Порядок припинення шлюбу

Порядок припинення шлюбу

Порядок припинення шлюбу

Порядок припинення шлюбу

Порядок припинення шлюбу

Порядок припинення шлюбу встановлений розділом 11 СК України.

Припинення шлюбу поставлене під контроль держави і може здійснюватися тільки відповідними державними органами: чи державним органом РАЦС, чи судом у випадках, прямо передбаче­них СК України.

Той чи інший порядок припинення шлюбу перед­бачений у СК України залежно від певних обставин і не може бути визначений бажанням сторін.

Так, шлюб з особою, визнаною судом недієздатною, або особою, яка визнана безвісти відсутньою припиняється шляхом його розірвання тільки в державному органі РАЦС (ч. 1 ст. 107 СК України).

При цьому шлюб розривається не­залежно від наявності між подружжям майнового спору.

Інший з по­дружжя не може вимагати розірвання шлюбу з недієздатним з по­дружжя у суді.

Фактично роздільне проживання подружжя, скільки б часу воно не тривало, юридично шлюбу не припиняє.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як припинити шлюб? Який порядок припинення шлюбу? Які поняття та підстави припинення шлюбу?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Судовий та адміністративний порядок припинення шлюбу

Судовий та адміністративний порядок припинення шлюбу

Таким чином, чинне сімейне законодавство передбачає два по­рядки припинення шлюбу: судовий та адміністративний (в держав­ному органі РАЦС).

Основним порядком припинення шлюбу є адмі­ністративний, тобто в державному органі РАЦС, і лише в особливо складних ситуаціях шлюбно-розлучний процес відбувається в судо­вому порядку.

Припинення шлюбу органами РАЦС

Припинення шлюбу органами РАЦС

Щодо припинення шлюбу в державному органі РАЦС, то його правове регулювання об’єднує окремі випадки, які виправдовують спрощену процедуру припинення шлюбу, в тому числі та розлучення.

Зазначені випадки – розірвання шлюбу за взаємною згодою подруж­жя, яке не має дітей; розірвання шлюбу з особою, яка визнана безві­сти відсутньою, визнання іншого з подружжя недієздатним внаслі­док душевної хвороби (ст.ст. 106, 107 СК України).

Державні органи РАЦС не з’ясовують причини розірвання шлю­бу, не вимагають доказів неможливості збереження сім’ї, не вжива­ють заходів до примирення подружжя, тобто шлюборозлучна про­цедура спрощена і не вимагає великих витрат, сил і часу.

Однак, з метою надання подружжю строку для осмислення рішення, що приймається, оформлення розлучення здійснюється через один мі­сяць від дня подання заяви про розірвання шлюбу.

Зазначений строк по суті виконує ту саму функцію, що й строк для примирення, вста­новлений судом.

Історично сімейно-правове регулювання розірвання шлюбу всу­переч різним протилежним тенденціям у цьому процесі – від повно­го рішення питання розлучення на розсуд подружжя до складної процедури розірвання шлюбу в два етапи з втручанням суду в моти­вацію розлучення – зупинилося сьогодні на розмежуванні розірван­ня шлюбу у спрощеному порядку (за взаємною згодою подружжя при певних обставинах), а також зберігання основного порядку – че­рез суд.

Необхідно відзначити, що для даного стану суспільства це є оптимальним рішенням проблеми — припущення розірвання шлюбу на свій розсуд при деякому контролі суду, а також визначення тих конкретних випадків, коли такий контроль не потрібен.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію ак­тів цивільного стану» компетентними щодо реєстрації розірвання шлюбу на території України є виключно відділи державних органів РАЦС.

Щодо громадян України, які постійно проживають за кор­доном, такі функції покладено на дипломатичні представництва та консульські установи України.

Розірвання шлюбу у судовому порядку

Розірвання шлюбу у судовому порядку

Розірвання шлюбу можливе також і в судовому порядку.

При цьому СК України передбачено, що розірвання шлюбу в судовому порядку можливе за взаємною згодою та за позовом одного з по­дружжя (ст. 109 та ст. 112 СК України відповідно).

Судовий порядок (процедура) розірвання шлюбу застосовуєть­ся у випадках, передбачених СК України: при наявності у подруж­жя спільних неповнолітніх дітей; при відсутності згоди одного з по­дружжя на розірвання шлюбу; якщо один з подружжя, незважаючи на відсутність у нього заперечень, ухиляється від розірвання шлюбу в державному органі РАЦС.

Судовий порядок розірвання шлюбу здій­снюється з урахуванням вимог цивільного процесуального законодав­ства про позовне провадження, де досить докладно визначені права та обов’язки сторін, що беруть участь у справі.

Суд повинен забезпечити не тільки державно-правове регулювання відносин, пов’язаних з при­пиненням шлюбу, але й у разі потреби захистити інтереси кожного з подружжя і їхніх неповнолітніх дітей.

Якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що має істотне значен­ня, суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу.

Якщо між подружжям, що розлучається, виник спір про майно, яке є їхньою спільною сумісною власністю, або про виплату алімен­тів непрацездатному, або якщо у них є спільні діти, які не досягай 18 років, розірвання шлюбу проводиться в судовому порядку.

Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них житимуть діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умо­ви здійснення ним права на особисте виховання дітей.

Якщо подружжя складають договір про розмір аліментів на ди­тину, то такий договір повинен бути нотаріально засвідченим.

У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на під­ставі виконавчого напису нотаріуса.

Якщо в судовому засіданні один з подружжя заявляє, що він згоден на розлучення, то суд не має права припинити провадження у справі затих підстав, що шлюб може бути розірваний в державному органі РАЦС, оскільки справу про розірвання шлюбу було порушено в суді законно.

Якщо по справах, що віднесені до компетенції державного ор­гану РАЦС, зацікавленому чоловікові (дружині) з тих чи інших під­став було відмовлено у розлученні або у вирішенні спору по суті, він може скористатися правом на судовий порядок розгляду його вимог.

Процедура розірвання шлюбу в судовому порядку регламен­тується ЦПК України, норми якого докладно роз’яснюють пра­ва та обов’язки учасників судового процесу, а також саме позовне провадження.

Крім того, при розгляді справ про припинення шлюбу слід та­кож брати до уваги положення, зазначені у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року № 11 «Про практику застосування су­дами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розі­рвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя».

Порядок припинення шлюбу

Процесуальні рішення щодо розірвання шлюбу

Для двох порядків припинення шлюбу (через суд і через держав­ні органи РАЦС) існують два процесуальних рішення.

При розірван­ні шлюбу в державних органах РАЦС шлюб вважається припине­ним з моменту реєстрації припинення шлюбу в державних органах РАЦС, а при припинені шлюбу шляхом його розірвання судом – від дня набрання чинності рішення суду.

Зазначене рішення проблеми визначення моменту розірвання шлюбу є обґрунтованим з правової точки зору та зрозумілим для населення.

Існування двох порядків розлучення — це конкретне вираження конституційного положення про захист сім’ї державою.

Консультація адвоката по сімейним справам при порядку припинення шлюбу

Консультація адвоката по сімейним справам при порядку припинення шлюбу

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при порядку припинення шлюбу, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про порядок припинення шлюбу на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про порядок припинення шлюбу! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про порядок припинення шлюбу, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Через який час відбувається припинення шлюбу після подання відповідної заяви?
Який орган відповідає за розірвання шлюбу?
Який орган приймає участь у розірванні шлюбу з недієздатною особою?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Порядок припинення шлюбу”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Виконання сімейних обов’язків;
 2. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 3. Право на шлюб неповнолітніх осіб;
 4. Умови та перешкоди укладання шлюбу;
 5. Порядок державної реєстрації шлюбу;
 6. Час та місце реєстрації шлюбу;
 7. Адвокат при визнанні шлюбу недійсним;
 8. Визнання шлюбу неукладеним;
 9. Розлучення через РАЦС: процедура розірвання шлюбу;
 10. Розлучення через суд.
Оцените статью
АДВОКАТ
Порядок припинення шлюбу
Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством
Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством