Здійснення сімейних прав

Здійснення сімейних прав

Здійснення сімейних прав

Здійснення сімейних прав

Питання здійснення сімейних прав врегульовано ст. 14 СК України, яка має тотожну назву.

Однак, слід зазначити, що вона не містить ні визначення суб’єктивного права учасника сімейних відносин, ні загальних засад здійснення останнього.

Натомість у ній звертається увага на невідчужуваність сімейних прав та особливості їхнього здійснення у тому випадку, коли той, хто їх має, не може зробити це самостійно.

З цих причин для визначення умов та порядку здійснення сімей­них прав (крім згаданого вище принципу невідчужуваності таких прав) слід, керуючись статтею 8 СК, звернутися до положень ст. 12 ЦК України, яка містить відповідні засади.

При цьому виходимо зі згадуваного вище розуміння сімейного права, як можливої поведінки уповноваженої особи, якій відповідає належна поведінка зобов’язаної особи.

Принциповим положенням є те, що особа може здійснювати своє право вільно, на власний розсуд, тобто, використовуючи його повністю або частково чи не використовуючи взагалі.

Під здійсненням суб’єктивного права розуміють реалізацію тих можливостей, які передбачені його змістом.

Це може відбуватися шляхом вчинення як фізичних, так і юридичних дій.

Наприклад, по­дружжя користується спільним майном, що належить йому (фактич­на дія), або продає це майно (юридична і фактичні дії).

Гарантією для особи на вільне здійснення нею суб’єктивного права є положення частини другої ст. 12 ЦК України, згідно якому нездійснення особою свого цивільного права, не є підставою для припинення цього права, крім випадків, встановлених законом.

Отже, хоча особа може ставитися до суб’єктивного права так, ніби воно їй непотрібне, це не означає, що хтось може вирішувати питан­ня про недоцільність володіння особи цим правом. Винятки скла­дають випадки, прямо передбачені законом.

Наприклад, особа, яка не здійснювала свої права та обов’язки щодо виховання дитини (ст. 150, 151 СК), може бути позбавлена батьківських прав (ст. 164 СК) і втрачає особисті немайнові права щодо дитини (ст. 166 СК).

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як здійснюються сімейні права недієздатної особи? Як реалізовуються права неповнолітньої дитини?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Правила використання майнових прав

Правила використання майнових прав

Спеціальні правила передбачені щодо використання майнових прав.

Особа може не лише пасивно ставитися до свого майново­го права, не використовуючи його, але й активно довести «непо­трібність» для неї такого права, виражено відмовившись від нього.

Втім, тут існують обмеження, пов’язані з необхідністю докумен­тального оформлення права на окремі види об’єктів.

Внаслідок цього відмова від права власності на транспортні засоби, тварини, нерухомі речі здійснюється у порядку, встановленому актами ци­вільного законодавства.

Якщо ж такого порядку не буде дотримано, то особа зберігає суб’єктивні права, так само як і пов’язані з цими правами обов’язки (наприклад, обов’язок сплати податку на тран­спортні засоби).

У загальній формі вимога до належного здійснення суб’єктивних прав виражена у ст. 68 Конституції України, яка передбачає: «Кожний зобов’язаний неухильно дотримувати Конституцію України, не по­сягати на права і свободи, честь і гідність інших людей», межі здій­снення права власності передбачені ст. 41 Конституції України, яка встановлює, що використання права власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Здійснення суб’єктивного права відповідно до ст. 13 ЦК України має відбуватися з дотриманням таких вимог:

 • не перевищуються межі, встановлені договором або актами законодавства;
 • особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб;
 • не допускаються дії особи, які вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

При здійсненні суб’єктивних прав особа повинна додержува­тися «моральних засад суспільства».

Як зазначалося вище, понят­тя «моральні засади суспільства» є продуктом звичаєвого права.

Це сукупність звичаїв, котрим надана обов’язкова сила актами ци­вільного законодавства.

Категорія «моральні засади суспільства» охоплює як народні звичаї, положення релігії, що домінує у суспіль­стві, так і офіційну ідеологію суспільства, відображену у Конституції України та інших законодавчих актах України.

У випадку недодержання особою вимог здійснення суб’єктивного права, суд може зобов’язати її припинити зловжи­вання своїм правом, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом.

Такими наслідками є, наприклад, правило ст. 16 ЦК, яке передбачає, що суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею вимог його здійснення.

Відповідно до частини другої ст. 14 СК, якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допо­могою батьків чи піклувальника.

Варто звернути увагу на те, що вказана норма має диспозитив­ний характер, передбачаючи дві ситуації: одну – коли зазначені у ній особи можуть здійснювати свої права самостійно; другу – коли за­значені у ній особи не здатні самотужки здійснювати свої права.

У першому випадку здійснення прав відбувається на загальних засадах, про які йшлося вище.

У другому випадку має значення про кого йдеться: про дитину чи повнолітню особу, цивільна дієздатність якої обмежена.

Здійснення прав дітьми

Здійснення прав дітьми

Своєю чергою, при встановленні особливостей здійснення прав дітьми має значення, про яку дитину йдеться — малолітню чи непо­внолітню (ст. 6 СК та України).

За малолітню дитину, яка має часткову цивільну дієздатність, за загальним правилом, її права здійснюють її батьки (усиновлювачі) або опікун (ст. 31 ЦК України).

Неповнолітня дитина, яка має неповну цивільну дієздатність, низку цивільних прав здійснює самостійно, але більшість правочинів вчиняє за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

При цьому на вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна така згода має бути письмова і нотаріально посвідчена (ст. 32 ЦК України).

Особа, обмежена у цивільній дієздатності судом, може вчиняти самостійно лише дрібні побутові правочини.

Інші правочини вона може укладати лише зі згоди піклувальника (ст. 37 ЦК України).

Враховуючи викладене, слід зробити висновок, що у частині другій ст. 14 СК йдеться про реалізацію прав зазначеними особами не «за допомогою», а «зі згоди» піклувальників.

Сімейні права недієздатної особи здійснює її опікун.

Однак, слід застерегти, що опікун може здійснювати не усі сімейні права недієздатної особи, а лише ті, що не мають характер особистого немайнового права, яке може здійснюватися лише особисто.

Призначення опікуна (так само як і піклувальника) та основні положення щодо його діяльності визначаються нормами глави 6 ЦК України, а особливості опіки та піклування над дітьми – норма­ми глави 19 СК.

Консультація адвоката по сімейним справам при здійсненні сімейних прав

Консультація адвоката по сімейним справам при здійсненні сімейних прав

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при здійсненні сімейних прав, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про здійснення сімейних прав на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про здійснення сімейних прав! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про здійснення сімейних прав, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Як здійснюються сімейні права недієздатної особи?
Як реалізовуються права неповнолітньої дитини?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Здійснення сімейних прав”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Підстави припинення шлюбу;
 2. Поняття припинення шлюбу;
 3. Порядок припинення шлюбу;
 4. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя;
 5. Визнання розірвання шлюбу фіктивним;
 6. Правові наслідки припинення шлюбу;
 7. Адвокат по сімейним справам;
 8. Сімейно-правова відповідальність;
 9. Органи опіки та піклування у сімейних відносинах;
 10. Адвокат в сімейних правовідносинах.
Оцените статью
АДВОКАТ
Здійснення сімейних прав
Позовна заява про поділ майна подружжя (автомобіля)