Адвокат по спадковим справам

Адвокат по спадковим справам

Основні категорії спадкового права та розсуд адвоката у спадкових правовідносинах

Спадкове право тісно пов’язане з усіма іншими видами майнових прав.

З одного боку, після смерті певної особи найчастіше залишається майно, яке знаходиться на праві власності та інших речових правах. Вони є об’єктом переходу за спадщиною після смерті їх власника.

З іншого боку, спадкування один зі способів набуття майнових прав, що зближує його з зобов’язальним правом.

Тому спадкове право є однією з важливих підгалузей цивільного права і займає проміжне місце між речовим та зобов’язальним правом.

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: В чому полягає різниця між договором про спадщину та спадковим договором?Хто такі спадкоємець та спадкодавець?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Основні поняття

До основних понять спадкового права належать відповідні категорії, основні з яких наводяться нижче.

Спадкування – перехід майна після смерті його власника до інших суб’єктів за однією з двох підстав – за заповітом (тестаментом) або за законом.

Спадкове право – сукупність правових норм, які визначають підстави та регулюють порядок переходу майна померлої особи до інших суб’єктів цивільного права.

Право спадкування у суб’єктивному сенсі – це право учасника цивільних відносин бути спадкоємцем після смерті фізичної особи.

Право спадкування у об’єктивному сенсі – сукупність правових норм, які регламентують відносини спадкування (спадкові відносини).

Спадкодавець – людина (фізична особа), після смерті якої залишилося майно, стосовно якого відбувається спадкування.

Спадкоємці – учасники цивільних відносин, до яких переходить у встановленому порядку майно спадкодавця.

Спадкове майно, спадкова маса, або спадщина, – це сукупність прав і обов’язків померлого.

Наступництво при спадкуванні — перехід прав і обов’язків від одного учасника цивільних відносин до інших.

Універсальне наступництво при спадкуванні – перехід до спадкоємців усіх прав й обов’язків спадкодавця.

Сингулярне наступництво при спадкуванні – перехід до окремих осіб лише прав спадкодавця, не обтяжених обов’язками.

Відкриття спадщини – виникнення у спадкоємців права на набуття спадщини, яке відбувається в день смерті спадкодавця.

Набуття спадщини – її прийняття шляхом вчинення передбачених законом дій.

Заповіт – розпорядження власника своїм майном на випадок смерті шляхом одностороннього волевиявлення (правочину), на підставі якого виникають права і обов’язки у спадкоємців.

Спадкування за законом – спадкування, що настає в порядку, встановленому законом, за відсутності заповіту, визнання його недійсним, а також у випадку смерті спадкоємців, зазначених у заповіті, до відкриття спадщини або їх відмови від прийняття спадщини.

Спадкова трансмісія – перехід права на прийняття спадщини до спадкоємців особи-спадкоємця, яка померла після відкриття спадщини, але до її прийняття.

Спадкування за правом представлення – передача при спадкуванні за законом спадкової частки померлого спадкоємця зазначеним у законі особам – онукам, дідусям, бабусям тощо в разі, коли спадкоємець помер до відкриття спадщини.

Заповідальний витка з (легат) – розпорядження спадкодавця в заповіті про надання майнової вигоди за рахунок спадкового майна третій особі – відказоодержувача.

Фідеїкоміс (доручення совісті) – доручення спадкодавця спад¬коємцю виконати щось на користь третьої особи, зроблене без дотримання спеціальних формальностей.

Спадкування за системою парантел – закликання до спадкування групи кровних родичів, яка утворюється загальним пращуром та його низхідними.

Перша парантела включає самого спадкодавця та його низхідних, друга – батьків спадкодавця та їх низхідних тощо.

Застосовується в законодавстві низки країн центральноєвропейської системи приватного права.

Різниця між договором про спадщину та спадковим договором

Договір про спадщину – домовленість про призначення спадкоємця чи встановлення легату.

Сторонами такого договору є спадкодавець та спадкоємець чи третя особа (українським цивільним законодавством не передбачений).

Слід відрізняти від спадкового договору.

Спадковий договір – домовленість, за якою одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває права власності на майно відчужувача (глава 90 ЦК України).

Однією з визнаних сучасних закономірностей правового регулювання в Україні та деяких країнах Європи є його деформалізація.

Вона полягає у тому, що у законодавстві підвищується питома вага юридичних норм з відносно визначеним змістом і як наслідок розширюється сфера «розсуду».

Це дає можливість повніше й точніше врахувати потреби й інтереси суб’єктів у процесі реалізації своїх прав через адвокатів.

З огляду на це важливо визначити ті галузі приватного права, де надання адвокатам більшого розсуду сприятиме підвищенню якості й ефективності правового регулювання.

Аналіз чинного законодавства дозволяє зазначити, що термін «розсуд» найчастіше зустрічається та використовується в приватному праві.

Це пов’язано з тим, що з прийняттям ЦК України законодавець розширив можливість суб’єктів цивільних відносин самостійно визначати варіанти свєї поведінки, врегульовувати взаємовідносини за допомогою диспозитивних норм.

Визначення терміну «розсуд»

Видається, вищевказане застосування поняття «розсуд» переплітає його з категорією «свобода» або навіть є її передумовою, де розсуд ставиться до формування волі, а свобода – до волевиявлення.

У приватному праві термін «розсуд» можна розглядати в декількох значеннях: рішення, висновок, думка.

Розсудити означає: «встановити», «виявити»,«визнати».

Таким чином, термін «розсуд» у професійній діяльності адвоката поєднується зі словами «прийняття рішення» – розпорядитися, узгодити права та обов’язки, здійснити.

Розсуд адвокатом у приватному праві – це застосування правової норми, що полягає у вільному виборі авдокатом поведінки шляхом оцінки, заснованої на його внутрішньому переконанні у відповідності зі своєю правосвідомістю виходячи із принципів права, норм моралі та обставин правозастосовної ситуації.

Можливість реалізації розсуду закладена в законодавстві як України, так і деяких країн Європи.

Розсуд виступає як різновид пізнавальної діяльності, що складається з інтелектуального й вольового елементів.

Це розумова діяльність фізичної особи, що супроводжується оцінкою й порівнянням, тому розсуд у адвоката не виникає, а формується.

Консультація адвоката по сімейним справам при спадкових справах

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при спадкових справах, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах в сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про спадкові справи на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

 • вибрати правильну тактику вирішення Вашого питання;
 • швидко зібрати необхідний пакет документів;
 • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
 • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про спадкові справи! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про спадкові справи, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

В чому полягає різниця між договором про спадщину та спадковим договором?
Хто такі спадкоємець та спадкодавець?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Адвокат по спадковим справам”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни в сфері законодавства України і актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

 1. Джерела спадкового права;
 2. Норми цивільного законодавства у спадкових правовідносинах;
 3. Поняття спадкування та його види;
 4. Послуги адвоката при встановленні факту спадкування;
 5. Відкриття спадщини;
 6. Усунення від права на спадкування;
 7. Спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків;
 8. Поняття заповіту, право на заповіт, коло спадкоємців за заповітом;
 9. Форма, порядок складання, зміна та скасування заповіту.
advokat-zaporozhye.com

ГУГЛ

юрист по спадщині

спадкове право адвокат

зразок заяви кредитора до нотаріуса

адвокатська сім’я лисенко

вимога кредитора до спадкоємців зразок

претензія кредитора зразок

відповідь нотаріуса на претензію кредитора

ЯНДЕКС

адвокат по спадкових справах

послуги адвоката по спадкових справах ціни

безкоштовна консультація юриста по спадковим справам

юрист у спадок

безкоштовна юридична консультація у спадок

оформлення спадщини

адвокат у спадок

Оцените статью
АДВОКАТ
Адвокат по спадковим справам
Адвокат при визнанні шлюбу недійсним
Адвокат при визнанні шлюбу недійсним
В чому полягає різниця між договором про спадщину та спадковим договором?
Договір про спадщину – домовленість про призначення спадкоємця чи встановлення легату. Спадковий договір – домовленість, за якою одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває права власності на майно відчужувача (глава 90 ЦК України).
Хто такі спадкоємець та спадкодавець?
Спадкодавець – людина (фізична особа), після смерті якої залишилося майно, стосовно якого відбувається спадкування.
Спадкоємці – учасники цивільних відносин, до яких переходить у встановленому порядку майно спадкодавця.
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Ні. Ми цінуємо час наших Клієнтів і супроводжуємо судові процеси «під ключ» без їх участі. В результаті Ви отримуєте рішення суду яке набуло законної сили.
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?
Ми надаємо юридичні послуги дистанційно, онлайн та при особистій зустрічі за адресою: 69000 м Запоріжжя, Пр. Соборний 91, офіс каб. 12 (Орієнтир: зупинка "Малий ринок", кінотеатр "Зірка") Час роботи: Пн.-Пт. 08-00 до 20-00, Сб. 11-00 до 15-00. Попередній запис на консультацію:
+38 (066) 777 37 33
+38 (097) 403 73 05
(Viber, WhatsApp, Telegram)