Укладання та розірвання шлюбного договору

Укладання та розірвання шлюбного договору

Шлюбний договір: поняття та загальна характеристика

Шлюбний договір: поняття та загальна характеристика

Інститут шлюбного договору вже не можна назвати новим для українського сімейного законодавства.

Кодекс про шлюб та сім’ю України був доповнений нормою, що врегульовувала питання укла­дення шлюбних контрактів, ще у 1992 р., а у 1993 р.

КМУ вида­ло профільний підзаконний акт.

Цікаво, що шлюбний контракт міг укладатися лише до дня реєстрації шлюбу та набирав чинності з мо­менту державної реєстрації останнього.

Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Коли шлюбний договір може бути укладений? Яке право на укладення шлюбного договору? Яка суть шлюбного договору?

На нашому сайті advokat-zaporozhye.com Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Зобов'язання подружжя за шлюбним договором

Зобов’язання подружжя за шлюбним договором

У шлюбному контракті мо­гли врегульовуватися не лише майнові, але й немайнові, моральні та особисті зобов’язання подружжя.

Надалі умови шлюбного договору були закріплені при при­йнятті та набранні чинності 1 січня 2004 р. СК України, де було визначено хто саме має право на укладання шлюбного дого­вору, який зміст та форму він має містити, його строк та дію.

Умови шлюбного договору

Умови шлюбного договору

Також визначено умови стосовно зміни шлюбного договору, відмови від нього, розірвання, визнання недійсним та ін.

Враховуючи те, що в українському законодавстві дане поняття визначено не так давно, українці не часто користуються наданим їм правом, але останніми роками на практиці збільшилась кількість укладання даного виду договорів.

Сутність шлюбного договору

Сутність шлюбного договору

Окремі юристи вважають шлюбний договір різновидом подружніх договорів.

На нашу думку, шлюбний договір є сімейно-правовим договором, оскільки його суб’єктами є лише подружжя.

Але будь-який інший цивільно-правовий договір, шлюбний контракт має істотні особливості, котрі дозволяють розглядати його як самостійний вид договору.

Стаття 92 СК України передбачає, що шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.

Згідно зі ст. 94 СК України шлюбний договір укладається у письмовій формі й обов’язково нотаріально посвідчується.

У Сімейному кодексі України (далі – СКУ) шлюбному догово­ру присвячено 12 статей, що врегульовують питання змісту, форми, зміни, відмови, розірвання та визнання недійсним шлюбного дого­вору.

Протягом 12-ти років дії кодексу зазначені норми не зазнали особливих змін, хоча до ВРУ подавалися відповідні законопроекти.

Шлюбний договір, як цивільний правочин

Шлюбний договір, як цивільний правочин

Таким чином, шлюбний договір можна визначити як цивільний правочин, що базується на домовленості наречених або подруж­жя відносно встановлення майнових прав та обов’язків подружжя на період існування та припинення шлюбу

Даний договір набув свою популярність у країнах Західної Європи, однак, через менталітет більшість громадян України вважають шлюбний контракт проявом недовіри та не знаходять об’єктивних причин його укладення, а тому так і не знають, для чого він власне й потрібен.

Достатньо часто у країнах Західної Європи поділ майна чоло­віка і дружини відбувається за шлюбним контрактом серед осіб, що вступають у шлюб.

У вітчизняній системі сімейного права законо­давство передбачає, що майно, нажите подружжям у шлюбі, є спіль­ним. Це означає, що все, що вони нажили, є спільним, починаючи від квартири та закінчуючи кавоваркою.

Така система сприяє близь­кості подружжя, тому що вона вимагає співробітництва і взаємної довіри в управлінні активами сім’ї. В Україні шлюбний договір укладається дуже рідко, це скоріше виняток.

Найбільш поширеною причиною для підписання такої угоди є різниця в статусі партнерів за власністю, а також нерозуміння у необхідності даного договору.

Одним із важливих моментів при укладанні шлюбного договору є те, що даний вид договору не може зменшувати обсягу прав дити­ни, які встановлені СК України, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

Адвокат при укладенні шлюбного договору

Адвокат при укладенні шлюбного договору

Тому адвокату, який здійснює консультування одного із подруж­жя, необхідно при укладанні шлюбного договору враховувати, що ст. 9 СК України встановлені межі відносно регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором), ця домовленість не пови­нна суперечити вимогам, передбачених в СК України, іншим зако­нам України та моральним засадам суспільства.

Відповідно до ст. 7 СК України сімейні відносини регулюються даним кодексом та ін­шими нормативно-правовими актами на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад сус­пільства.

Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовле­ністю (договором) між їх учасниками.

Жінка та чоловік мають рівні права та обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї.

Також не­обхідно враховувати те, що, як передбачено вищезазначеною стат­тею СК України, учасник сімейних відносин не може привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, ре­лігійних та інших переконань, етнічного та соціального походжен­ня, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.

Консультація адвоката по сімейним справам при укладанні та розірванні шлюбного договору

Консультація адвоката по сімейним справам при укладанні та розірванні шлюбного договору

Якщо Ви не знаєте, який краще вибрати спосіб вирішення справи при укладанні та розірванні шлюбного договору, то слід звернутися до юристів, які спеціалізуються на справах у сфері сімейного права.

Адвокат по сімейним справам допоможе швидко і якісно вирішити справу про укладання та розірвання шлюбного договору на Вашу користь!

Чим може допомогти сімейний юрист:

  • вибрати правильну тактику розв’язання Вашого питання;
  • швидко зібрати необхідний пакет документів;
  • супроводити Вас в суді або вирішити справу без Вашої присутності;
  • досягти бажаного результату за короткий термін.
Не витрачайте свій час і сили на самостійне вирішення питання про укладання та розірвання шлюбного договору! Хороший адвокат допоможе знайти оптимальний вихід з Вашої ситуації!

Для того, щоб отримати консультацію нашого сімейного адвоката достатньо зателефонувати або написати нам в будь-який месенджер (Viber, WhatSapp, Telegram).

Не затягуйте з питанням про укладання та розірвання шлюбного договору, телефонуйте нашим адвокатам в сфері сімейного права.

Найчастіші питання адвокату

Найчастіші питання адвокату

Які умови складання шлюбного договору?
Чи можна укласти шлюбний договір до моменту вступу у шлюб?
Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді?
Де знаходиться Ваш офіс і як Ви працюєте?

Ставте лайк, якщо Вам сподобалася наша стаття “Укладання та розірвання шлюбного договору”, а ми спробуємо оперативно розміщувати зміни у сфері законодавства України й актуальну інформацію про рішення справ у сфері сімейного права на нашому сайті advokat-zaporozhye.com.

Корисні матеріали сайту advokat-zaporozhye.com:

  1. Майнові відносини подружжя;
  2. Законний режим майна подружжя;
  3. Договірний режим подружнього майна;
  4. Право на майно у цивільному шлюбі;
  5. Особливості шлюбного договору;
  6. Розірвання шлюбного договору.
Оцените статью
АДВОКАТ
Укладання та розірвання шлюбного договору
Позовна заява в суд про визначення місця проживання малолітньої дитини