Органи опіки та піклування у сімейних відносинах

Органи опіки та піклування у сімейних відносинах

Органи опіки та піклування у сімейних відносинах

Органи опіки та піклування у сімейних відносинах

Органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх утворення), сільських, селищних рад, у тому чис­лі об’єднаних територіальних громад (далі – органи опіки та піклу­вання), які відповідно до законодавства провадять діяльність щодо надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківсько­го піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, забезпечення захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Яке рішення органу опіки та піклування є обов'язковим?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Діяльність органів опіки та піклування

Діяльність органів опіки та піклування

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності щодо забезпечення захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, по­збавлених батьківського піклування, дітей, які постраждали вна­слідок воєнних дій та збройних конфліктів, покладаються на служ­би у справах дітей районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, сільських, селищних рад об’єднаних тери­торіальних громад (далі — служби у справах дітей).

З метою створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, підтримки сімей, які пе­ребувають у складних життєвих обставинах, та захисту прав дітей у таких сім’ях служби у справах дітей взаємодіють із суб’єктами со­ціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Про що мають повідомляти органи опіки та піклування

Про що мають повідомляти органи опіки та піклування

Суб’єкти соціальної роботи надсилають до служб у справах ді­тей повідомлення за формою, встановленою Мінсоцполітики, про:

 • сім’ї з дітьми, в яких батьки у зв’язку з тривалою хворобою не можуть виконувати належним чином свої батьківські обов’язки;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків та вирішується спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання дітей, участі в їх вихованні;
 • сім’ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
 • сім’ї, діти з яких перебувають в інтернатних закладах (крім спеціальних та спеціалізованих) або де є ризик влаштування дітей до таких інтернатних закладів за заявою батьків у зв’язку з неспроможністю задовольнити потреби дітей;
 • сім’ї, в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення;
 • сім’ї, в яких діти систематично самовільно залишають місце постійного проживання;
 • сім’ї, діти шкільного віку з яких не зараховані для навчання до загальноосвітніх навчальних закладів або систематично без поважних причин пропускають навчальні заняття.

Розгляд повідомлень про сім’ї, в яких було скоєне фізичне, пси­хологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення, здійс­нюється у встановленому Мінсоцполітики, МВС, МОН та МОЗ по­рядку.

Під час розгляду таких повідомлень проводиться оцінка рівня безпеки дитини.

У разі отримання від суб’єктів соціальної роботи повідомлення про одну із сімей, крім сімей, в яких було скоєне фізичне, психоло­гічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке по­водження з ними або існує реальна загроза його вчинення, служба у справах дітей протягом трьох робочих днів залучає центр соціаль­них служб для сім’ї, дітей та молоді та у разі необхідності — інших суб’єктів соціальної роботи для проведення перевірки зазначеної у повідомленні інформації та забезпечення у разі потреби соціаль­ної підтримки сім’ї, захисту прав дітей у такій сім’ї.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та у разі залу­чення інші суб’єкти соціальної роботи протягом семи робочих днів повідомляють службу у справах дітей про проведену роботу за фор­мою, встановленою Мінсоцполітики.

Взяття дитини на облік

Взяття дитини на облік

У разі підтвердження інформації про складні життєві обставини сім’ї, в якій виховується дитина (діти), центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді готує і подає на розгляд комісії з питань захис­ту прав дитини матеріали про стан сім’ї, перелік яких затверджуєть­ся Мінсоцполітики, а також надає сім’ї соціальні послуги відповід­но до потреб.

На підставі інформації, отриманої від центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших суб’єктів соціальної роботи, служба у справах дітей забезпечує взяття дитини (дітей) з такої сім’ї на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у встановленому Мінсоцполітики порядку.

Для організації соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, надання їй та її батькам (або осо­бам, які їх замінюють) комплексу соціальних послуг на підставі ма­теріалів, підготовлених центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та іншими суб’єктами соціальної роботи, служба у спра­вах дітей у разі необхідності направляє дитину до закладу соціаль­ного захисту дітей.

Консультація адвоката по сімейним справам

Консультація адвоката по сімейним справам

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при органах опіки та піклування у сімейних відносинах, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про органи опіки та піклування у сімейних відносинах на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про органи опіки та піклування у сімейних відносинах! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про органи опіки та піклування у сімейних відносинах, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Органи опіки та піклування у сімейних відносинах”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Сімейне законодавство України;
 2. Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством;
 3. Позовна давність та інші строки у сімейному праві;
 4. Сімейно-правова відповідальність;
 5. Адвокат в сімейних правовідносинах;
 6. Здійснення сімейних прав;
 7. Виконання сімейних обов’язків;
 8. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 9. Право на шлюб неповнолітніх осіб.
Оцените статью
АДВОКАТ
Органи опіки та піклування у сімейних відносинах
Оформлення спадкових прав
Оформлення спадкових прав