Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

На сайті https://advokat-zaporozhye.com/ адвоката по сімейним справам в Запоріжжі представлений зразок  Позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, який буде корисний Вам для ознайомлення.

__________________ СУД ________ОБЛАСТІ
адреса ________________
Веб-сайт: ______________
E-mail: ________________

Позивач:
ХХХХХХХ Іванна Юріївна 25 серпня 1987 р.н.
41671, Сумська обл., Конотопськй р-н, с.Курилівка, вул. Зарічна 44
ІПН:3201305060
Паспорт: МВ 423852
E-mail: відсутній
Тел: +380966553593

Відповідач:
ХХХХХХХ Ян Юрійович 12 серпня 1986 р.н.
41612, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Будівельників 38, кв.84
ІПН: 3163522113
Паспорт: МВ 423852
E-mail: не відомо
Тел.: ‎‎+380731404100

Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

24.10.2009 року Відділ реєстрації актів цивільного стану по місту Конотопу Конотопського міськрайонного управління юстиції Сумської області, зареєстрував шлюб між мною, ХХХХХХХ Іванна Юріївна 25 серпня 1987 р.н. та ХХХХХХХ Ян Юрійович 12 серпня 1986 р.н., про що зроблено відповідний актовий запис № 468.
Від спільного шлюбу маємо неповнолітню дитину – ХХХХХХХ Анастасія Янівна 18 квітня 2011 р.н.
Після розірвання шлюбу дитина залишається проживати разом з позивачем по справі.
Спільне життя з Відповідачем не склалося через відсутність взаєморозуміння між нами, розходження поглядів на сімейні відносини та сімейні обов’язки з ведення спільного господарства. У нас різні погляди на життя.
З вини обох сторін сумісне життя і збереження сім’ї стало неможливими.
Фактичні шлюбні відносини між мною та відповідачем припинені з жовтня 2020 року.
За таких обставин вважаю, що подальше спільне життя з Відповідачем та збереження шлюбу є неможливим і суперечить моїм інтересам.
Однак Відповідач заперечує проти розірвання шлюбу у зв’язку з чим полегшений спосіб розірвання шлюбу неможливий.
У зв’язку з чим я позивач звертаюсь до суду.
Спору про поділ майна не має.
Відповідно до ч. 2 ст.104 Сімейного кодексу України однією з підстав припинення шлюбу є його розірвання.
Частиною 3 ст. 105 Сімейного кодексу України встановлено, що шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього кодексу .
Згідно з ч. 1. ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним з подружжя.
Відповідно до ст. 112 Сімейного кодексу України, суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини та інші обставини життя подружжя. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.
Прошу звернути увагу суду, що згідно зі ст. 51 Конституції України та ст. 24 Сімейного кодексу України, шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки.
Але, я позивач по справі не бажаю продовжувати шлюбні стосунки з відповідачем.
Шлюбні відносини між позивачем та відповідачем остаточно припинені.
Відповідно до ч.1 ст. 24 СК України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається
Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. Примушувати до примирення шлюбних відносин, примушування їх збереження, в тому числі примушування до статевого зв’язку за допомогою фізичного або психічного насильства, є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканість і може мати наслідки, встановлені законом (ч. 3,4 ст. 56 СК України).
Я, позивач категорично заперечую проти збереження шлюбу, та вважаю що примирення між мною та відповідачем неможливе. Строк для примирення прошу не надавати.
Ми з відповідачем разом не проживаємо і розлучаємося. Відповідач добровільно не надає матеріальної допомоги на утримання дитини.
Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (надалі – СК України), батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а відповідач з _________ року (зазначаємо час, з якого відповідач припинив утримувати дитину) не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.
Відповідно до ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
Таким чином, дитині повинен бути забезпечений належний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Такий належний рівень у будь-якому разі не повинен бути меншим, ніж прожитковий мінімум.
Такий рівень я одна не зможу забезпечити, тому батько, який є здоровим та працездатним, зможе сплачувати аліменти на рівні 1/4 частини з усіх видів заробітку (доходу) (якщо позивач має намір стягувати аліменти в твердій грошовій формі, то зазначається конкретна сума коштів: наприклад – 2500 грн.), оскільки працює в _____________ (наприклад – ТОВ «____________») на посаді ____________  та має постійний дохід у розмірі ____________ грн. (наприклад – 10 000 грн)

Обов’язково зазначаємо в позові місце роботи, посаду і розмір заробітної плати відповідача. Бажано до позову додати довідку про доходи відповідача. Якщо є складнощі в отриманні такої довідки, то необхідно просити суд про її витребування з місця роботи відповідача.

Відповідно до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Таким чином, при сплаті відповідачем аліментів у зазначеному вище розмірі забезпечується наша рівність при несенні обов’язку утримання дитини.
Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.
Так, відповідач інших осіб на утриманні не має, він працездатний, отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів.

Також, прошу суд врахувати при розгляді позовної заяви, що регулювання шлюбно-сімейних правовідносин здійснюється на принципах добровільності, взаємоповаги, взаєморозуміння, а держава забезпечує принцип свободи шлюбу та принцип свободи розірвання шлюбу, та поданий позов мною позивачем про розірвання шлюбу відповідає дійсній моїй волі.
Також, прошу звернути увагу суду, що відповідно до ст. 177 ЦПК України позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. ЦПК України, який є основним нормативно-правовим актом, який регулює цивільний процес в судах України, не містить положень щодо долучення до позовної заяви оригіналів документів.
Я, позивач по справі, підтверджую те, що мною не подано іншого позову (позовів) до відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав. На теперішній час позов подано лише до зазначеного суду. Ні в якому іншому суді зазначений позов не зареєстрований.
На підставі вищевикладеного та керуючись ч. 2 ст. 104, ч.3 ст. 105, ч.1 ст. 110, ст. 112 СК України, ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Шлюб між мною, ХХХХХХХ Іванна Юріївна 25 серпня 1987 р.н.та ХХХХХХХ Ян Юрійович 12 серпня 1986 р.н.зареєстрований 24.10.2009 року Відділ реєстрації актів цивільного стану по місту Конотопу Конотопського міськрайонного управління юстиції Сумської області, актовий запис № 468 – розірвати.
2. Стягнути щомісячно з ХХХХХХХ Ян Юрійович 12 серпня 1986 р.н. на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини – ХХХХХХХ Анастасії Янівни 18 квітня 2011 р.н. у розмірі 2500 грн, але не менше 1/4 частини усіх видів його доходу.
ДОДАТКИ:
– Копія свідоцтва про одруження – 2 прим.
– Копія паспорту та ІПН позивача – 2 прим.
– Копія свідоцтва про народження дитини – 2 прим.
– Квитанція про сплату судового збору.

07.07.20__                                                                              (підпис)

Представлений зразок Позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів має загальний юридичний характер. При використанні наведеного вище зразка, форми, документа: Позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів необхідно проаналізувати Цивільний процесуальний кодекс України, Сімейний кодекс України, правильно визначити сторони у справі, визначити підсудність справи, а саме до якого суду або організації потрібно подавати Позовну заяву про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

У будь-якому випадку для складання позовної заяви краще звернутися до сімейного адвоката в Запоріжжі, який допоможе підготовити необхідні документи онлайн.

Оцените статью
АДВОКАТ
Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів
Розлучення з іноземцем
Розлучення з іноземцем