Відумерлість спадщини

Відумерлість спадщини

Відумерлість спадщини

Відумерлість спадщини означає, що на спадкове майно, яке за­лишилося після смерті спадкодавця ніхто з його спадкоємців не пре­тендує з будь-яких причин, зокрема це:

 • відсутність спадкоємців за заповітом і за законом;
 • усі спадкоємці, як за законом, так і за запо­вітом відмовилися від прийняття спадщини або не встигли прийня­ти її, або усі спадкоємці усунені від спадщини.

Відповідні органи місцевого самоврядування зобов’язані вияв­ляти таке майно своєчасно та звертатися до суду з метою визнання такого майна відумерлим у судовому порядку.

Суд визнає таке май­но відумерлим за заявою органу місцевого самоврядування, що пре­тендує на таке майно.

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Законодавець дає час спадкоємцям померлого, якщо вони не встигли подати заяву про прийняття спадщини або пропустили строк для прийняття спадщи­ни, здійснити свої права на спадщину.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: В якому випадку спадщина може вважатися відумерлою? Коли можна подавати заяву на визнання спадщини відумерлою? На користь кого відходить відумерла спадщина?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Розпорядження відумерлим майном

Якщо таке судове рішення постановлено та майно визнано від­умерлим, право розпорядження таким майном перейде до органів місцевого самоврядування, які можуть користуватися ним або роз­поряджатися.

Розпорядження відумерлим майном провадиться че­рез аукціони, на якому таке майно продається, а гроші переходять до бюджету органів місцевого самоврядування.

Частина 1 ст. 1277 ЦК України визначає долю спадщини, яка внаслідок дії якихось об’єктивних чи суб’єктивних чинників не переходить до жодного із спадкоємців.

Згідно з раніше чинним законодавством (ст. 555 ЦК УРСР 1963 р.) спадкове майно у таких випадках переходило до держави.

Однак ЦК України можливості переходу відумерлого майна до дер­жави не передбачає.

Визнання спадщини відумер­лою

Натомість, ст. 1277 ЦК України встановлює, що у згаданих вище випадках суд визнає спадщину відумерлою за за­явою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем від­криття спадщини.

Варто звернути увагу на те, що визнання спадщини відумер­лою відбувається не автоматично за наявності вказаних обставин, а лише за наявності рішення суду.

Але рішення про визнання спад­щини відумерлою суд приймає не з власної ініціативи, а за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (ст. 1221 ЦК України).

Таким чином, встановлені певні процесуальні гарантії, спрямовані на захист прав осіб, котрі можуть претендувати у таких випадках на спадкове майно.

Строк для прийняття спадщини

Загальний строк для прийняття спадщини складає шість міся­ців (ст. 1270 ЦК України).

На відміну від цього, ч. 2 ст. 1277 ЦК України передбачає, що заява про визнання спадщини відумер­лою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Таким чином, встановлено «подвійний» строк для прийняття спад­щини: шість місяців на з’ясування питання, чи буде прийнята спад­щина спадкоємцями за заповітом або за законом і ще шість місяців для з’ясування питання, чи є претензії на спадкове майно з боку ін­ших осіб (співвласників, кредиторів тощо).

Спадщина, яка визнана судом відумерлою, переходить у влас­ність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Оскільки спадщина може бути визнана судом відумерлою за заявою відповід­ного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1277 ЦК України), виникає питання про долю спадщи­ни, відносно якої така заява не подана (наприклад, внаслідок недба­лості працівників органу місцевого самоврядування).

Права та обов’язки спадкодавця

Зі змісту та сенсу ст. 1277 ЦК України слідує, що подача такої заяви є не правом, а обов’язком органу місцевого самоврядування. Отже, зазначений ор­ган не має права ухилитися від подачі заяви до суду.

Виконання цього обов’язку забезпечується правилами ст. 14 ЦК України, а також нор­мами, які регулюють відносини місцевого самоврядування.

До територіальної громади, яка стала власником відумерлого майна, переходять як права, так і обов’язки спадкодавця.

Зокрема, на громаду покладаються обов’язки:

 • відшкодування майнової шкоди (збитків), завданих спадкодавцем;
 • відшкодування моральної шкоди, завданої спадкодавцем, яке було присуджено судом зі спадкодавця за його життя;
 • сплати штраф, яка була присуджена судом креди­торові зі спадкодавця за життя спадкодавця.

Охорона спадкового майна

Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до ви­знання її відумерлою нотаріусом за місцем відкриття спадщини, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, відповідними органами місцевого самоврядування.

Охорона спадкового майна триває від моменту, коли стало відомо про відсутність спадкоємців, непри­йняття ними спадщини або усунення від спадщини, і до визнання спадщини відумерлою та переходу її у власність органів місцевого самоврядування (ст. 1283 ЦК України).

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усу­нення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Частина 2 ст. 1277 ЦК України передбачає, що заява про ви­знання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Відмова у прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою

Суд відповідно до ст. 276 ЦК України відмовляє у прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо орган місцевого самоврядування подасть заяву до закінчення одного року з часу викриття спадщини.

Взагалі то ст. 1277 ЦК України встановлює, що у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спад­кування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийнят­тя орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумер­лою, що тягне за собою перехід права власності на спадкове майно на ім’я відповідної територіальної громади.

В такому випадку підста­вою для реєстрації переходу права власності на ім’я територіальної громади буде рішення суду, що набрало законної сили.

Таким чином, отримання права власності на відумерлу спадщину відбувається поза процедурою спадкування за законом чи за заповітом.

Консультація адвоката по сімейним справам при відумерлості спадщини

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при відумерлості спадщини, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про відумерлість спадщини на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про відумерлість спадщини! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про відумерлість спадщини, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

В якому випадку спадщина може вважатися відумерлою?
На користь кого відходить відумерла спадщина?
Коли можна подавати заяву на визнання спадщини відумерлою?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Відумерлість спадщини”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України й актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Поділ та перерозподіл спадщини;
 2. Відповідальність за боргами спадкодавця;
 3. Охорона та управління спадщиною;
 4. Оформлення спадкових прав;
 5. Спадковий договір;
 6. Сторони спадкового договору;
 7. Зміст спадкового договору;
 8. Зміна і припинення спадкового договору;
 9. Підвідомчість і підсудність сімейних спорів;
 10. Підвідомчість і підсудність спорів спадкових правовідносин.
Оцените статью
АДВОКАТ
Відумерлість спадщини
Договори батьків щодо дітей
Договори батьків щодо дітей