Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків

Спадкування окремих видів майна, прав та обов'язків

Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків

Цивільне законодавство України передбачає низку спеціальних випадків спадкування, пов’язаних, головним чином, з урахуванням особливостей об’єктів спадкування.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Які права та обов'язки спадкування?
Які види спадкування? Які особливості спадкування об'єктів незавершеного будівництва?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Право власності на земельну ділянку

Переходить до спадкоємця на загальних підставах, зі збереженням її цільового призначення (ст. 1225 ЦК України).

ЗК України закріплює право громадян України на одержання у власність земельних ділянок для чітко визначених цілей:

 • ведення фермерського господарства;
 • ведення особистого селянського господарства;
 • будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка);
 • садівництва;
 • дачного та гаражного будівництва.

До спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені. Отже, спадкування житлового будинку, інших будівель та споруд незалежно від спеціальної згадки про це в заповіті тягне виникнення для спадкоємців зазначеної нерухомості права на земельну ділянку, на якій ця нерухомість знаходиться.

Згідно з ч. З ст. 1225 ЦК України до спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право користування земельною ділянкою, яка необхідна для їх обслуговування.

Проте, якщо інший розмір такої ділянки, визначений заповітом, то перевагу мають положення заповіту.

Тобто, якщо спадкоємці успадкували будинок, кожному з них належить третина в праві власності (користування) земельною ділянкою біля його дому.

Проте спадкодавець у заповіті може вказати, що, хоча право на будинок переходить у рівних частках, але один з них отримує половину права на земельну ділянку, а двоє інших – лише по одній четвертій частині такого права.

Частка у праві спільної сумісної власності згідно зі ст. 1226 ЦК України спадкується на загальних підставах.

Однак слід звернути увагу на те, що суб’єкт права спільної сумісної власності має право заповідати свою частку до її визначення та виділу в натурі (ч. 2 ст. 1226 ЦК України).

Отже, можливе розпорядження не тільки вже відомою часткою в праві спільної сумісної власності, але й тією часткою, яка буде визначена в майбутньому, вже після смерті спадкодавця. Практично це означає, що спадкодавець може просто вказати в заповіті, що він заповідає належну йому частку в праві спільної сумісної власності певній особі. Конкретний розмір частки в цьому випадку визначається вже після смерті спадкодавця.

Таким чином, можлива ситуація, коли не відразу після смерті спадкодавця, а тільки після визначення розміру частки в праві спільної власності спадкоємець дізнається про розмір цивільних прав і обов’язків, котрі він може отримати (за умови прийняття спадщини) після смерті спадкодавця.

До того ж про склад конкретного спадкового майна спадкоємець у таких випадках може довідатися лише після виділу частки в натурі.

Особливості спадкування сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, визначаються ст. 1227 ЦК України.

Такі суми, за загальним правилом, не включаються до складу спадкової маси, а передаються членам сім’ї спадкодавця.

Проте у деяких випадках такі суми можуть бути успадковані в загальному порядку.

Цей випадок передбачений безпосередньо ст. 1227 ЦК України, яка встановлює, що за відсутності членів сім’ї спадкодавця вказані суми входять до складу спадщини.

Умовами спадкування сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат є:

 • спадкодавець за життя мав право на їх одержання;
 • він за життя не реалізував це право;
 • після смерті спадкодавця відсутні члени його сім’ї (або їх неможливо встановити).

Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)

Визначається за правилами ч. 1 ст. 1228 ЦК України.

Ця норма надає перевагу спадкуванню вкладу за заповітом, вказуючи, що вкладник має право розпорядитися правом на вклад у банку (фінансовій установі), склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі).

Отже, заповіт і спеціальне розпорядження згадуються як 2 можливих види вираження волі спадкодавця-вкладника, але з наданням пріоритету заповіту.

Пріоритет заповіту над розпорядженням вкладника, зробленим ним банку: (фінансовій установі), чітко закріплюється також у ч. З  ст. 1228 ЦК України, яка передбачає, що заповіт, складений після того, як було зроблене розпорядження банку (фінансовій установі), повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

Разом з тим заповіт, складений після того, як було зроблене розпорядження банку (фінансовій установі), не обов’язково має скасовувати таке розпорядження.

Наприклад, якщо в заповіті спадкоємцем вкладу призначена та сама особа, яка згадується у розпорядженні банку (фінансовій установі), то заповіт лише дублює згадане розпорядження.

Тому, хоча вид документа, який визначає спадкоємця вкладу, і зазнає трансформацій, але фактично спадкоємцем залишається та сама особа.

Право спадкування на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)

Відбувається за ст. 1229 ЦК України.

Зазвичай, страхові виплати (страхове відшкодування) спадкуються на загальних підставах.

Однак ч. 2 ст. 1229 ЦК України передбачає виняток зі згаданого вище загального правила, встановлюючи, що у випадку, коли страхувальник у договорі особистого страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової суми у разі його смерті, тоді воно не входить до складу спадщини.

Таким чином, виключення права на одержання страхової суми зі складу спадщини можливе лише за наявності 2 умов:

 • йдеться про особисте страхування;
 • страхувальник у договорі особистого страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової суми в разі його смерті.

Спадкування права спадкодавця на відшкодування збитків

Має нормативною основою положення ст. 1230 ЦК України.

Згідно з ч. 1 цієї статті до спадкоємця переходить право на відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві в договірних зобов’язаннях.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 1230 ЦК України до спадкоємця переходить також право на стягнення штраф (штрафу, пені) у зв’язку з невиконанням боржником спадкодавця своїх договірних обов’язків, яка була присуджена судом спадкодавцеві за його життя.

Варто звернути увагу на відмінності умов застосування ч.ч. 1 та 2 ст. 1230 ЦК України.

Якщо спадкування права на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання договірних зобов’язань, виникає незалежно від вчинення якихось дій спадкодавцем, то право на стягнення неустойки (штрафу, пені) у зв’язку з невиконанням боржником спадкодавця своїх договірних обов’язків переходить у спадщину лише за умови, що спадкодавець звернувся з відповідним позовом і сплата неустойки (штрафу, пені) була присуджена судом спадкодавцеві за його життя.

Право спадкування на відшкодування моральної шкоди та сплату штраф

До спадкоємця переходить також право на відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя.

Розмір моральної шкоди, яка підлягає відшкодуванню, визначається згідно з правилами ст. 23 ЦК України.

Існує принципова різниця в підходах до визначення засад спадкування права на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, і спадкування права спадкодавця на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

Право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, згідно з п. З ч. 1 ст. 1219 ЦК України належить до особистих прав спадкодавця, котрі не входять до складу спадщини та не переходять до спадкоємців.

Але права спадкодавця на відшкодування збитків, що виникли внаслідок невиконання договірних зобов’язань, моральної шкоди та сплату штраф, присуджених судом, розцінюються як такі, що меншою мірою пов’язані з особистістю спадкодавця, і тому переходять до спадкоємців.

До спадкоємця переходить обов’язок відшкодувати майнову шкоду (збитки), яка була завдана спадкодавцем.

Оскільки ст. 1231 ЦК України не містить якихось спеціальних застережень щодо виду шкоди (збитків), які підлягають відшкодування спадкоємцями, то можна зробити висновок, що йдеться про спадкування обов’язку відшкодування будь-якої шкоди (збитків):

 • і тієї, що виникла внаслідок неналежного виконання спадкодавцем договірних зобов’язань, ;
 • і тієї, що була завдана ним іншим особам внаслідок пошкодження їхнього майна, каліцтва або заподіяння смерті.

Крім того, до спадкоємців переходить обов’язок відшкодування моральної шкоди, завданої спадкодавцем, який був присуджений судом зі спадкодавця за його життя, а також обов’язок сплатити неустойку (штраф, пеню), яка була присуджена судом кредиторові зі спадкодавця за його життя (ч.ч. 2 і 3 ст. 1231 ЦК України).

Проте спадкування згаданих обов’язків можливе лише за наявності 2 додаткових умов:

 • наявність рішення суду про стягнення зі спадкодавця завданої ним моральної шкоди або несплачений штраф, винесеного за його життя;
 • невиконання спадкодавцем (не мають значення причини) за життя рішення суду про відшкодування моральної шкоди або сплату штраф.

Майнова та моральна шкода, яка була завдана спадкодавцем, відшкодовується спадкоємцями в межах вартості майна, яке було одержане ними у спадщину.

Хоча в ч. 4 ст. 1231 ЦК України йдеться про вартість «рухомого чи нерухомого майна», проте це положення слід тлумачити в тому сенсі, що межі відповідальності окреслюються загальною вартістю всього успадкованого майна – і рухомого, і нерухомого.

Вартість майна, отриманого в спадщину, може бути або безпосередньо вказана у заповіті, або підтверджена шляхом опису такого майна, проведеного нотаріусом.

За позовом спадкоємця суд може зменшити розмір неустойки (штрафу, пені), розмір відшкодування майнової шкоди (збитків) та моральної шкоди тощо.

Серед обов’язків, які можуть бути покладені на спадкоємців, ЦК України окремо згадує обов’язок відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.

Умовами відшкодування таких витрат є:

 • фактичне понесення таких витрат;
 • розумність цих витрат, тобто їхня виправданість обставинами, за яких витрати були вчинені.

Як правило, витрати, котрі не здійснив би за таких обставин спадкоємець, відшкодуванню не підлягають.

Виняток становлять випадки, коли особою, яка здійснила такі витрати, в суді буде доведено, що, відмовляючись від компенсації витрат, заінтересована особа неналежним чином здійснює цивільне право.

Консультація адвоката по сімейним справам при спадкуванні окремих видів майна, прав та обов’язків

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при спадкуванні окремих видів майна, прав та обов’язків, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про спадкування окремих видів майна, прав та обов'язків! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Чи переходить до спадкоємців право власності на земельну ділянку, де розміщується успадковане ними майно?
За яких умов відбувається виключення права на одержання страхової суми зі складу спадщини?
Чи може спадкоэмець розраховувати на відшкодування витрат на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Поділ та перерозподіл спадщини;
 2. Відповідальність за боргами спадкодавця;
 3. Охорона та управління спадщиною;
 4. Оформлення спадкових прав;
 5. Спадковий договір;
 6. Сторони спадкового договору;
 7. Зміст спадкового договору;
 8. Зміна і припинення спадкового договору;
 9. Підвідомчість і підсудність сімейних спорів;
 10. Підвідомчість і підсудність спорів спадкових правовідносин.
Оцените статью
АДВОКАТ
Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків
✅ Грамоти та заслуги