Визначення шлюбу за сімейним правом

Визначення шлюбу за сімейним правом

Визначення шлюбу за сімейним правом

Визначення шлюбу за сімейним правом

Основні засади правового регулювання шлюбу в Україні закрі­плені в ст. 51 Конституції України, яка встановлює, що сім’я, ди­тинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Вона заінтересована у зміцненні та стабільності шлюбу і тому здійснює контроль за його укладенням і припиненням та захищає лише шлю­би, укладені в органах РАЦС.

СК України дає визначення шлю­бу та детально регулює цей інститут.

Так, відповідно до ст. 21 СК України, шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка, зареє­стрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Чи вважається шлюбом сумісне проживання чоловіка та жінки? Чи є подружжям чоловік та жінка, які уклади шлюб за допомогою релігійного обряда?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Ознаки шлюбу

Ознаки шлюбу

У зв’язку з цим ознаками шлюбу є:

 • це союз (а не договір) чолові­ка та жінки, що ґрунтується на моногамному зв’язку та захищається державою;
 • це вільний союз, оскільки СК України надає можли­вість вільно вступати у шлюб та припиняти його;
 • це рівноправ­ний союз, оскільки та чоловік, і жінка, що беруть шлюб, мають рів­ні права та обов’язки;
 • це союз, який укладається з дотриманням встановлених державою правил, тобто зареєстрований в держав­ному органі реєстрації актів громадянського стану (далі — РАЦС);
 • шлюб націлений на створення сім’ї, що припускає спільне про­живання, побут, взаємні права та обов’язки (ч. 2 ст. З СК України).

Саме з моменту реєстрації шлюбу жінка отримує статус дружини і чоловік – статус чоловіка з правами і обов’язками, що звідси ви­пливають, які вони регулюють у рамках конкретних правовідносин.

При цьому проживання чоловіка і жінки однією сім’єю без держав­ної реєстрації шлюбу, не є підставою виникнення прав і обов’язків подружжя, хоча сімейний союз існує.

Шлюб укладається на невизначений строк, хоча можливо припинення шлюбу у разі неможливості зберегти його надалі.

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що шлюб – це вільний, рівноправний (як правило довічний) союз чоло­віка і жінки, укладений з дотриманням умов та порядку, встановле­них в законі, націлений на створення сім’ї та який породжує в них особисті немайнові та майнові подружні права та обов’язки (напри­клад, обов’язки подружжя дбати про сім’ю, право спільної сумісної власності тощо).

Цивільний та релігійний шлюб

Цивільний та релігійний шлюб

Відповідно до ст. 21 СК України проживання однією сім’єю жін­ки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя, оскільки сімейне законодавство України визнає лише зареєстрований шлюб як факт, що породжує сімейні права та обов’язки.

Водночас СК України містить у собі певні роз­біжності стосовно регулювання зазначених правовідносин, зокрема, низка статей (наприклад, ст. ст. 74, 91 СК) закріплює такі самі май­нові права для осіб, що знаходяться у фактичних шлюбних стосун­ках, як і для подружжя (право спільної сумісної власності на майно, право на утримання).

Укладення чоловіком і жінкою певного шлюбного обряду за зви­чаями тієї чи іншої народності, або шлюбний релігійний обряд (він­чання), не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

Винятком з даного правила є випадки, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення державних органів реєстрації актів цивільного стану.

У зв’язку з цим необхід­но розрізняти шлюб, зареєстрований в органах РАЦС, і церковний шлюб, укладання якого є особистою справою осіб, які вступають у шлюб.

Така ж сама тенденція щодо вирішення легітимності ре­лігійних та цивільних шлюбів передбачена і в СК РФ, проте в між­народній практиці з цього приводу є різні підходи — деякі країни визнають лише цивільні шлюби (наприклад, Франція, Німеччина), а деякі визнають і релігійні шлюби також (наприклад, Англія, США — у певних штатах тощо).

Слід зазначити, що у популярній літературі досить часто не правильно застосовують термін «цивільний шлюб», під яким розуміють фактичне проживання чоловіка і жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу, проте в СК України зазначені відносини на­зиваються фактичними шлюбними стосунками.

Крім того, цивіль­ним шлюбом визнається шлюб, укладений з дотриманням певних вимог в органах РАЦС, у зв’язку з чим вживання терміну «ци­вільний шлюб» для регулювання фактичних шлюбних стосунків, не є доцільним.

Проте попри неприйняття релігійних шлюбів держа­вою, вони несуть за своєю суттю, ідею зміцнення сім’ї як такої, і як наслідок, зміцнення суспільства в цілому.

Аналізуючи наведені вище аспекти можна зробити висновок, що держава може визнавати церковні шлюби як доказ і форму виявлення і визнання взаємних обов’язків між чоловіком і жінкою (зокрема, факту перебування осіб у фактичних шлюбних відносинах), які з якихось причин не зареє­стрували свій шлюб в державному органі РАЦС.

Консультація адвоката по сімейним справам при визначенні шлюбу за сімейним правом

Консультація адвоката по сімейним справам при визначенні шлюбу за сімейним правом

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при визначенні шлюбу за сімейним правом, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про визначення шлюбу за сімейним правом на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про визначення шлюбу за сімейним правом! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про визначення шлюбу за сімейним правом, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи вважається шлюбом сумісне проживання чоловіка та жінки?
Чи є подружжям чоловік та жінка, які уклади шлюб за допомогою релігійного обряда?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Визначення шлюбу за сімейним правом”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Підстави припинення шлюбу;
 2. Поняття припинення шлюбу;
 3. Порядок припинення шлюбу;
 4. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя;
 5. Визнання розірвання шлюбу фіктивним;
 6. Правові наслідки припинення шлюбу;
 7. Адвокат по сімейним справам;
 8. Сімейне законодавство України;
 9. Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством;
 10. Позовна давність та інші строки у сімейному праві.
Оцените статью
АДВОКАТ
Визначення шлюбу за сімейним правом
Розірвання шлюбу за позовом подружжя
Розірвання шлюбу за позовом подружжя