Визнання розірвання шлюбу фіктивним

Визнання розірвання шлюбу фіктивним

Визнання розірвання шлюбу фіктивним

Визнання розірвання шлюбу фіктивним

У судовій практиці зустрічаються випадки, коли подружжя, що розлучається, насправді не мають наміру припиняти шлюбні відносини, у зв’язку з цим ст. 108 СК України передбачено понят­тя «фіктивне розірвання шлюбу» та порядок визнання його таким.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: В якому випадку розірвання шлюбу може бути визнане фіктивним? Який орган визначає фік­тивність розірвання шлюбу?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Причини фіктивного розівання шлюбу

Причини фіктивного розірвання шлюбу

Як і у випадку укладення фіктивного розірвання шлюбу, фіктивне розірвання шлюбу може здійснюватися з метою одержання певного матеріаль­ного блага обома чи одним з подружжя (реєстрації місця проживан­ня, отримання роботи, майна, якихось матеріальних вигод, пільг, ввести в оману кредиторів, приховати майно від конфіскації тощо).

Однак на практиці можна спостерігати й інші випадки фіктивного розірвання шлюбу. Наприклад, якщо в одного з подружжя є двоє не­повнолітніх дітей (одна дитина від попереднього шлюбу, а інша від теперішнього), то з метою зменшення розміру аліментів на дитину від попереднього шлюбу він розриває теперішній шлюб (фіктивно), і нібито сплачуючи аліменти на двох дітей, тим самим зменшує роз­мір аліментів на першу дитину.

Розірвання шлюбу може бути визнане фіктивним лише у тому разі, якщо воно порушило чиїсь права та охоронювані законом ін­тереси або заподіяло шкоду.

Стаття 108 СК України передбачає можливість визнання судом розірвання шлюбу фіктивним у випадку, коли шлюб було розірва­но державним органом РАЦС за заявою подружжя, яке не має дітей (ст. 106 СК України).

Особи, зацікавлені у фіктивному розірванні шлюбу

Особи, зацікавлені у фіктивному розірванні шлюбу

СК України окремо не встановлює коло «заці­кавлених» осіб, адже неможливо передбачити всі варіанти, у зв’язку з цим необхідно застосовувати загальні правила щодо порядку звер­нення з позовом до суду.

Можна припустити, що такою осою буде один з подружжя, якого інший ввів в оману, схиливши до подання спільної заяви про розірвання шлюбу наче для одержання певного блага, а потім таємно зареєстрував повторний шлюб, або інша осо­ба, права якої так чи інакше порушуються фактом фіктивного розі­рвання шлюбу (діти, спадкоємці, організація, яка надає житло тощо).

Крім того, зацікавленою особою може бути кредитор, який бажає одержати від обох з подружжя борг, відшкодувати майнову шкоду; дружина від першого шлюбу, яка зацікавлена, щоб її діти одержува­нії аліменти в більшому розмірі; нарешті — один із подружжя, який був обманутий другим із подружжя не в інтересах сім’ї тощо.

Докази для визнання розірвання шлюбу фіктивним

Докази для визнання розірвання шлюбу фіктивним

Позивачу відповідно до статті 60 ЦПК України необхідно до­нести суду, що розірвання шлюбу мало фіктивний характер, що один з подружжя не мав наміру на припинення шлюбних право­відносин.

Такими доказами в першу чергу повинні бути показання свідків, що подружжя продовжує сімейне життя, виховує спільних дітей, проживає в одному помешканні, разом їздить в одному авто­мобілі на роботу, батько турбується про дітей, разом сім’єю відпо­чиває на дачі, в санаторі, дружина завагітніла тощо.

На прохання позивача суд може вийти на місце помешкання колишніх подруж­жя і переконатися, що в них єдина спальня і спальні місця, посуд, холодильник, шафа, де знаходиться одяг обох з подружжя, білизна тощо.

Доказом також можуть бути листи, картки, кінозйомки, хро­нологія життя колишнього подружжя, придбання, наприклад, жит­лового будинку, де подружжя проживало спільно тощо.

Рішення суду про визання шлюбу фіктивнім

Рішення суду про визання шлюбу фіктивнім

Взагалі до­вести фіктивність розірвання шлюбу досить важко і проблематично, але за наявності відповідних доказів суд постановляє рішення про розірвання шлюбу фіктивним і одночасно про анулювання актового запису державного органу РАЦС.

Це рішення суду є правовою під­ставою для анулювання актового запису про розірвання шлюбу.

Як правильно зазначається в літературі, залишається проблема у визнанні розірвання шлюбу фіктивним у разі неможливості реалі­зації особою своїх спадкових прав після смерті іншого з подружися.

Однак, ст. 108 СК України не передбачена можливість визнання ро­зірвання шлюбу фіктивним у разі смерті одного з подружжя.

Разом з тим, визнання розірвання шлюбу фіктивним з особою, яка вже по­мерла, не породжує сімейних правовідносин для іншого подружжя, оскільки зі смертю одного з подружжя шлюб усе одно припиняється.

Визнання розлучення фіктивним проводиться в судовому порядку.

У разі ухвалення судом рішення про визнання розірвання шлюбу фік­тивним, державний орган РАЦС анулює актовий запис про розірвання шлюбу.

Таке розірвання шлюбу вважається таким, що не відбулося, і не породжує правових наслідків, передбачених законом.

Консультація адвоката по сімейним справам при визнанні розірвання шлюбу фіктивним

Консультація адвоката по сімейним справам при визнанні розірвання шлюбу фіктивним

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при визнанні розірвання шлюбу фіктивним, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про визнання розірвання шлюбу фіктивним на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про визнання розірвання шлюбу фіктивним! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про визнання розірвання шлюбу фіктивним, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

В якому випадку розірвання шлюбу може бути визнане фіктивним?
Який орган визначає фік­тивність розірвання шлюбу?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Визнання розірвання шлюбу фіктивним”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Визначення шлюбу за сімейним правом;
 2. Право на шлюб неповнолітніх осіб;
 3. Умови та перешкоди укладання шлюбу;
 4. Порядок державної реєстрації шлюбу;
 5. Час та місце реєстрації шлюбу;
 6. Адвокат при визнанні шлюбу недійсним;
 7. Визнання шлюбу неукладеним;
 8. Розлучення через РАЦС: процедура розірвання шлюбу;
 9. Розлучення через суд.
Оцените статью
АДВОКАТ
Визнання розірвання шлюбу фіктивним
Заява про надіслання рішення суду яке НЕ НАБУЛО законної сили адвокату