Обов’язок дітей утримувати батьків

Обов’язок дітей утримувати батьків

Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків

Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків

У Кодексі 1926 року була закріплена наступна норма: «Діти зобов’язані давати утримання своїм злиденним батькам у випадку їхньої непрацездатності або безробіття.

Розмір участі кожного з ді­тей у даванні утримання батькам встановлюється в залежності від ступеня потреби й непрацездатності батьків та матеріального стану кожного з дітей.

Судові надається право у виїмкових випадках, залежно від особливостей взаємин дітей і батьків, звільняти дітей від зазначеного у цьому артикулові обов’язку давати матеріальну поміч злиденним батькам».

У частині 2 ст. 81 Кодексу 1969 р. обов’язок утримувати батьків був сформульований інакше: «Утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, є обов’язком їх повнолітніх дітей».

Конституція України у ст. 51 чітко зазначає: «Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків».

Сучасне сімейне законодавство визначає цей обов’язок таким чином: «Дитина, повнолітні дочка, син зобов’язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу.

Повнолітні дочка, син ма­ють право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні представники, без спеціальних на те повноважень.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як відмовитись від догляду за батьками? Який обов'язок дітей утримувати батьків? Як звільнитись від сплати аліментів на утримання батьків?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Стягнення судом коштів на користь батьків

Стягнення судом коштів на користь батьків

Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов’язаних із наданням тако­го піклування» (ст. 172 СК України).

Виходячи з засад моральності, більшість повнолітніх дітей на­дає утримання своїм батькам добровільно, але є й особи, які не усві­домлюють свій обов’язок щодо батьків, тому СК України передба­чив порядок примусового стягнення таких аліментів.

Згідно з СК України повнолітні дочка, син зобов’язані утриму­вати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної до­помоги (ч. 1 ст. 202 СК України).

Підстави для виникнення обов'язку утримувати батьків

Підстави для виникнення обов’язку утримувати батьків

Підставою виникнення обов’язку повнолітніх дітей утримувати батьків є склад юридичних фактів:

 • походження дітей (кровний зв’язок батьків і дітей; усиновлення);
 • непрацездатність батьків;
 • потреба батьків у матеріальній допомозі.

Доказування непрацездатності та потреби у матеріальному забезпе­ченні покладається на батьків.

СК покладає на повнолітніх дітей обов’язок щодо утримання батьків незалежно від того, чи можуть вони надавати матеріаль­ну допомогу, а також їхньої працездатності та дієздатності.

Разом із тим рівень матеріального забезпечення особи перебуває в прямо­му зв’язку з її працездатністю, тому факт непрацездатності дочки, сина також береться судом до уваги при визначенні розміру алімен­тів на батьків.

Все ж таки право батьків у разі визначення розміру аліментів повинне мати пріоритетний характер порівняно з правом дітей, індексацію, умови утримання і таке інше.

Детальніше про договори щодо надання утримання буде йтись далі.

Обов’язки батьків та дітей по утриманню є взаємними, тож важ­ливий і факт ставлення батьків та дітей до цього.

Звільнення від сплати аліментів на утримання батьків

Звільнення від сплати аліментів на утримання батьків

Розглядаючи пи­тання про утримання дітьми непрацездатних і таких, що потребують матеріальної допомоги, батька, матері, закон вимагає враховувати, як вони свого часу ставились до виконання обов’язку з утримання своїх дітей.

Так, якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав, і ці права не були поновлені – обов’язок утримувати матір, батька у до­чки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не ви­никає.

Також, дочка, син можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків (ст. 204 СК України).

Під ухиленням від виконання батьківських обов’язків у розумінні ст. 204 слід розрізняти результат протиправної, винної поведінки бать­ків, допущеної ними при виконанні батьківських прав та обов’язків з виховання і забезпечення своїх неповнолітніх дітей.

Виняткові випадки, коли суд може присудити аліменти на батьків

Виняткові випадки, коли суд може присудити аліменти на батьків

У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки.

До виняткових випадків можна віднести абсо­лютну відсутність у батьків будь-яких коштів до існування, тяжку хворобу тощо.

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 р. № 3 значиться, що обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допо­моги, не є абсолютним.

У зв’язку з цим суд на вимогу дочки, сина, до яких пред’явлено позов про стягнення аліментів, зобов’язаний перевірити їхні доводи про ухилення батьків від виконання своїх обов’язків щодо них.

Цікаво, що обов’язок з утримання може покладатись не тіль­ки на повнолітніх дітей.

Законодавством зазначено, що у винятко­вих випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина (неповнолітня) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов’язаних з лікуванням та доглядом за ними.

Порою виявляється, що неповнолітня дитина, працюючи, отримуючи стипендію, маючи певне майно, є більш за­безпеченою, ніж її батьки.

Зрозуміло, таких випадків небагато, але практика стикається і з цими ситуаціями, що зумовило закріплення такого обов’язку у СК України.

Консультація адвоката по сімейним справам при обов'язку дітей утримувати батьків

Консультація адвоката по сімейним справам при обов’язку дітей утримувати батьків

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при обов’язку дітей утримувати батьків, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про обов’язок дітей утримувати батьків на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про обов'язок дітей утримувати батьків! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про обов’язок дітей утримувати батьків, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Часті запитання сімейному адвокату

Часті запитання сімейному адвокату

Чи може суд примусити повнолітніх дітей надавати матеріальну допомогу своїм батькам?
В якому випадку діти можуть бути звільнені від обов'язку утримувати своїх батьків?
Чи може суд примусити неповнолітню дитину утримувати своїх батьків?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Обов’язок дітей утримувати батьків”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Поняття аліментів;
 2. Аліментні зобов’язання;
 3. Обов’язок батьків утримувати дитину;
 4. Адвокат при оформленні договорів про утримання;
 5. Права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання;
 6. Аліменти з іноземця.
Оцените статью
АДВОКАТ
Обов’язок дітей утримувати батьків
Заява до суду про надіслання рішення суду до органу ДРАЦС