Закон про розлучення (законодавство)

Закон про розлучення (законодавство)

Законодавство України під час розлучення

Робота адвоката з шлюборозлучних процесів у Запоріжжі складна та включає послуги у кількох областях:

 • грамотний аналіз поточної сімейної ситуації;
 • підготовка обов’язкових документів для процесу;
 • юридична допомога у захисті інтересів клієнта у суді;
 • надання необхідної юридичної інформації для досягнення позитивного результату у разі розлучення у Запоріжжі;
 • скорочення розлучень завдяки багаторічному досвіду та знанням недоступної інформації.

Надання таких послуг змушує адвоката щодо шлюборозлучних процесів у Запоріжжі ознайомитися із законодавством України:

 • Конституція України;
 • Сімейний кодекс України;
 • Цивільний процесуальний кодекс України;
 • правила державної реєстрації документів цивільного стану;
 • Закон України “Про судові збори”;
 • Закон України “Про міжнародне приватне право”;
 • порядок оформлення нотаріально засвідчених документів для їхньої консульської легалізації.

Конституція України

Конституція є основним законом України, що становить ядро національної правової системи. Конституція є правовою основою для розвитку всіх українських законів, правоохоронних органів, правосвідомості та правової культури.

Конституція України складається з 14 розділів:

 • Розділ I Загальні засади;
 • Розділ II Права, свободи та обов’язки людей та громадян;
 • Розділ ІІІ вибори. референдум;
 • Розділ IV Верховної Ради України;
 • РОЗДІЛ V Президент України;
 • РОЗДІЛ VI Кабінет Міністрів України. Інші виконавчі органи;
 • РОЗДІЛ VIII Правосуддя;
 • РОЗДІЛ IX Територіальна структура України;
 • РОЗДІЛ X Автономна Республіка Крим;
 • РОЗДІЛ XI Місцеве самоврядування;
 • Розділ XII Конституційного Суду України;
 • Розділ XIII Зміни до Конституції України;
 • Розділ XIV Заключні положення;
 • Розділ XV Перехідні положення.

Грунтуючись на змісті, ми можемо зробити висновок, що, ухваливши конституцію, Верховна Рада запровадила установчу владу від імені всього українського народу.

З цієї причини знання цього законодавчого проєкту необхідне, коли всі питання, включаючи розлучення у Запоріжжі, беруться до уваги.

Сімейний кодекс України

Сімейний кодекс України було створено з метою регулювання відносин між родичами та членами сім’ї. Він складається з 7 розділів:

 • Розділ I Загальні засади;
 • Розділ ІІ Шлюб. Права та обов’язки подружжя;
 • Розділ III Права та обов’язки матері, батька та дитини;
 • Розділ ІV. Порядок сиріт та дітей, від яких відмовилися від батьківського піклування;
 • Розділ V Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів;
 • Розділ VI Особливості усиновлення дітей громадянами України, які проживають за межами їх кордонів, та іноземцями;
 • Розділ VII Заключні положення.

Кожен розділ розділено на розділи для простоти. Таким чином, сімейний кодекс складається з 7 розділів, у тому числі 22 розділів, загалом 285 статей.

У разі розлучення у Запоріжжі особливу увагу приділяють главі 11 розділу II Сімейного кодексу України, яка присвячена розірванню шлюбу. 15 статей у цьому розділі (від 104 до 120) уточнюють:

 • причини розірвання шлюбу;
 • правила про розлучення в РАГСі шляхом подання спільної заяви або заяви одного з подружжя;
 • правила про розлучення судами шляхом подання спільного позову чи позову;
 • визнання розлучення як фіктивного;
 • судова примирлива діяльність для подружжя;
 • вибрати прізвище після розлучення;
 • оформлення розлучення;
 • право одружуватися і відновлювати звільнених;
 • положення щодо системи роздільного перебування.

Сімейний кодекс, завдяки своєму глибокому змісту, допомагає юридично вирішувати складні життєві ситуації та проблеми.

Він наголошує на важливості загальнолюдських цінностей, поваги до природних прав людини для сім’ї, материнства та батьківства, а також прав людини на любов і щастя в Запоріжжі.

Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України (КПК) є частиною нормативних правових актів, що регулюють правові суперечки.

Розгляд порушень прав юридичних та фізичних осіб у контексті судочинства ґрунтується на цьому кодексі.

Знання положень Цивільного кодексу підвищує здатність захищати свої права (або права клієнта) за допомогою української судової системи.

ЦПК складається з 13 розділів:

 • Розділ I Загальні засади;
 • Розділ ІІ Створення замовлення;
 • Розділ ІІІ Процедура;
 • Розділ IV Окреме провадження;
 • Розділ V Огляд судових рішень;
 • Розділ VI Процедурні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб);
 • Розділ VII Судовий контроль за виконанням судових рішень;
 • Розділ VIII Оскарження рішень арбітражних судів; оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражу;
 • Розділ IX Визнання та виконання рішень іноземних судів, Міжнародний комерційний арбітраж в Україні, Дозвіл на виконання арбітражних рішень;
 • Розділ X: Відновлення втраченого судового розгляду;
 • Розділ XI Процедура у справах за участю іноземних осіб;
 • Розділ XII Заключні положення;
 • Розділ XIII Перехідні положення.

Кожен розділ містить статті на відповідні теми. Деякі розділи розділені на розділи, щоб спростити довідку.

Тому для розгляду питання про розлучення в суді у Запоріжжі потрібне знання Цивільного процесуального кодексу. Якщо ви скасовуєте танк через РАГС, корисно знати правила державної реєстрації законів про громадянський статус.

Правила державної реєстрації актів цивільного стану

Зміна громадянського стану у Запоріжжі обов’язково потребує державної реєстрації у РАГСі. Цю процедуру регламентовано у законопроекті «Правила державної реєстрації документів цивільного стану» (далі «Правила»). За його словами, під час реєстрації:

 • народження;
 • шлюб;
 • розірвання шлюбу;
 • зміна прізвища;
 • смерть.

Ви повинні слідувати певному порядку. Вся інформація на цю тему міститься в 4 розділах, один з яких для простоти розділений на підрозділи:

 • I. Загальні засади;
 • ІІ. Загальні норми державної реєстрації актів громадського стану:
 • 1. Загальний порядок державної реєстрації документів громадського стану.
 • ІІІ. Державна реєстрація окремих цивільних справ:
 • 1. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження;
 • 2. Державна реєстрація шлюбу;
 • 3. Державна реєстрація розлучення;
 • 4. Державна реєстрація зміни імені людини – громадянина України;
 • 5. Державна реєстрація смерті.
 • IV. Видача документів про державну реєстрацію документів цивільного стану.

Можна зробити висновок, що після вивчення «правил» усі принципи реєстрації у РАГСі у Запоріжжі стануть зрозумілими.

Закон України “Про судовий збір”

Обов’язковою умовою для розлучення у Запоріжжі є квитанція про сплату судового збору. Детальну інформацію про судові збори див. в українському законі «Про судові збори».

Він пояснює:

 • правила справляння судових зборів;
 • поняття платника;
 • рівень судових зборів;
 • порядок оплати;
 • правила звільнення від оплати;
 • умови відшкодування судових видатків.

Закон України «Про міжнародне приватне право»

Закон України “Про міжнародне приватне право” є ще одним важливим документом, який регулює процес розлучення іноземців у Запоріжжі.

Цей закон складається з 14 розділів і застосовується при розгляді справ із громадянами інших країн для визначення таких положень:

 • застосовний закон;
 • процесуальна та правоздатність громадян інших країн;
 • відповідальність за відносини з громадянином іншої країни;
 • контроль за виконанням запитів щодо правової допомоги;
 • можливості визнання та використання рішень іноземних судів в Україні.

У разі розірвання шлюбу з іноземцем у Запоріжжі також необхідно вивчити правила оформлення документів.

Порядок підготовки нотаріально оформлених документів для їхньої консульської легалізації

Процес легалізації в Запоріжжі, регульований у цьому законопроєкті, включає:

 • прийом документів та оформлення заявки;
 • виявлення можливості легалізації того чи іншого документа та відсутність факторів, що заважають йому;
 • перевірка відповідності підпису нотаріуса та печатки, прикріпленої до документа;
 • прикріплення апостиля;
 • оформлення документа для консульської легалізації.

Юридична допомога адвоката при розлученні у Запоріжжі

Якщо необхідно вирішити проблеми розлучення у Запоріжжі, має бути зрозумілим, що процес розлучення ґрунтується на положеннях багатьох законодавчих проектів. Тому жоден випадок розлучення неспроможна розглядатися поверхнево.

Знання закону дозволяє знайти вихід навіть із найскладніших ситуацій. І кожен досвідчений юрист у Запоріжжі підтвердить це на практиці.

Якщо ви доручаєте справу хорошому юристу в Запоріжжі, у вас також є багато переваг:

 • не потрібно особисто розумітися на правових рамках України;
 • значна економія часу при шлюборозлучному процесі;
 • виключення моральних травм та психологічних потрясінь у період розлучення;
 • наявність гарантії успішного завершення шлюборозлучного процесу.

Тому, якщо необхідно розірвати шлюб у Запоріжжі, було б розумним рішенням звернутися за допомогою до сімейного адвоката у Запоріжжі. Він допоможе вам розлучитися якнайшвидше, навіть без вашої присутності!

Оцените статью
АДВОКАТ
Закон про розлучення (законодавство)
Адвокат по військовим справам Запоріжжя
Адвокат по військовим справам Запоріжжя