Договір про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатом

Договір про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатом

 

На сайті https://advokat-zaporozhye.com/ адвоката по сімейним справам в Запоріжжі представлений зразок  Договору про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатом, який буде корисний Вам для ознайомлення.

Договір про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатом

19.05.2021
АДВОКАТ
Скрябін Олексій Миколайович
Тел.: 0667773733,
Viber, WhatsApp 0667773733
Персональні сайти адвоката:
advokat-skriabin.com, rastorzhenie-braka.com.ua,
advokatpo-razvodam.com.ua, emigrant.com.ua
advokat-rozluchennya.com.ua,
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

№639 Видано на підставі Рішення Кваліфікаційно

дисциплінарної комісії Запорізької області від 14.09.2007
Прізвище, ім’я, по батькові особи яка звернулась (Клієнт)
ХХХХХХХ Анна Валеріївна 10.12.1996 р.н.

Характер договору, права адвоката як представника по справі:
1. Адвокат надає правову допомогу Клієнтові з приводу представництва та захисту його інтересів у судах загальної юрисдикції, адміністративних судах та господарських судах всіх ланок, відділах РАЦС.
2. Для виконання цього договору Клієнт надає Адвокату наступні повноваження: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, визнати позов повністю або частково, пред’явити зустрічний позов, укласти мирову угоду, а також підписувати і подавати від імені Клієнта будь-які процесуальні документи в тому числі позовні заяви та відзиви на позовні заяви, давати усні та письмові пояснення суду, заперечувати проти клопотань та доводів інших учасників процесу, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксації судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, заявляти відвід суду, визнавати повну чи часткову відмову від позовних вимог, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення, постанови, ухвали суду, подавати позовні заяви в суди різних рівнів, апеляційні та касаційні скарги, а також інші заяви у відповідні установи, отримувати необхідні довідки та документи, бути моїм представником на підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, розписуватися за мене, а також представляти всі мої інтереси у суді на інших організаціях.
Клієнт наділяє правом адвоката представляти інтереси клієнта в органах ДРАЦС, отримувати необхідні документи, довідки в тому числі повторно свідоцтва та необхідні витяги.
3. Договір діє з моменту його підписання сторонами до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань.
4.Оплата гонорару визначається – за домовленістю сторін.
5.Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.
6. Обмеження повноважень (правомочностей) адвоката за договором відсутні.
Адвокат
Скрябін Олексій Миколайович                             (підпис)
Клієнт ХХХХХХХ Анна Валеріївна                    (підпис)

Представлений зразок Договору про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатом має загальний юридичний характер. При використанні наведеного вище зразка, форми, документа: Договору про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатом необхідно проаналізувати Цивільний процесуальний кодекс України, Сімейний кодекс України, правильно визначити сторони у справі, визначити підсудність справи, а саме до якого суду або організації потрібно подавати Договір про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатом. У будь-якому випадку для складання краще звернутися до сімейного адвоката в Запоріжжі, який допоможе підготовити необхідні документи онлайн.

Оцените статью
АДВОКАТ
Договір про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатом
Обов’язок батьків утримувати дитину
Обов’язок батьків утримувати дитину