Права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання

Права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання

Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів щодо утримання

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів щодо утримання

При вихованні дітей необхідно належним чином забезпечити їх матеріальні та культурні потреби. Обов’язки з утримання дітей законодавець рівною мірою покладає на обох батьків. Якщо бать­ки з якихось причин не можуть самі виховувати своїх дітей, вони зобов’язані надавати кошти на їх утримання.

Водночас у силу обставин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру батьки, діти, подружжя, на яких законодавець в першу чергу покладає обов’язок утримувати своїх непрацездатних близь­ких, не завжди мають можливість надавати допомогу.

Сімейне за­конодавство передбачає обов’язки з надання взаємної матеріаль­ної допомоги також іншими членами сім’ї та родичами – онуками, правнуками, дідом, бабою, братами та сестрами, вітчимом та ма­чухою, пасинком і падчеркою, фактичними вихователями та вихо­ванцями.

Необхідність покладання на таких родичів обов’язку по аліментуванню непрацездатних осіб обумовлена тим, що сьогод­ні держава, на жаль, не може взяти на себе обов’язку утримувати таких осіб.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Який обов'язок батьків утримувати дитину? Які права та обов'язки батьків і дітей? Який обов'язок матері, батька утримувати дитину?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Майнові відносини між іншими члена­ми сім'ї та родичами

Майнові відносини між іншими члена­ми сім’ї та родичами

Взагалі, майнові відносини, що виникають між іншими члена­ми сім’ї та родичами, переважно регулюються нормами цивільного законодавства і не входять до предмета регулювання нормами, що закріплені в Сімейному кодексі України.

Винятком є як раз майнові сімейні відносини, що виникають з приводу утримання.

Сімейне право, на відміну від цивіль­ного, не дає змоги встановлювати права й обов’язки угодою сторін, оскільки вони передбачені законом.

Однак порядок здійснення прав і виконання обов’язків сторони можуть визначати своєю угодою.

Три черги зобов'язаних суб'єктів аліментних правовід­носин

Три черги зобов’язаних суб’єктів аліментних правовід­носин

Глава 22 Сімейного кодексу України присвячена регулюванню аліментних обов’язків інших членів сім’ї та родичів. СК України встановлює три черги зобов’язаних суб’єктів аліментних правовід­носин:

 • подружжя, батьки та діти;
 • дід, прадід, баба, прабаба, внуки, правнуки, брати, сестри;
 • вітчим, мачуха, падчірка, паси­нок, фактичний вихователь і вихованець.

Головне, що слід підкрес­лити у цих чергах – субсидіарний характер аліментних обов’язків інших членів сім’ї та родичів.

На осіб другої черги аліментний обов’язок покладається у разі відсутності осіб першої черги, або якщо вони з поважних причин не можуть надавати належного утри­мання.

Третя черга, відповідно, має такий обов’язок за відсутності перших двох, або якщо вони також з поважних причин не можуть такого утримання надати.

Проте з цього правила є виключення: аліментний обов’язок фактичного вихователя щодо вихованця та повнолітніх осіб щодо утримання повнолітніх непрацездатних братів та сестер.

Чи є роз­біжності між правовим регулюванням другої та третьої груп?

Законодавством визначено, наприклад, що при встановленні алі­ментного обов’язку братів та сестер враховується наявність чоловіка або дружини у неповнолітнього.

При встановленні такого обов’язку у фактичного вихователя, вітчима та мачухи щодо дитини, він не пов’язується з відсутністю чоловіка, дружини у неповнолітнього.

Обов’язок пасинка, падчерки утримувати вітчима, мачуху вини­кає за умови відсутності у останніх чоловіка, дружини, повноліт­ніх дітей, братів та сестер, але чомусь серед аліментозобов’язаних осіб не зазначені батьки, які відносяться до суб’єктів першої черги.

Обов'язок неповнолітніх дітей утримати батьків

Обов’язок неповнолітніх дітей утримати батьків

Цікаво, що обов’язок з утримання може покладатись не тіль­ки на повнолітніх дітей.

Законодавством зазначено, що у винятко­вих випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина (неповнолітня) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов’язаних з лікуванням та доглядом за ними.

Порою виявляється, що неповнолітня дитина, працюючи, отримуючи стипендію, маючи певне майно, є більш за­безпеченою, ніж її батьки.

Зрозуміло, таких випадків небагато, але практика стикається і з цими ситуаціями, що зумовило закріплення такого обов’язку у СК України.

Консультація адвоката по сімейним справам про права та обов'язки членів сім'ї щодо утримання

Консультація адвоката по сімейним справам про права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи про права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про права та обов'язки членів сім'ї щодо утримання! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Часті запитання сімейному адвокату про права та обов'язки членів сім'ї щодо утримання

Часті запитання сімейному адвокату про права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання

Чи може суд примусити повнолітніх дітей надавати матеріальну допомогу своїм батькам?
В якому випадку діти можуть бути звільнені від обов'язку утримувати своїх батьків?
Чи може суд примусити неповнолітню дитину утримувати своїх батьків?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?
Хто має дбати про дітей, якщо в них відсутні батьки?
В якому разі виникає обов’язок пасинка, падчерки утримувати вітчима, мачуху?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України та актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Поняття аліментів;
 2. Аліментні зобов’язання;
 3. Обов’язок батьків утримувати дитину;
 4. Адвокат при оформленні договорів про утримання;
 5. Обов’язок дітей утримувати батьків;
 6. Аліменти з іноземця.
Оцените статью
АДВОКАТ
Права та обов’язки членів сім’ї щодо утримання
Спадкування окремих видів майна, прав та обов'язків
Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків