Розірвання шлюбу через РАЦС без дітей

Розірвання шлюбу через РАЦС без дітей

Розірвання шлюбу органом РАЦС за заявою подружжя, яке не має дітей

Розірвання шлюбу органом РАЦС за заявою подружжя, яке не має дітей

Розірвання шлюбу поставлене під контроль держави та може здійснюватися тільки відповідними державними органами: органом РАЦС чи судом у випадках, прямо передбачених СК України.

Той чи інший порядок розірвання шлюбу передбачений у СК України в залежності від певних обставин і не може бути визначений бажанням сторін. У зв’язку з цим, подружжя, яке не має дітей, має право подати до державного органу РАЦС заяву про розірвання шлюбу.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну реєстра­цію актів цивільного стану» державна реєстрація розірвання шлю­бу проводиться відповідним органом РАЦС у встановлених законом випадках.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як розірвати шлюб через РАЦС без дітей? Які підстави розірвання шлюбу? Як розірвати шлюб через суд?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Підстави для розірвання шлюбу

Підстави для розірвання шлюбу

Відповідно до ст. 106 СК України розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою обох з подружжя проводиться при наявності двох підстав:

 • подружжя висловили взаємну згоду на розірвання шлюбу;
 • подружжя не мають спільних дітей.

Однією з підстав розірвання шлюбу в органах РАЦС є наявність таємної згоди на розірвання шлюбу, без чого його розірвання не може бути здійснено у адміністративному порядку, а лише в судово­му.

При цьому, в даній ситуації необхідно не лише надати усну зго­ду, а й дії подружжя повинні бути спрямовані на досягнення певного результату (розірвання шлюбу).

У випадку, якщо один із подружжя надав згоду на розірвання шлюбу в державному органі РАЦС, проте потім ухиляється від реєстрації розірвання шлюбу і не надає до дер­жавного органу РАЦС ніяких письмових пояснень з цього приводу, розірвання шлюбу можливе лише в судовому порядку.

Умови для розірвання шлюбу органами РАЦС

Умови для розірвання шлюбу органами РАЦС

Для розірвання шлюбу в державному органі РАЦС, крім вза­ємної згоди подружжя, необхідно також, щоб у них не було спіль­них дітей, правовий статус яких мають особи до досягнення ними повноліття (ст. 6 СК України), інакше шлюб може бути розірваний тільки в суді.

При цьому, до дітей за походженням у правових відно­синах прирівнюються діти, усиновлені обома з подружжя, у зв’язку з чим на них також розповсюджується зазначена норма.

Після розгляду заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, державний орган РАЦС виносить по­станову про розірвання шлюбу.

При цьому державні органи РАЦС не з’ясовують причини розірвання шлюбу, не вимагають доказів не­можливості збереження сім’ї, не вживають заходів до примирення подружжя, тобто шлюборозлучна процедура спрощена і не вима­гає великих витрат, сил і часу.

Однак, з метою надання подружжю строку для осмислення рішення, що приймається, оформлення ро­зірвання шлюбу здійснюється через один місяць від дня подання заяви про розірвання шлюбу.

Зазначений строк по суті виконує ту саму функцію, що й строк для примирення, встановлений судом.

Державна реєстрація розірвання шлюбу

Державна реєстрація розірвання шлюбу

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відповід­ним органом РАЦС за місцем проживання подружжя або одного з них за їх заявою.

У разі, якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, то від його імені може подати таку заяву інший з подружжя, при умові, що така заява бути складена у відповідній формі (письмовій з нота­ріальним засвідченням або у формі, що прирівняна до нотаріально засвідченої).

Реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя передбачає необхідність особистої присутності при цьому кожного з них або письмового підтвердження згоди на розлучення того з по­дружжя, хто буде відсутній при реєстрації розірвання шлюбу в дер­жавному органі РАЦС.

У разі, якщо подружжя через поважну причину не може з’явитися до державного органу РАЦС для державної реєстрації ро­зірвання шлюбу у встановлений для них день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день.

Якщо один з подружжя з поважної причини не може з’явитися в державний орган РАЦС ні для подачі спільної заяви, ні для реє­страції розірвання шлюбу, він повинен сповістити про це в заяві про розірвання шлюбу.

У разі, якщо один з подружжя визнаний безвісті відсутнім, не­дієздатним, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за заявою іншого з подружжя.

Підстави для залишення заяви про розірвання шлюбу без руху

Підстави для залишення заяви про розірвання шлюбу без руху

У випадку нез’явлення обох з подружжя в державний орган РАЦС для реєстрації розірвання шлюбу, у разі відсутності будь-яких пояснень з цього приводу, надана заява залишається без руху.

Якщо все ж таки рішення подружжя щодо розірвання шлюбу не змінилося, вони можуть подати до державного органу РАЦС нову заяву, яка буде розглянута державним органом РАЦС протягом місяця.

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про обов’язкову присутність подружжя при реєстрації розірвання в державному органі РАЦС лише у випадку, якщо не було письмової згоди іншого з по­дружжя на розірвання шлюбу, адже ст. 106 СК України стосується лише осіб, у яких немає спільних дітей і які згодні на розлучення.

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після спливу одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не буде відкликана.

Про державну реєстрацію розірвання шлю­бу робиться відмітка в актовому записі про шлюб.

За реєстрацію розлучення сплачується державний збір у відпо­відному розмірі одним з подружжя чи спільно (за домовленістю між ними).

На відміну від суду, державний орган РАЦС не може ні зни­зити розміру збору залежно від матеріальної забезпеченості по­дружжя, що розривають шлюб, ні звільнити їх від його сплати.

Вирішення спорів у зв'язку з розірван­ням шлюбу у судовому порядку

Вирішення спорів у зв’язку з розірван­ням шлюбу у судовому порядку

Оскільки до компетенції державних органів РАЦС не належить вирішення спорів, що виникли між подружжям у зв’язку з розірван­ням шлюбу, ч. З ст. 106 СК України передбачає, що незалежно від розірвання шлюбу в державних органах РАЦС спори, що виникають між подружжям про розподіл спільного майна, про виплату коштів на утримання нужденного непрацездатного подружжя, вирішує суд.

Зазначені спори вирішуються судом за заявою одного з подружжя (колишнього подружжя) чи опікуна недієздатного з подружжя (ко­лишнього подружжя) у порядку позовного провадження за прави­лами ЦПК України.

При цьому розподіл майна і розв’язання спірних питань між подружжям, можуть бути здійснені як у пері­од шлюбу, так і після його розірвання.

На вимоги подружжя, шлюб яких розірваний, про розподіл спільного майна поширюється три­річний термін пред’явлення позову, в той час, як з вимогою ж про стягнення аліментів на утримання одного з подружжя (колишнього подружжя) до суду можна звернутися в будь-який час незалежно від терміну, що минув з моменту виникнення права на аліменти, якщо один з подружжя (колишнього подружжя) не дійшли згоди щодо розв’язання зазначеного питання.

У зв’язку з цим ст. 106 СК України передбачено, що державний орган РАЦС може винести постанову про розірвання шлюбу між подружжям, яке не має дітей, незалежно від наявності між ними майнового спору.

Консультація адвоката по сімейним справам при розірванні шлюбу через РАЦС без дітей

Консультація адвоката по сімейним справам при розірванні шлюбу через РАЦС без дітей

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при розірванні шлюбу через РАЦС без дітей, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про розірвання шлюбу через РАЦС без дітей на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про розірвання шлюбу через РАЦС без дітей! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про розірвання шлюбу через РАЦС без дітей, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

В якому випадку можливе розірвання шлюбу органами РАЦС?
В який термін відбувається розірвання шлюбу від дня подання заяви до органів РАЦС?
Чи обов'язвого мають бути присутні на процедурі розірвання шлюбу обоє з подружжя?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Розірвання шлюбу через РАЦС без дітей”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Швидке розлучення;
 2. Документи для розлучення;
 3. Міжнародний адвокат з розлучень;
 4. Розлучення без дітей;
 5. Розлучення без документів;
 6. Розлучення без згоди;
 7. Розлучення за спільною згодою;
 8. Розлучення без прописки;
 9. Розлучення при наявності дітей;
 10. Як швидко оформити розлучення з іноземцем.
Оцените статью
АДВОКАТ
Розірвання шлюбу через РАЦС без дітей
Адвокат в сімейних правовідносинах
Адвокат в сімейних правовідносинах