Розірвання шлюбу за позовом подружжя

Розірвання шлюбу за позовом подружжя

Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя

Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя

У судовому порядку шлюб може бути розірваний як за наявнос­ті взаємної згоди на це подружжя, так і за її відсутності.

У випадку, якщо розірвання шлюбу бажає лише один з подружжя, він повинен надати позовну заяву до суду, у зв’язку з чим підставою для розі­рвання шлюбу буде судове рішення.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як розірвати шлюб за позовом подружжя? Чи буде розглядатися судом справа про розлучення за відсутності у залі суда подружжя без поважних причин? Чи потрібна згода обох з подружжя при розірванні шлюбу у судовому порядку?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Розірвання шлюбу в судовому порядку

Розірвання шлюбу в судовому порядку

За загальним правилом справи про розірвання шлюбу в судово­му порядку розглядаються за участю обох із подружжя, навіть якщо від їх імені виступають представники.

Розгляд справи про розірвання шлюбу у відсутності одного з подружжя може бути допущений у ви­няткових випадках та по мотивованій постанові суду.

При з’ясуванні судом поважних причин відсутності та при наявності письмової за­яви одного з подружжя слухати справу у його відсутності та з зазна­ченням причин, внаслідок яких він не може з’явитися в судове за­сідання.

При нез’явленні дружини та чоловіка у судове засідання без поважних причин суд відкладає розгляд справи, а при їх нез’явленні після повторного виклику залишає позов без розгляду

Відповідно до ст. 112 СК України суд повинен з’ясувати фак­тичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, брати до уваги наявність малолітньої дитини, дитини- інваліда та інші обставини життя подружжя.

При розгляді справи про розірвання шлюбу суд повинен з’ясувати фактичні взаємовідносини подружжя та вжити заходів до їх примирення, якщо це не суперечить моральним засадам сус­пільства.

У більшості випадків подружжя не мають серйозних за­перечень проти пояснення причин розлучення суду.

Однак можливі ситуації, коли подружжя не бажають розкривати причини розлучен­ня і розглядають вимоги суду про це як втручання в їхнє приватне життя.

За таких обставин СК України не передбачає зобов’язання подружжя повідомляти суду причини розірвання шлюбу.

Порядок розірвання шлюбу

Порядок розірвання шлюбу

При розірванні шлюбу суд досліджує докази на судовому засідан­ні, при цьому закон немає ніяких заперечень щодо допиту в якос­ті свідків неповнолітніх дітей подружжя, що розлучаються, якщо в цьому є необхідність (глава 5 розділу 1 ЦПК України).

Всі проце­суальні дії по дослідженню доказів повинні бути зафіксовані згідно вимог ЦПК України, у якому мають бути відобра­жені відомості про позивача та відповідача, їхніх дітей та їхній вік, докладні пояснення по суті позову, дослідження судом інших обста­вин, а також інші дії суду.

Розгляд справ про розірвання шлюбу та вирішення спору в суді по суті завершується постановою рішення, в якому підбивається підсумок діяльності суду по розгляду та вирішенню конкретного питання.

Шлюб розривається, якщо судом буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя та збереження сім’ї є неможли­вим.

Отже, суд перш за все повинен зазначити ті обставини, які він вважає встановленими, та на підставі яких доказів.

Оскільки розі­рвання шлюбу тягне за собою припинення подружніх відносин, ця обставина примушує осіб, які розривають свій шлюб, вирішувати ряд життєво важливих для них питань.

Якщо в сім’ї є неповнолітні діти, то необхідно розв’язувати питання про те, з ким із батьків вони залишаться після розлучення, хто та у якому розмірі надаватиме ма­теріальну підтримку.

При цьому необхідно враховувати положення, встановлені ст. 160 СК України, відповідно до якого місце прожи­вання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків.

Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визна­чається за спільною згодою батьків та самої дитини.

Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотир­надцяти років, визначається нею самою.

Аналогічне питання виникає або може виникнути, якщо один з подружжя непрацездатний і потребує матеріальної допомоги, а також питання щодо розподілу майна, що було нажите подружжям під час спільного проживання.

Якщо немає домовленості між по­дружжям щодо питань про виховання спільних неповнолітніх дітей, матеріального утримання дитини та іншого з подружжя тощо, зазна­чені питання зобов’язаний вирішити суд.

В рішенні суду про розірвання шлюбу має вказуватися, в якому розмірі та з кого (з одного чи з обох з подружжя) стягується судовий збір, який стягується відповідно до Закону України «Про судовий збір» від 08.07. 2011 року № 3674-VI (із змінами і доповненнями).

При визначенні розміру судового збору, який підлягає стягнен­ню з подружжя у випадку розірвання шлюбу, суд враховує матері­альне становище кожного з них та інші конкретні обставини, зо­крема, з ким із подружжя залишаються неповнолітні діти, про що зазначає у рішенні.

Рішення суду про розірвання шлюбу

Рішення суду про розірвання шлюбу

Рішення суду про розірвання шлюбу, що набрало чинності, є правовою підставою для реєстрації в державних органах РАЦС розірвання шлюбу, і породжує певні правові наслідки розірван­ня шлюбу, які складаються з припинення надалі особистих і май­нових правовідносин, що існували між подружжям під час шлюбу.

При цьому одні правовідносини припиняються відразу після при­пинення шлюбу навіть якщо регулюються іншими галузями права (право на одержання спадщини за законом після смерті колишньо­го подружжя, право на пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою подружжя на встановлених законом підставах тощо), інші можуть бути збережені або за припиняються за бажанням подружжя (напри­клад, збереження шлюбного прізвища – ст. 113 СК України; випла­та компенсації особі за розірвання шлюбу з ініціативи іншої особи відповідно до шлюбного договору – ст. 99 СК України) або в силу прямої вказівки закону.

За будь-яких обставин розірвання шлюбу не впливатиме на об­сяг батьківських прав.

Той з батьків, хто проживає окремо, не лише вправі, але й зобов’язаний брати участь у вихованні дитини, а дру­гий з колишнього подружжя не може йому в цьому перешкоджати.

Усі питання виховання.та утримання дітей вирішуються (як у шлю­бі, так і у разі його розірвання) лише за взаємною згодою батьків, а якщо її не досягнуто – в судовому порядку.

Консультація адвоката по сімейним справам при розірванні шлюбу за позовом подружжя

Консультація адвоката по сімейним справам при розірванні шлюбу за позовом подружжя

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при розірванні шлюбу за позовом подружжя, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про розірвання шлюбу за позовом подружжя на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про розірвання шлюбу за позовом подружжя! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про розірвання шлюбу за позовом подружжя, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи потрібна згода обох з подружжя при розірванні шлюбу у судовому порядку?
Чи буде розглядатися судом справа про розлучення за відсутності у залі суда подружжя без поважних причин?
Хто визначає місце проживнаня дитини після досягнення нею 14-ти років, якщо її батьки проживають окремо?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Розірвання шлюбу за позовом подружжя”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Порядок розірвання шлюбу;
 2. Розірвання шлюбу через РАЦС без дітей;
 3. Розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя;
 4. Розірвання шлюбу в суді;
 5. Момент припинення шлюбу;
 6. Режим окремого проживання подружжя;
 7. Швидке розлучення;
 8. Документи для розлучення;
 9. Міжнародний адвокат з розлучень.
Оцените статью
АДВОКАТ
Розірвання шлюбу за позовом подружжя
Майнові правовідносини батьків та дітей
Майнові правовідносини батьків та дітей