Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством

Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством

Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством

Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством

Відповідно до ч. 2 ст. 18 СК України суд застосовує спосо­би захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін.

Одним зі способів захисту сімейних прав та інтересів є від­шкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено СК України або договором.

Моральна шкода є громадсько-етичною категорією, яка оціню­ється громадянським суспільством за нормами моралі, через створе­ні суспільством громадські організації.

Моральна шкода – втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страж­дань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юри­дичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

З постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову прак­тику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995 р. №4).

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як розуміти моральну шкоду? Чи може сама дитина подати позов про позбавлення батьківскьих прав своїх батьків? Чи можна вважати підставою для відшкодування моральної шкоди те, що батько дитини не приймає участі у її вихованні?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визначення моральної шкоди

Визначення моральної шкоди

Моральна шкода полягає:

 • у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
 • у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням її майна;
 • у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи (ч. 2 ст. 23 ЦК України).

Підстави для відшкоду­вання моральної шкоди

Підстави для відшкоду­вання моральної шкоди

Аналіз СК України надає підстави стверджувати, що в СК України закріплено вичерпний перелік підстав для відшкоду­вання моральної шкоди, а саме:

 1. Позбавлення жінки можливості народити дитину (репродуктивної функції) у зв’язку з виконанням нею конституційних, службових, трудових обов’язків або в резуль­таті протиправної поведінки щодо неї (ч. З ст. 49).
 2. Позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв’язку з виконанням ним конституційних, службових, трудових обов’язків або в результаті протиправної поведінки щодо нього (ч. З ст. 50).
 3. Ухилення одним із батьків, хто проживає з дитиною, від вико­нання договору щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків щодо того з батьків, хто проживає окремо від дитини (ч. 4 ст. 157).
 4. Ухилення одним із батьків, хто проживає з дитиною, від виконання рішення органу опіки та піклування щодо способів учас­ті у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто про­живає окремо від дитини (ч. 2 ст. 158).
 5. Ухилення одним із батьків, хто проживає з дитиною, від виконання рішення суду щодо способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини (ч. 2 ст. 158).
 6. Якщо особа, самочинно змінила місце проживання малолітньої дитини без згоди того, з ким вона проживала (ч. 2 ст.162).

Врахування інтересів дитини

Врахування інтересів дитини

В деяких випадках сімейне законодавство не враховує інтер­еси дитини, регулюючи сімейні відносини, і тим самим позбавляє дитину можливості здійснити певні суб’єктивні права.

Так, вида­ється, що закріплення у п. 6 ч. 2 ст. 18 СК України положення, що відшкодування матеріальної та моральної шкоди може застосову­ватися, якщо це передбачено СК України або договором, позбавляє можливості дитину вимагати відшкодування моральної шкоди, на­приклад, у разі якщо батьків позбавляють батьківських прав вна­слідок жорстокого поводження з дитиною, експлуатації дитини, примушування її до жебракування та бродяжництва тощо.

Судовій практиці вже відомі випадки, коли позбавлення батьківських прав здійснюється за позовом самої дитини, що досягла 14 років.

Згідно зі ст. 8 СК України, якщо особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами не врегульовані цим Кодексом, вони регулюються відповідними нормами Цивільного ко­дексу України, якщо це не суперечить суті сімейних відносин.

Таким чином, ст. 23 ЦК України має застосовуватися субсидіарно щодо ви­значення розміру відшкодування моральної шкоди, оскільки такі від­носини не врегульовані СК України і це не суперечить суті сімейних відносин.

Проте, у правозастосовній практиці безумовно виникнуть труднощі з доказуванням наявності моральної шкоди, завданої по­рушенням сімейних прав батьків та дітей або інших суб’єктів сімей­них правовідносин.

Видається, що у разі порушення сімейних прав батьків та дітей необхідно доказувати наявність моральної шкоди, яка полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів (п. 2 ч. 2 ст. 23 ЦК України), а протиправність такої поведінки щодо батьків чи дітей визначається за сімейним за­конодавством України і полягає у порушенні правових норм, що ви­значають сімейні права та обов’язки батьків та дітей.

Консультація адвоката по сімейним справам при відшкодуванні моральної шкоди за сімейним законодавством

Консультація адвоката по сімейним справам при відшкодуванні моральної шкоди за сімейним законодавством

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при відшкодуванні моральної шкоди за сімейним законодавством, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Як розуміти моральну шкоду?
Чи можна вважати підставою для відшкодування моральної шкоди те, що батько дитини не приймає участі у її вихованні?
Чи може сама дитина подати позов про позбавлення батьківскьих прав своїх батьків?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Підстави припинення шлюбу;
 2. Поняття припинення шлюбу;
 3. Порядок припинення шлюбу;
 4. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя;
 5. Визнання розірвання шлюбу фіктивним;
 6. Правові наслідки припинення шлюбу;
 7. Адвокат по сімейним справам;
 8. Сімейне законодавство України;
 9. Позовна давність та інші строки у сімейному праві.
Оцените статью
АДВОКАТ
Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством
Спадкування за правом представлення
Спадкування за правом представлення