Порядок розірвання шлюбу

Порядок розірвання шлюбу

Порядок розірвання шлюбу

Припинення шлюбу

Припинення шлюбу

Шлюб може бути припинений шляхом його розірвання за життя подружжя внаслідок волевиявлення одного з них або обох (у суді або в державних органах РАЦС).

Можливість припинення шлюбу на під­ставі волевиявлення одного або обох з подружжя є проявом принци­пу свободи шлюбу і рівності подружжя.

Оскільки вступ до шлюбу здійснюється вільно і добровільно, то ніхто не може бути примуше­ний до зберігання подружніх відносин, якщо їхні засади втрачені.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які правові наслідки припинення шлюбу? Який порядок припинення шлюбу? Чи може шлюб бути припинений за бажанням одного з подружжя?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Причини розлучення

Причини розлучення

У зв’язку з цим можна виділити:

 • об’єктивні причини розлучення, до яких належать випадки, передбачені ст. 107 СК України, а також інші обставини, що не залежать від вольових та інтелектуальних якостей осіб, які розлучаються;
 • суб’єктивні причини розлучення, до яких належать різноманітні обставини, що характеризують, як правило, психологічний склад особистості подружжя, а також інші явища (подружня невірність, байдуже ставлення до дітей, їх вихо­вання, приниження та образа гідності одного з подружжя та інші ви­падки та пороки).

При цьому розірвати можна лише шлюб, укладений у закон­ному порядку, з дотриманням всіх умов та підстав його укладання, тобто тільки дійсний шлюб.

Фактичне припинення шлюбу з метою подальшого непоновлення шлюбних відносин з точки зору закону не є розлученням.

Тому при фактичному припиненні шлюбних від­носин шлюб продовжує породжувати сімейні правовідносини, крім випадків постанови судом рішення про встановлення для подружжя режиму окремого проживання.

Порядок, у якому відбувається розірвання шлюбу

Порядок, у якому відбувається розірвання шлюбу

Чинне сімейне законодавство передбачає два порядки розі­рвання шлюбу: судовий та адміністративний (в державних органах РАЦС).

Правове регулювання розірвання шлюбу в державних органах РАЦС об’єднує окремі випадки, які виправдовують спрощену процедуру розлучення:

 • розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей;
 • розірвання шлюбу з особою, яка визнана безвісти відсутньою, визнана недієздатною внаслідок душевної пороби (ст. ст. 106, 107 СК України).

Судовий порядок (процедура) розірвання шлюбу застосовується у випадках, передбачених законом:

 • при наявності у подружжя спільних неповнолітніх дітей;
 • при відсутності згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу;
 • якщо один з подружжя, попри відсутність у нього заперечень, ухиляється від розірвання шлюбу в державному органі РАЦС.

Якщо по справах, що віднесені до компетенції державного органу РАЦС, заінтересованому чоловікові (дружині) з тих чи інших підстав було відмовлено у розлученні або у вирішенні спору по суті, зазначена справа також може бути розглянута в судовому порядку.

Підстави для припинення шлюбу

Підстави для припинення шлюбу

Сімейне законодавство України передбачає, що розірвання шлюбу в судовому порядку можливе за взаємною згодою та за позовом одного з подружжя (ст. 109 та ст. 112 СК України відповідно).

У зв’язку з цим ст. 105 СК України передбачає можливість припинення шлюбу внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до ст. 109 СК України.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 СК України.

При цьому закон не встановлює переліку підстав розірвання шлюбу, оскільки вони можуть бути різними (наприклад, ч. 2 ст. 49, ч. 2 ст. 50 СК України тощо).

СК України визначає виключний перелік осіб, які мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу: один з подружися, а також опікун недієздатного одного з подружжя, якщо це в інтересах підопічного.

Зазначений перелік осіб є виключним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Це означає, що окрім вказаних осіб, ніхто не може вимагати розірвання шлюбу в судовому чи адміністративному порядку.

Розірвання шлюбу в судовому порядку без згоди одного з подружжя на розлучення має суттєву специфіку, що пояснюється бажанням одного з подружжя зберегти шлюб.

Розірвання шлюбу у судовому порядку

Розірвання шлюбу у судовому порядку

У зв’язку з цим ст. 111 СК України передбачає, що суду надається право вживати заходи щодо примирен­ня подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

Слід зазначити, що ст. 111 СК України носить декларативний харак­тер, оскільки не визначає, які саме заходи та в якому порядку повинен застосувати суд для примирення подружжя, проте порядок розірвання шлюбу в судовому порядку передбачений ЦПК України, процесуаль­ні норми якого в такому випадку і необхідно застосовувати.

Суд при оцінці причин розлучення може керуватися тільки об’єктивними критеріями, але застосовувати ці критерії необхідно до конкретної подружньої пари.

У випадку виникнення у суду сум­нівів стосовно того, чи дійсно подальше спільне подружнє життя не­можливе, він повинен використати надану законом можливість від­класти розгляд справи та надати подружжю строк для примирення, особливо при наявності у них дітей.

Якщо по закінченні встановле­ного судом строку подружжя помиряться, то провадження по справі припиняється на підставі наданої позивачем або обома сторонами заяви про відмову від позову (ст. 205 ЦПК України).

У випадку, коли після закінчення наданого подружжю строку заява про припинення справи не надійшла, а сторони у судове засідання не з’явилися, суд залишає справу без розгляду (ст. 207 ЦПК України).

Якщо впродовж цього строку один з подружжя все-таки наполягає на бажанні роз­лучитися, суд зобов’язаний винести рішення про розлучення, навіть якщо суддя продовжує сумніватися стосовно можливості збережен­ня даної сім’ї, оскільки суд не має права відмовляти у розірванні шлюбу проти волі одного з подружжя.

Консультація адвоката по сімейним справам при порядоку розірвання шлюбу

Консультація адвоката по сімейним справам при порядку розірвання шлюбу

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при порядку розірвання шлюбу, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про порядок розірвання шлюбу на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про порядок розірвання шлюбу! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про порядок розірвання шлюбу, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Чи може шлюб бути припинений за бажанням одного з подружжя?
Який орган вправі розірвати шлюб?
До якого органу треба звернутись при бажанні розірвати шлюб при наявності неповнолітних дітей?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Порядок розірвання шлюбу”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Розірвання шлюбу через РАЦС без дітей;
 2. Розірвання шлюбу через РАЦС за заявою подружжя;
 3. Розірвання шлюбу в суді;
 4. Розірвання шлюбу за позовом подружжя;
 5. Момент припинення шлюбу;
 6. Режим окремого проживання подружжя;
 7. Швидке розлучення;
 8. Документи для розлучення;
 9. Міжнародний адвокат з розлучень.
Оцените статью
АДВОКАТ
Порядок розірвання шлюбу
Визнання шлюбу недійсним
Визнання шлюбу недійсним