Органи опіки та піклування у сімейних відносинах

Органи опіки та піклування у сімейних відносинах

Органи опіки та піклування у сімейних відносинах

Органи опіки та піклування у сімейних відносинах

Органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх утворення), сільських, селищних рад, у тому чис­лі об’єднаних територіальних громад (далі – органи опіки та піклу­вання), які відповідно до законодавства провадять діяльність щодо надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківсько­го піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, забезпечення захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Яке рішення органу опіки та піклування є обов'язковим?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Діяльність органів опіки та піклування

Діяльність органів опіки та піклування

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності щодо забезпечення захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, по­збавлених батьківського піклування, дітей, які постраждали вна­слідок воєнних дій та збройних конфліктів, покладаються на служ­би у справах дітей районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, сільських, селищних рад об’єднаних тери­торіальних громад (далі – служби у справах дітей).

З метою створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, підтримки сімей, які пе­ребувають у складних життєвих обставинах, та захисту прав дітей у таких сім’ях служби у справах дітей взаємодіють із суб’єктами со­ціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Про що мають повідомляти органи опіки та піклування

Про що мають повідомляти органи опіки та піклування

Суб’єкти соціальної роботи надсилають до служб у справах ді­тей повідомлення за формою, встановленою Мінсоцполітики, про:

 • сім’ї з дітьми, в яких батьки у зв’язку з тривалою хворобою не можуть виконувати належним чином свої батьківські обов’язки;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків та вирішується спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання дітей, участі в їх вихованні;
 • сім’ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
 • сім’ї, діти з яких перебувають в інтернатних закладах (крім спеціальних та спеціалізованих) або де є ризик влаштування дітей до таких інтернатних закладів за заявою батьків у зв’язку з неспроможністю задовольнити потреби дітей;
 • сім’ї, в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення;
 • сім’ї, в яких діти систематично самовільно залишають місце постійного проживання;
 • сім’ї, діти шкільного віку з яких не зараховані для навчання до загальноосвітніх навчальних закладів або систематично без поважних причин пропускають навчальні заняття.

Розгляд повідомлень про сім’ї, в яких було скоєне фізичне, пси­хологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення, здійс­нюється у встановленому Мінсоцполітики, МВС, МОН та МОЗ по­рядку.

Під час розгляду таких повідомлень проводиться оцінка рівня безпеки дитини.

У разі отримання від суб’єктів соціальної роботи повідомлення про одну із сімей, крім сімей, в яких було скоєне фізичне, психоло­гічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке по­водження з ними або існує реальна загроза його вчинення, служба у справах дітей протягом трьох робочих днів залучає центр соціаль­них служб для сім’ї, дітей та молоді та у разі необхідності – інших суб’єктів соціальної роботи для проведення перевірки зазначеної у повідомленні інформації та забезпечення у разі потреби соціаль­ної підтримки сім’ї, захисту прав дітей у такій сім’ї.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та у разі залу­чення інші суб’єкти соціальної роботи протягом семи робочих днів повідомляють службу у справах дітей про проведену роботу за фор­мою, встановленою Мінсоцполітики.

Взяття дитини на облік

Взяття дитини на облік

У разі підтвердження інформації про складні життєві обставини сім’ї, в якій виховується дитина (діти), центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді готує і подає на розгляд комісії з питань захис­ту прав дитини матеріали про стан сім’ї, перелік яких затверджуєть­ся Мінсоцполітики, а також надає сім’ї соціальні послуги відповід­но до потреб.

На підставі інформації, отриманої від центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших суб’єктів соціальної роботи, служба у справах дітей забезпечує взяття дитини (дітей) з такої сім’ї на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у встановленому Мінсоцполітики порядку.

Для організації соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, надання їй та її батькам (або осо­бам, які їх замінюють) комплексу соціальних послуг на підставі ма­теріалів, підготовлених центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та іншими суб’єктами соціальної роботи, служба у спра­вах дітей у разі необхідності направляє дитину до закладу соціаль­ного захисту дітей.

Консультація адвоката по сімейним справам

Консультація адвоката по сімейним справам

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при органах опіки та піклування у сімейних відносинах, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про органи опіки та піклування у сімейних відносинах на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про органи опіки та піклування у сімейних відносинах! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про органи опіки та піклування у сімейних відносинах, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Органи опіки та піклування у сімейних відносинах”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни в сфері законодавства України і актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Сімейне законодавство України;
 2. Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством;
 3. Позовна давність та інші строки у сімейному праві;
 4. Сімейно-правова відповідальність;
 5. Адвокат в сімейних правовідносинах;
 6. Здійснення сімейних прав;
 7. Виконання сімейних обов’язків;
 8. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 9. Право на шлюб неповнолітніх осіб.
advokat-zaporozhye.com

ГУГЛ

органи опіки та піклування закон

орган опіки та піклування

скарга на орган опіки та піклування

висновок органу опіки та піклування зразок

подання органу опіки та піклування про призначення опікуна

орган опіки та піклування сільської ради

рішення органу опіки та піклування є обов’язковим

звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення:

ЯНДЕКС

органи опіки та піклування

органи опіки і піклування офіційний сайт

опіка та піклування

права і обов’язки органів опіки та піклування

закон про опіку та піклування

повноваження органів опіки та піклування щодо захисту прав неповнолітніх

орган опіки та піклування це

опіка і піклування різниця

Оцените статью
АДВОКАТ
Органи опіки та піклування у сімейних відносинах
Позовна давність та інші строки у сімейному праві
Позовна давність та інші строки у сімейному праві