання спадкового договору можли­ве, як за допомогою загальних способів забезпечення виконання зобов’язань (глава 49 ЦК України), а також використання мір ци­вільної відповідальності, передбачених за порушення зобов’язань (глава 51 ЦК України) та спеціальних засобів, встановлених законом (ст. 1307 ЦК України) саме для цих відносин.

З метою захисту прав сторін спадкового договору, забезпеченню виконання його належним чином актами цивільного законодавства передбачаються заходи запобігання порушенню умов такого догово­ру, як з боку відчужувача, так і набувача.

Нотаріальне посвідчення договору

Слід зазначити, що відправним моментом такого забезпечення є правило ст. 1304 ЦК України, яке передбачає, що спадковий договір укладається у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідчен­ню.

У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення спадкового договору він визнається нікчемним.

Отже, з метою захисту прав набувача, нотаріус який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження на майно, визначене у спадковому договорі (частина 1 ст. 1307 ЦК України).

Після вчи­нення нотаріальної дії відомості про таку заборону мають бути вне­сені до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Якщо спадковий договір розривається або припиняється, нота­ріус знімає заборону відчуження.

Забезпеченню прав набувача

Ще однією мірою по забезпеченню прав набувача є визнання за­повіту, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, нікчемним (частина 2 ст. 1307).

Серед спеціальних засобів захисту його прав варто також згада­ти передбачене частиною 1 ст. 1308 ЦК України право відчужувача вимагати розірвання спадкового договору судом внаслідок неви­конання набувачем його розпоряджень.

Якщо такі дії виконують­ся після відкриття спадщини, то, зрозуміло, що відчужувач не має можливості звернутися до суду.

На цей випадок частина 3 ст. 1307 ЦК України передбачає право відчужувача призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору піс­ля смерті відчужувача.

Консультація адвоката по сімейним справам при зміні та припиненні спадкового договору

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при зміні та припиненні спадкового договору, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про зміну і припинення спадкового договору на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про зміну і припинення спадкового договору! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про зміну і припинення спадкового договору, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Чи можна змінити умови договору в односторонньому порядку?
Чи можна не посвідчувати нотаріально спадковий договір?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Зміна і припинення спадкового договору”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Участь адвоката при визнанні заповіту недійсним;
 2. Спадкування за заповітом. Зміст заповіту;
 3. Види заповітів та особливості їх виконання;
 4. Право на обов’язкову частку у спадщині;
 5. Підстави та порядок спадкування за законом;
 6. Коло спадкоємців за законом;
 7. Спадкування за правом представлення;
 8. Зміст заповіту померлого між спадкоємцями;
 9. Адвокатська діяльність при поновленні строку прийняття спадщини;
 10. Адвокат у процесі прийняття спадщини.
Оцените статью
АДВОКАТ
Зміна і припинення спадкового договору
Розлучення без присутності
Розлучення без присутності