Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітню дитину

Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітню дитину

На сайті https://advokat-zaporozhye.com/ адвоката по сімейним справам в Запоріжжі представлений зразок  Позовної заяви про стягнення аліментів на повнолітню дитину, який буде корисний Вам для ознайомлення.

СВІТЛОВОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
27501, м. Світловодськ, вул. Приморська, 48
Веб-сайт: https://sv.kr.court.gov.ua
E-mail: inbox@sv.kr.court.gov.ua
Телефони: 0-800-501-492

Позивач:
ХХХХХХХ Богдан Іванович
25 березня 2001 р.н.
Зареєстрований за адресою
(адреса для листування):
27552, Кіровоградська обл., Світловодський р-н.,
смт. Власівка, вул. Заводська, 44А
ІПН: 3697400255
Паспорт (ID-картка): ____________
E-mail: відсутній
Тел: відсутній

Відповідач:
ХХХХХХХ Іван Юрійович
04 червня 1976 р.н.
Останнє відоме місце проживання:
27552, Кіровоградська обл., Світловодський р-н.,
смт. Власівка, вул. Заводська, 44А
ІПН: не відомо
Паспорт: ___________
E-mail: відсутній
Тел.: ‎‎+380976874843

Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітню дитину

Моя матір, ХХХХХХХ Ірина Володимирівна та мій батько, ХХХХХХХ Іван Юрійович, перебували у зареєстрованому шлюбі. На теперішній час шлюб між ними розірвано, про що Відділом реєстрації актів цивільного стану по Канівському району Канівського міськрайонного управління юстиції Черкаської області в Книзі реєстрації розірвань шлюбів зроблено відповідний актовий запис за № 32 від 03 липня 2009 року. На теперішній час моя мати має прізвище – «Григоренко».
Підтвердженням факту того, що відповідач по справі являється моїм батьком, є моє свідоцтво про народження, де у графі «батько» записано – ХХХХХХХ Іван Юрійович.
Я, позивач по справі був прийнятий на навчання з 01.10.2018 року до 30.09.2021 року в Університет економіки у м. Бидгощ (Польша), рівень стаціонарного навчання 1 ступеня, факультет Туристичного бізнесу та відпочинку на комерційній основі. Стаціонарне навчання розпочалося з 01.10.2018 року. На підтвердження цього додаю Довідку про продовження стаціонарного навчання іноземця від 23.08.2019р., видану Деканатом Університету економіки у м. Бидгощ.
На сьогодні мене матеріально повністю забезпечує моя мати, ХХХХХХХ Ірина Володимирівна, яка сплачує грошові кошти за моє навчання в Університеті та відповідно, надає мені грошові кошти на інші мої потреби та витрати. Один рік мого навчання в Університеті економіки у м. Бидгощ (Польша) коштує 4095 польських злотих (національна валюта Польщі), що у гривневому еквіваленті складає приблизно 25 000 гривень.
Відповідач по справі не надає будь-якої матеріальної допомоги, необхідної для мого навчання, не зважаючи на те, що згідно з законодавством зобов’язаний це робити. Моя мати не в змозі самостійно мене утримувати, тому я вимушений поставити питання про стягнення аліментів та звернутись до суду.
Право на звернення до суду з позовом має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.
Відповідно до ст. 198 СК України 1. Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.
Відповідно до ст. 199 СК України 1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.
2. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.
3. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.
Відповідно до п.15 Постанови Пленуму Верховного Суду України 15.05.2006 N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а у випадках, передбачених статтями 198, 199 цього Кодексу, і своїх повнолітніх дочку, сина.
Отже, відповідач зобов’язаний мене утримувати.
Відповідно до ст. 182 СК України при визначенні розміру аліментів суд враховує:
– стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
– стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
– наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
– інші обставини, що мають істотне значення.
Також прошу звернути увагу суду, що відповідно до ст. 120 ЦПК України позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. ЦПК України, який є основним нормативно-правовим актом, який регулює цивільний процес в судах України, не містить положень щодо долучення до позовної заяви оригіналів документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 ЦПК України 1. Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
Відповідно до ч. 10 ст. 187 ЦПК України Якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місцепроживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.
Повідомляю, що оригінал документів, а саме:
– Документи позивача знаходиться у мене, позивача по справі.
– Документи відповідача знаходяться безпосередньо у відповідача по справі.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі – у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів;
Я, Позивач по справі підтверджую те, що мною не подано іншого позову (позовів) до відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав – стягнення аліментів на повнолітню дитину. На теперішній час позов про стягнення аліментів на повнолітню дитину подано лише до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області. Ні в якому іншому суді зазначений позов не зареєстрований.
На підставі викладеного й відповідно до ст. 180, ч. З ст. 181, ч. 2 ст. 183, ст. 184, ч. 2 ст. 191 СК України, керуючись ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Стягнути з ХХХХХХХ Івана Юрійовича, 04 червня 1976 р.н., аліменти на моє утримання як повнолітнього сина, який продовжує навчання у розмірі ¼ від заробітку (доходу), щомісяця, починаючи стягувати з моменту подання позову до закінчення мною навчання.
2. Судові витрати покласти на відповідача по справі.

ДОДАТКИ:
1. Позовна заява – 1 прим
2. Копія свідоцтва про народження позивача – 2 прим.
3. Копія паспорту та ІПН позивача – 2 прим.
4. Копія витягу про зареєстроване місце проживання позивача – 2 прим.
5. Копія Витягу щодо підтвердження дошлюбного прізвища – 2 прим.
6. Копія свідоцтва про шлюб – 2 прим.
7. Копія паспорту відповідача – 2 прим.
8. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу – 2 прим.
9. Копія паспорту та ІПН матері Григоренко І.В.– 2 прим.
10. Копія довідки про продовження стаціонарного навчання іноземця від 23.08.2019р. (мовою оригінал разом з перекладом) – 2 прим.

07.07.20__                                                         (підпис)

Представлений зразок Позовної заяви про стягнення аліментів на повнолітню дитину має загальний юридичний характер. При використанні наведеного вище зразка, форми, документа: Позовної заяви про стягнення аліментів на повнолітню дитину необхідно проаналізувати Цивільний процесуальний кодекс України, Сімейний кодекс України, правильно визначити сторони у справі, визначити підсудність справи, а саме до якого суду або організації потрібно подавати Позовну заяву про стягнення аліментів на повнолітню дитину. У будь-якому випадку для складання позовної заяви краще звернутися до сімейного адвоката в Запоріжжі, який допоможе підготовити необхідні документи онлайн.

Оцените статью
АДВОКАТ
Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітню дитину
Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом
Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом