Поділ та перерозподіл спадщини

Поділ та перерозподіл спадщини

Поділ та перерозподіл спадщини

Якщо спадкоємців кілька, виникає питання про частку кожного у спадщині, а в перспективі, – і про поділ спадкового майна.

Вирішення цього питання залежить від наявності та змісту запо­віту. Якщо заповіту немає, то частки кожного спадкоємця у спадщи­ні припускаються рівними.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як скласти договір про поділ спадкового майна? Які підстави перерозподілу спадщини? Як поділити спадщину між спадкоємцями першої черги?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Домовленість спадкоємців щодо розділу спадкового майна

Відступ від цього принципу можливий за домовленістю спадкоємців між собою: вони можуть домовити­ся, що хтось отримує більшу, а хтось меншу частку спадщини.

Але такий договір між спадкоємцями можливий лише після прийняття ними спадщини та виникнення права спільної власності на спадкове майно.

Проте, якщо спадкодавець у заповіті розподілив спадщину між спадкоємцями у нерівних частках, то кожен має право саме на ту частку, яку вказав спадкодавець.

Спадкоємці, які прийняли спадщину й одержали свідоцтва про право на спадкування, можуть провести поділ спадкового майна у натурі, тобто визначити реальні частки у праві спільної власності, яке виникло у них.

При досягненні домовленості щодо поділу майна він провадить­ся у спрощеному порядку: кожен зі спадкоємців одержує у натурі майно, відповідно до договору між ними.

Якщо у складі спадщини є майно, одержати яке чи розпорядитися яким спадкоємці можуть лише за наявності свідоцтва про право на спадщину (жилий буди­нок, грошовий внесок тощо), то розділ провадиться шляхом звер­нення до нотаріусу із заявою про досягнення угоди між спадкоєм­цями відносно поділу спадщини і проханням вчинення відповідних нотаріальних дій.

Поділ спадщини у судовому порядку

Якщо згоди про поділ спадщини досягти не вдалося, поділ її провадиться у судовому порядку відповідно до часток, які належать кожному зі спадкоємців за законом або за заповітом.

Оскільки спадщина належить спадкоємцям, які прийняли її, на праві спільної власності, то при її поділі застосовуються правила глави 26 ЦК, які регулюють відносини спільної часткової власності.

За наявності зачатої, але ще не народженої дитини (постуму) спадкоємці мають право провести поділ спадщини з обов’язковим виділом спадкової частки, що припадає постуму. Інтереси останньо­го у цьому випадку захищає представник органу опіки та піклування, який має бути запрошений до участі у поділі(ст. 1261 ЦК).

Переважне право на отримання спадкового майна

Права окремих категорій спадкоємців, котрі або перебували у близьких відносинах із спадкодавцем, або були пов’язані зі спад­кодавцем відносинами власності, при розділі спадкового майна спе­ціально застерігаються.

Зокрема, частина 1 ст. 1279 ЦК встановлює переваги у виділі спадкового майна в натурі для осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю. Проте одного факту такого проживання для отримання переваг при виділі частки зі спадкового майна недостатньо. Необхідно доказати, що вказані особи проживали саме як одна сім’я (вели спільне госпо­дарство, мали спільні витрати тощо). Таке проживання спадкоємців зі спадкодавцем однією сім’єю має тривати не менше одного року до часу відкриття спадщини.

Якщо вказані умови наявні, то такі спад­коємці, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на ви­діл їм у натурі предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку.

Проте, переваги стосуються не усього спадкового майна, а обмеженої розміром частки у спадщині, яка належить цьому спадкоємцю.

Положення частини 2 ст. 1279 ЦК спрямовані на захист прав спадкоємців, які разом зі спадкодавцем були співвласниками майна.

Такі спадкоємці мають переважне право перед іншими спадкоємця­ми на виділ їм у натурі цього майна, у межах їхньої частки у спад­щині, якщо це не порушує інтересів інших спадкоємців, що мають істотне значення.

Перешкоди для реалізації переважного права на виділ частки майна

Проте, реалізація переважного права на виділ частки у спад­ковому майні (у нашому прикладі – квартири) неможлива, якщо це порушує інтереси інших спадкоємців, що мають істотне значення.

Наприклад, у виділі частки у праві власності на квартиру в натурі може бути відмовлено, якщо внаслідок такого поділу інший спадко­ємець фактично втрачає можливість користування своєю частиною квартири (утворюється прохідна кімната тощо).

У випадку, коли один спадкоємець проживає зі спадкодавцем однією сім’єю не менше одного року до часу відкриття спадщини, а інший спадкоємець був співвласником разом із спадкодавцем слід виходити з того, що частина 1 ст. 1279 ЦК стосується виділу у нату­рі предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку, а частина 2 цієї ж статті – виділу у натурі майна, яке було спільною власністю спадкоємця і спадкодавця.

Якщо ж котрийсь зі спадкоємців є одночасно і членом сім’ї, і співвласником спадкодавця, то він має переваги перед іншими спад­коємцями та при виділі у натурі предметів звичайної домашньої об­становки та вжитку, і при виділі частки майна, яке було у спільній власності цього спадкоємця та спадкодавця.

Виділ спадкового майна в натурі можливий за згодою сторін. Якщо такої домовленості не досягнуто, то спір вирішується судом.

Коли вже було визначене коло спадкоємців після закінчен­ня строку для прийняття спадщини або було видане свідоцтво про право на спадщину в якому майно поділено між спадкоємцями, і з’являються інші спадкоємці, спадщина перерозподіляється між ними.

Якщо ж спадкове майно у натурі не зберіглося (наприклад, майно вже реалізоване), то нові спадкоємці можуть вимагати сплати відповідної грошової компенсації.

Якщо майно, на яке претендує спадкоємець, що пропустив строк для прийняття спадщини, було визнане відумерлим і пере­йшло у власність територіальної громади, спадкоємець має право витребувати його у натурі.

Якщо ж це майно вже продане, спадкоємець може вимагати гро­шову компенсацію.

При цьому виникає питання: який визначається розмірі суми, що підлягає компенсації? На перший погляд, має бути повернена сума, виручена від про­дажу. Однак, частина 2 ст. 1280 ЦК говорить не про «суму, отриману від продажу», а про «грошову компенсацію».

Отже, виходити треба не з того, скільки орган місцевого самоврядування отримав від реа­лізації майна, а з реальної оцінки проданого майна, котра може бути встановлена за допомогою спеціальної (товарознавчої або іншої) експертизи.

Консультація адвоката по сімейним справам при поділі та перерозподілі спадщини

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при поділі та перерозподілі спадщини, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про поділ та перерозподіл спадщини на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про поділ та перерозподіл спадщини! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про поділ та перерозподіл спадщини, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Як визначаються частки кожного зі спадкоємців при відсутності заповіту?
Хто має перевагу при розділі спадкового майна в натурі?
Що може стати перешкодою для реалізації переважного права на виділ частки у спад­ковому майні?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Поділ та перерозподіл спадщини”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Адвокат по спадковим справам;
 2. Джерела спадкового права;
 3. Норми цивільного законодавства у спадкових правовідносинах;
 4. Поняття спадкування та його види;
 5. Послуги адвоката при встановленні факту спадкування;
 6. Участь адвоката при визнанні заповіту недійсним;
 7. Спадкування за заповітом. Зміст заповіту;
 8. Види заповітів та особливості їх виконання;
 9. Право на обов’язкову частку у спадщині;
 10. Підстави та порядок спадкування за законом.
Оцените статью
АДВОКАТ
Поділ та перерозподіл спадщини
Зміст заповіту померлого між спадкоємцями
Зміст заповіту померлого між спадкоємцями