Зміна і припинення спадкового договору

Зміна і припинення спадкового договору

Зміна і припинення спадкового договору

Зміна і припинення спадкового договору можливі на загальних або на спеціальних підставах. За загальним правилом, це допускається лише за згодою сто­рін.

При цьому правочин, спрямований на зміну або припинення договору, вчиняється в такій самій формі, у якій був вчинений до­говір.

Проте угодою сторін може бути передбачений спрощений порядок зміни або припинення спадкового договору за погоджен­ням сторін.

Оскільки спадковий договір є підставою виникнення зобов’язань, то при вирішенні питань його зміни, розірвання, припинення тощо, мають враховуватися відповідні загальні вимоги щодо зобов’язань.

Загальним принципом зміни зобов’язань є згода на це всіх учасників зобов’язання.

Одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна умов договору не допус­каються, за винятком випадків, передбачених законом (ст. 525 ЦК України).

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як оскаржити спадковий договір? Як розірвати спадковий договір? Які особливості спадкового договору?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Підстави для припинення дії спадкового договору

Найбільш бажаною підставою припинення спадкового договору є його виконання.

Однак зобов’язання, що виникають на його осно­ві, припиняються лише у випадку належного спадкового договору, тобто, відповідно до умов договору і вимог актів цивільного законо­давства, норм моральності суспільства тощо.

Спадковий договір може бути також припинений шляхом передання відступного, але за умови, що на те є згода сторін договору. Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами (ст. 600 ЦК України).

Припинення зобов’язання, що ґрунтується на спадковому дого­ворі, можливе також шляхом прощення боргу, тобто звільнення кре­дитором боржника від його обов’язків (ст. 605 ЦК України).

Припинення спадкового договору смертю фізичної особи має місце в тих випадках, коли виконання неможливе без особистої участі боржника або виконання призначене особисто для кредито­ра, або зобов’язання в інший спосіб нерозривно пов’язане з особою кредитора.

Таким чином, це можливо, швидше, у вигляді винятку – необхідною умовою є особистий характер зобов’язання.

У іншому випадку зобов’язання зберігаються внаслідок правонаступництва.

Зобов’язання припиняється також ліквідацією юридичної осо­би, яка є набувачем, крім випадків, передбачених законом (напри­клад, вимоги потерпілих про відшкодування шкоди, заподіяної жит­тю і здоров’ю, в порядку правонаступництва переходять до вищої організації або до організації, вказаної в рішенні про ліквідацію юридичної особи).

Разом із тим, зобов’язання, що виникають при спадковому до­говорі, не можуть бути припиненні шляхом зарахування зустрічних вимог, оскільки в даному випадку це суперечило б інтересам відчужувача, котрий прагне саме виконання конкретних дій.

Тому в дано­му випадку в порядку аналогії закону має застосовуватися правило ст. 602 ЦК України, згідно якому не допускається зарахування зу­стрічних вимог щодо довічного утримання (догляду).

Розірвання спадкового договору

Ст. 1308 ЦК України передбачає, що спадковий договір може бути розірваний у односторонньому порядку, як на вимогу відчужувача, так і на вимогу набувача.

Зокрема, спадковий договір може бути розірвано судом на вимо­гу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.

Крім того, спадковий договір може бути розірвано судом на ви­могу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

Варто звернути увагу на те, що можливість такого розірвання договору на вимогу відчужувача іноді пов’язується з невиконан­ня набувачем його розпоряджень, тобто застосовується як санкція за правопорушення, яка одночасно є засобом захисту інтересів відчужувача.

Разом із тим, розірвання спадкового договору на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача не є санкцією за порушення договору, а слугує лише засобом захисту інтересів набувача

Варто підкреслити, що й в одному, й в іншому випадку розі­рвання спадкового договору можливе лише у судовому порядку.

Саме суд має встановити факт порушення спадкового договору або неможливість його невиконання.

У разі, коли спадковий договір змінюється або розривається за рішенням суду, зобов’язання змінюється або припиняється з мо­менту набрання чинності рішення суду про зміну або розірвання спадкового договору.

Забезпечення виконання спадкового договору

Забезпечення виконання спадкового договору можли­ве, як за допомогою загальних способів забезпечення виконання зобов’язань (глава 49 ЦК України), а також використання мір ци­вільної відповідальності, передбачених за порушення зобов’язань (глава 51 ЦК України) та спеціальних засобів, встановлених законом (ст. 1307 ЦК України) саме для цих відносин.

З метою захисту прав сторін спадкового договору, забезпеченню виконання його належним чином актами цивільного законодавства передбачаються заходи запобігання порушенню умов такого догово­ру, як з боку відчужувача, так і набувача.

Нотаріальне посвідчення договору

Слід зазначити, що відправним моментом такого забезпечення є правило ст. 1304 ЦК України, яке передбачає, що спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідчен­ню.

У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення спадкового договору він визнається нікчемним.

Отже, з метою захисту прав набувача, нотаріус який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження на майно, визначене у спадковому договорі (частина 1 ст. 1307 ЦК України).

Після вчи­нення нотаріальної дії відомості про таку заборону мають бути вне­сені до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Якщо спадковий договір розривається або припиняється, нота­ріус знімає заборону відчуження.

Забезпеченню прав набувача

Ще однією мірою по забезпеченню прав набувача є визнання за­повіту, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, нікчемним (частина 2 ст. 1307).

Серед спеціальних засобів захисту його прав варто також згада­ти передбачене частиною 1 ст. 1308 ЦК України право відчужувача вимагати розірвання спадкового договору судом внаслідок неви­конання набувачем його розпоряджень.

Якщо такі дії виконують­ся після відкриття спадщини, то, зрозуміло, що відчужувач не має можливості звернутися до суду.

На цей випадок частина 3 ст. 1307 ЦК України передбачає право відчужувача призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору піс­ля смерті відчужувача.

Консультація адвоката по сімейним справам при зміні і припиненні спадкового договору

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при зміні і припиненні спадкового договору, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах в сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про зміну і припинення спадкового договору на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про зміну і припинення спадкового договору! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про зміну і припинення спадкового договору, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Чи можна змінити умови договору в односторонньому порядку?
Чи можна не посвідчувати нотаріально спадковий договір?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Зміна і припинення спадкового договору”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни в сфері законодавства України і актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Участь адвоката при визнанні заповіту недійсним;
 2. Спадкування за заповітом. Зміст заповіту;
 3. Види заповітів та особливості їх виконання;
 4. Право на обов’язкову частку у спадщині;
 5. Підстави та порядок спадкування за законом;
 6. Коло спадкоємців за законом;
 7. Спадкування за правом представлення;
 8. Зміст заповіту померлого між спадкоємцями;
 9. Адвокатська діяльність при поновленні строку прийняття спадщини;
 10. Адвокат у процесі прийняття спадщини.
advokat-zaporozhye.com

ГУГЛ

оскарження спадкового договору

розірвання спадкового договору

особливості спадкового договору

реєстрація спадкового договору

зміст спадкового договору

посвідчення спадкового договору

спадковий договір

сторони спадкового договору

ЯНДЕКС

спадковий договір оподаткування

плюси і мінуси спадкового договору

спадковий договір зразок

зразок спадкового договору

договір довічного утримання ціна

зразок заповнення спадкового договору

спадковий договір

спадковий договір проблеми

Оцените статью
АДВОКАТ
Зміна і припинення спадкового договору
Апостиль на рішенні суду про розлучення
Апостиль на рішенні суду про розлучення