Правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей

Правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей

Правове регулювання відносин батьків та дітей за участю іноземного елементу

Правове регулювання відносин батьків та дітей за участю іноземного елементу

Колізійні питання визначення походження дитини визначаються відповідно до Закону України від 23.06.2005 року № 2709-ІУ «Про міжнародне приватне право».

Так, встановлення та оскарження бать­ківства визначається особистим законом дитини на момент її наро­дження (ст. 65 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: За законодавством якої держави відбувається встановлення й оспорювання батьків­ства? Як визначається спорідненість дитини з батьком, якщо дитина народжена поза шлюбом?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визнання і оспорювання батьківства

Визнання та оспорювання батьківства

Аналогічний спосіб розв’язання проблеми визнання батьківства закріплений уніфікованими колізійними нормами.

Мінська конвен­ція країн СНД передбачає, що встановлення й оспорювання батьків­ства чи материнства визначається законодавством держави -учасни­ці Конвенції, громадянином якої дитина є за народженням (ст. 31).

Значна частина Договорів про правову допомогу також перед­бачає, що при вирішенні колізійної проблеми походження дити­ни варто використовувати закон її громадянства.

Проте, в деяких Договорах про правову допомогу аналізоване правило формулюєть­ся трохи інакше.

Так, відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 28 Договору між Україною і Республікою Польща «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах» від 24.05.1993 року та ч. ч. 2, 3 ст. 28 Договору між Україною і Республікою Молдова «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримі­нальних справах» від 13.12.1993 року встановлення й оспорювання походження дитини від певної особи регулюється законодавством тієї держави, громадянином якої є мати дитини в момент народжен­ня дитини; але достатнім є дотримання форми визнання дитини, що передбачена законодавством тієї країни, на території якої визнання має бути або було здійснене.

При цьому у подібних справах компе­тентними є органи тієї держави, громадянином якої є дитина або на території якої дитина має місце проживання.

Щодо прав та обов’язків батьків і дітей, то вони регламентуються ст. 66 Закону України «Про міжнародне приватне право», відповідно до якої права та обов’язки батьків і дітей визначаються особистим за­коном дитини або правом, яке має тісний зв’язок із відповідними від­носинами і якщо воно є більш сприятливим для дитини.

В Україні колізійна прив’язка до особистого закону дитини на момент її народження відіграє основоположну роль, оскільки на підставі його визначаються питання встановлення та оспорюван­ня батьківства (ст. 65 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Вирішення питань батьків­ства

Розв’язання питань батьків­ства

Як правильно зазначається в літературі, при вирішенні прак­тичних питань батьківства видається доцільним використовувати так звані альтернативні прив’язки, підґрунтям яких є принцип най­більшого сприяння.

Серед міжнародно-правових уніфікацій щодо питань батьків­ства слід виокремити Європейську конвенцію про правовий статус позашлюбних дітей від 15.10.1975 року, відповідно до якої спорід­неність дитини, народженої поза шлюбом, з матір’ю встановлюється в силу одного лише факту народження дитини (ст. 2), спорідненість її з батьком встановлюється в результаті добровільного визнання або в силу судового рішення.

Право на утримання

Право на утримання

Колізійні питання зобов’язання щодо утримання визначаються ст. 67 Закону України «Про міжнародне приватне право», відповід­но до якої зобов’язання щодо утримання, які виникають із сімейних відносин, крім випадків, передбачених ст. 66 вказаного Закону, ре­гулюються правом держави, у якій має місце проживання особа, яка має право на утримання (ч. 1 ст. 67).

У разі, якщо особа, яка має право на утримання, не може його одержати згідно з правом, визначеним у ч. 1 ст. 67 Закону України Про міжнародне приватне право», застосовується право їхнього спільного особистого закону.

Якщо особа, яка має право на утримання, не може його одер­жати згідно з правом, визначеним частинами першою і другою цієї статті, застосовується право держави, у якій особа, яка зобов’язана надати утримання, має місце проживання (ч. З ст. 67 Закону України Про міжнародне приватне право»).

Консультація адвоката по сімейним справам при правовому регулюванні транснаціональних відносин батьків та дітей

Консультація адвоката по сімейним справам при правовому регулюванні транснаціональних відносин батьків та дітей

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при правовому регулюванні транснаціональних відносин батьків та дітей, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

За законодавством якої держави відбувається встановлення й оспорювання батьків­ства?
Як визначається спорідненість дитини з батьком, якщо дитина народжена поза шлюбом?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Права батьків та дітей;
 2. Види немайнових відносин батьків та дітей;
 3. Виникнення особистих немайнових прав;
 4. Встановлення походження дитини;
 5. Визнання батьківства через суд;
 6. Батьківські обов’язки;
 7. Адвокат при оспорюванні батьківства;
 8. Позбавлення батьківських прав;
 9. Майнові правовідносини батьків та дітей;
 10. Договори батьків щодо дітей.

Оцените статью
АДВОКАТ
Правове регулювання транснаціональних відносин батьків та дітей
Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом
Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом