Законний режим майна подружжя

Законний режим майна подружжя

Законний режим подружнього майна

Законний режим подружнього майна

Правовий режим майна подружжя визначається залежно від того, ким він встановлений – законодавцем чи самими учасниками майнових відносин – подружжям.

У зв’язку з цим можна говорити про законний (легальний) і договірний (контрактний) правові режи­ми подружнього майна.

Зазначені види правових режимів суттєво відрізняються один від одного за своїми основними характеристиками та правовими заходами, що включені до їх складу.

Законний режим означає, що комплекс подружніх прав і обов’язків щодо майна, порядку його придбання та відчуження, правомочностей по володінню, корис­туванню та розпорядженню ним, а також межі відповідальності подружжя по спільних і особистих боргах визначаються чинним цивільним і сімейним законодавством України.

У разі виникнення спорів між сторонами вони розглядаються відповідно до чин­ного цивільного і сімейного законодавства України.

Тобто, під законним режимом подружнього майна розуміється регулювання майнових відносин осіб, що перебувають у шлюбі, за­сноване безпосередньо на нормах законодавства та носить універ­сальний характер.

Сімейний кодекс України, а саме стаття 60, в якості законного режиму майна подружжя закріпляє спільну власність подружжя на майно, нажите в період шлюбу, у поєднанні з роздільною влас­ністю кожного з подружжя на дошлюбне майно, речі індивідуально­го користування, у тому числі на майно, отримане одним з подружжя як дарунок, в порядку успадкування та з інших безоплатним опера­цій.

Тільки дружині-автору належить виключне право на результат інтелектуальної діяльності, їм створений.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Який правовий режим майна подружжя? Який законний режим майна подружжя? Які майнові правовідносини подружжя?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Об'єкти права спільної сумісної власності

Об’єкти права спільної сумісної власності

Так, до об’єктів права спільної сумісної власності відносяться

 • речі для професійних занять;
 • заробітна плата;
 • стипендія;
 • пенсія;
 • будь-які інші доходи, одержані одним із подружжя.

Законодавець встановлює, що у випадку, якщо одним із подруж­жя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші або інше майно, включаючи виграш, гонорар, які були одержані за цим договором, є також об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Спільну власність подружжя згідно з п. 1 ст. 60 СК становить майно, «набуте подружжям за час шлюбу.

Адвокатська діяльність при розподілі спільного майна подружжя

Адвокатська діяльність при розподілі спільного майна подружжя

Виникнення спільності подружнього майна з сукупним фактичним складом, що включає два юридичних факти:

 • по-перше, стан в заре­єстрованому в установленому законом порядку шлюб;
 • по-друге, наявність сімейних відносин.

Для сім’ї характерні ведення спільно­го господарства, наявність загального бюджету.

Внесок кожного з подружжя, який вноситься у добробут сім’ї, крім грошових коштів може виражатися у догляді за дітьми, їх ви­хованні та веденні домашнього господарства.

Підвести підраху­нок того, хто з подружжя конкретно і скільки саме коштів вніс на множення подружнього майна, при спільності сімейного життя та особисто-довірчому характері відносин подружжя є неможли­вим.

Саме тому нажите подружжям в період шлюбу майно підпо­рядковується режиму спільної сумісної власності, тобто за кожним з подружжя визнається рівне право володіти, користуватися і роз­поряджатися спільним майном.

Частка кожного з подружжя в їх спільному майні визначається тільки при його розділі.

Право на спільне майно належить подружжю незалежно від того, ким із подружжя і на ім’я кого з них придбано майно або вне­сені грошові кошти.

Ще одним моментом, на який необхідно звернути увагу є те, що якщо майно дружини, чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, таке майно у разі спору може бути визнане за рішенням суду об’єктом права спільної сумісної власнос­ті подружжя.

Також, якщо один із подружися своєю працею або коштами брав участь в утриманні майна, що належить другому з подруж­жя, в управлінні цим майном чи догляді за ним, то будь-який дохід, одержаний від цього майна, у разі спору за рішенням суду може бути визнаний об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Сімейний кодекс закріпляє презумпцію того, що все майно, придбане в період шлюбу, належить до спільної сумісної влас­ності такого подружжя.

Це означає, що майно, придбане про­тягом шлюбу, вважається спільним до тих пір, поки не доведено протилежне.

Консультація адвоката по сімейним справам при законному режимі майна подружжя

Консультація адвоката по сімейним справам при законному режимі майна подружжя

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при законному режимі майна подружжя, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про законний режим майна подружжя на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про законний режим майна подружжя! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про законний режим майна подружжя, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи є стипендія одного з подружжя об’єктом права спільної сумісної власності?
Чи вважаються спільною сумісною власнісю кошти, внесені на рахунок одного з подружжя?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Законний режим майна подружжя”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Майнові відносини подружжя;
 2. Договірний режим подружнього майна;
 3. Право на майно у цивільному шлюбі;
 4. Укладання та розірвання шлюбного договору;
 5. Особливості шлюбного договору;
 6. Розірвання шлюбного договору.
Оцените статью
АДВОКАТ
Законний режим майна подружжя
Заява до суду про надіслання рішення суду до органу ДРАЦС