Охорона та управління спадщиною

Охорона та управління спадщиною

Охорона та управління спадщиною

Відповідно до ст. 1283 ЦК України охорона спадкового майна здійснюється в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та креди­торів спадкодавця з метою збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями.

Охорона спадкового майна здійснюється нотаріусом, а в насе­лених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідні органи місцевого самоврядування з власної ініціативи або за заявою спадкоємців вжи­вають заходів щодо охорони спадкового майна.

Охорона майна здійснюється на підставі заяви спадкоємців, від­казоодержувачів та кредиторів.

У випадках, коли до кола спадкоєм­ців входять малолітні, неповнолітні або недієздатні особи, охорона спадкового майна здійснюється на підставі письмового звернення органів опіки та піклування.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які органи та посадові особи мають право вживати заходів щодо охорони спадкового майна? Ким відшкодовуються витрати на охорону спадкового майна? Як «охорона спадщини» співвідноситься з «довірчим управлінням спадщиною»?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Участь нотаріуса в охороні майна

Нотаріус вимагає від особи, що звернулась до нього з такою заявою, свідоцтво про смерть спадкодавця та довідку про місце, де мешкав спадкодавець, що має значення для встановлення місця від­криття спадщини.

Після цього нотаріус, а у тих населених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідні службові, посадові особи органів місцевого самоврядування, виїжджають на місце знаходження май­на і проводить опис майна у присутності зацікавлених осіб та двох свідків.

Опис майна може провадитися також за місцем знаходження майна, яке може не співпадати з місцем відкриття спадщини.

У та­кому разі нотаріус направляє лист нотаріусу за місцем знаходження майна з проханням провести опис майна.

У описі спадкового майна нотаріус вказує усе майно, яке зна­ходиться за місцем відкриття спадщини, дає докладну характерис­тику предметів та вказує ступінь їхньої зношеності, а також вказує вартість цього майна.

Якщо спадкоємці не згодні з оцінкою нотарі­уса, вони мають право (за власний рахунок) запросити експерта для оцінки майна.

Строки охорони майна

Охорона спадкового майна триває до закінчення строку, вста­новленого для прийняття спадщини.

Опис майна має проводитися у максимально стислі строки.

Охорона майна триває протягом шість місяців, до закінчення строку для прийняття спадщини.

Охорона спадкового майна що визнається відумерлим триває протягом од­ного року, до того моменту, як суд визнає таке спадкове майно відумерлим.

Спадкове майно протягом вказаних строків не можна ні­куди переміщати, продавати або відчужувати іншим способом. Забороняються також будь-які дії, що можуть значно погіршити стан та ціну спадкового майна

Видатки, пов’язані з описом та охороною спадкового май­на покладаються на спадкоємців, що закликаються до спадщини, відповідно до їхньої частки у спадщині.

Незалежно від перебування під охороною описане майно належить спадкоємцям з моменту від­криття спадщини (частина 5 ст. 1268 ЦК України).

Охорона спадкового майна може здійснюватися виконавцем заповіту ст. 1284 ЦК України.

Участь вико­навця заповіту у здійсненні охорони майна

Якщо спадкодавець призначив вико­навця заповіту, останній може звернутися до нотаріуса або до відпо­відних органів місцевого самоврядування із заявою щодо прийняття засобів по охороні спадкового майна.

При проведенні опису спад­кового майна, нотаріус має право призначити виконавця заповіту, за його згодою, охоронцем спадкового майна або призначити іншу особу за згодою виконавця заповіту та спадкоємця.

Якщо відкривається спадщина за заповітом та за законом, і спад­коємці за законом не бажають, щоб виконавець заповіту був призна­чений охоронцем тієї частини майна, яка буде успадкована ними, вони мають право вимагати у нотаріуса призначення охоронцем частини майна, що успадковується за законом, іншої особи ст. 1284 ЦК України.

У цьому випадку нотаріус, що проводить опис спадко­вого майна, вказує в описі, що спадкове майно буде охоронятися дво­ма охоронцями, та визначає, яке майно кожен з них буде охороняти.

Договір на управління спадщиною

Відповідно до ст. 1285 ЦК України, якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактич­них чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.

Це може бути хтось із родичів спадкодавця, пра­цівник підприємства, що належало спадкодавцю, працівник органів місцевого самоврядування тощо.

Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

Тому в дого­ворі, який укладають нотаріус та особа, яка має управляти спадщи­ною, мають бути вказані умови щодо охорони майна, дата договору, місце складання договору, місце знаходження спадкового майна, що охороняється, розмір винагороди, що отримує особа, яка управляє спадщиною, а також дії, котрі управляючий зобов’язаний виконувати для збереження спадщини.

Крім того, нотаріус направляє листи ор­ганам та підприємствам, яких це стосується, про те, що певна особа має право управляти спадщиною і до прийняття спадщини буде вчи­няти усі дії необхідні для її збереження.

Особа, яка управляє спадщиною, не може використовувати спадкове майно для отримання прибутку на свою користь.

По закін­ченні строку управління спадщиною особа, яка управляє спадковим майном, мусить подати спадкоємцям звіт про результати управління майном.

Оплата за управління спадщиною

Особа, що управляє спадщиною, має право на плату за вико­нання своїх обов’язків.

Ця сума обумовлюється у договорі між но­таріусом та особою, яка управляє спадщиною.

Вона виплачується спадкоємцями пропорційно до частки успадкованого кожного з ним майна.

Якщо спадкоємці відмовляються сплатити гроші за управ­ління спадщиною, то управляючий може звернутися до суду.

Якщо особа, яка управляла спадщиною, заподіяла шкоду або використову­вала спадщину у своїх цілях, спадкоємці можуть звернутися до суду з позовом про відшкодування понесених збитків та моральної шко­ди згідно з нормами статей 22, 23 ЦК України.

Консультація адвоката по сімейним справам при охороні та управлінні спадщиною

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при охороні та управлінні спадщиною, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про охорону та управління спадщиною на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про охорону та управління спадщиною! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про охорону та управління спадщиною, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Хто проводить оцінку майна?
Скільки триває охорона майна?
Хто управляє спадщиною за відсутності спадкоємців або виконавця заповіту?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Охорона та управління спадщиною”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини;
 2. Відмова від прийняття спадщини;
 3. Спадкова трансмісія та спадкування;
 4. Відумерлість спадщини;
 5. Поділ та перерозподіл спадщини;
 6. Зміст спадкового договору;
 7. Зміна і припинення спадкового договору;
 8. Підвідомчість і підсудність сімейних спорів;
 9. Підвідомчість і підсудність спорів спадкових правовідносин.
Оцените статью
АДВОКАТ
Охорона та управління спадщиною
Право на майно у цивільному шлюбі
Право на майно у цивільному шлюбі