Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів

На сайті https://advokat-zaporozhye.com/ адвоката по сімейним справам в Запоріжжі представлений зразок  Заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів, який буде корисний Вам для ознайомлення.

До_________________ суду м. ____________

Адреса суду____________________________

Заявник: ПІБ_____________

Адреса реєстрації: ____________________

РНОКПП ___________

тел.: _____________

електронна пошта: ______________________

Боржник: ПІБ______________________

Адреса реєстрації: _______________

РНОКПП ___________

тел.: _____________

електронна пошта: _____________________

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів

« » ___________ 20__ року між мною, ­­­ПІБ Заявника та ПІБ Боржника було укладено шлюб, який зареєстровано _____________ відділом реєстрації шлюбів _________, про що зроблено відповідний актовий запис № ________.

Від шлюбу ми з Боржником маємо малолітню дочку – ________________, «__ » ______ 20__ року народження.

Подружні стосунки між мною та Боржником не склались, тому рішенням Назва суду від «__» ______ 20__ року, шлюб між мною та Боржником було розірвано.

Після розірвання шлюбу, наша спільна дочка/син проживає зі мною та знаходяться на моєму утриманні. Боржник надає матеріальну допомогу на утримання дитини, однак суми, які він перераховує, не є фіксованими, а сплачуються ним в тому розмірі, в якому вважає за доцільне сам Боржник. Варто зазначити, що угода про сплату аліментів між мною та Боржником не укладалась. Тому, з метою захисту права дитини на належне утримання з боку батька, який проживає окремо, звертаюсь до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Згідно зі статтею 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Відповідно до ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України, той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Згідно зі статтею 160 ЦПК України, судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 Кодексу. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги.

Статтею 161 СК України встановлено, що стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Боржник працює в компанії _____________________________ на посаді __________________ та має регулярний дохід. Стягнення по виконавчим документам з нього не провадяться. Отже, Боржник спроможний сплачувати належні аліменти на дитину.

Згідно з положеннями ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць.

Одночасно підтверджую той факт, що мною, ПІБ Заявника не подано іншого позову (заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів) до того самого боржника (ПІБ Боржника) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», я звільнена від сплати судового збору.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. ст. 28, 180, 181, 182, 183 Сімейного кодексу України, ст.ст. 4, 5, 160, 161, 163, 164, 167, 430 Цивільного процесуального кодексу України,

П Р О Ш У :

Видати судовий наказ про стягнення з ПІБ Боржника, який зареєстрований за адресою: _____________________, аліментів на користь мене, _____________,(адреса реєстрації: ___________________________________) на утримання неповнолітньої доньки ______________,  ________________20__ року народження, в розмірі ¼ від заробітку (доходу) боржника, але не більше десяти прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.
Допустити негайне виконання наказу в межах сплати платежу за один місяць.
Додатки:

Копія свідоцтва про народження дитини.
Копія свідоцтва про одруження.
Копія судового рішення про розірвання шлюбу.
Копія паспорта ПІБ Заявника.
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків ПІБ Заявника.
Копія заяви про видачу судового наказу разом з копіями доданих документів для боржника.

*Оригінали документів, які додано до цієї заяви зберігаються у заявника.

Представлений зразок Заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів має загальний юридичний характер. При використанні наведеного вище зразка, форми, документа: Заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів необхідно проаналізувати Цивільний процесуальний кодекс України, Сімейний кодекс України, правильно визначити сторони у справі, визначити підсудність справи, а саме до якого суду або організації потрібно подавати Заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів. У будь-якому випадку для складання заяви краще звернутися до сімейного адвоката в Запоріжжі, який допоможе підготовити необхідні документи онлайн.

Оцените статью
АДВОКАТ
Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів
Відкриття спадщини
Відкриття спадщини